For incoming mobilities, please click on the button.

Erasmus+ Personel Hareketliliği Sonuçları (2022, 2023 KA131)

İLAN BİLGİLERİ

İLAN ADI: ERASMUS+ PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ İLANI

İLAN ALT BAŞLIĞI: KA131 (AB Üye Ülkeleri ve Programla İlişkili Üçüncü Ülkeler) 2022, 2023 PROJELERİ

PROJE TÜRÜ: TEK ve BİRDEN FAZLA (KONSORSİYUM) YARARLANICILI PROJELER

İLAN PROJE NO: 2022-1-TR01-KA131-HED-000057314, 2022-1-TR01-KA131-HED-000059267, 2022-1-TR01-KA131-HED-000064914, 2023-1-TR01-KA131-HED-000118709, 2023-1-TR01-KA131-HED-000120746, 2023-1-TR01-KA131-HED-000139808, 2023-1-TR01-KA131-HED-000147173

İLAN TARİHİ: 01.01.2024

DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

01.01.2024 tarihli Erasmus+ Personel Hareketliliği (2022, 2023 KA131) ilanının değerlendirme sonuçlarına Türkiye Ulusal Ajansı Erasmus+ Başvuru Portali üzerinden erişebilirsiniz.

https://turnaportal.ua.gov.tr adresine gidip Dijital Türkiye (e-Devlet) şifreniz ile giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan Başvurularım seçeneğine tıklandığında ilgili ilanın karşısında değerlendirme sonucunuz yer almaktadır.

Hak kazanan adayların 16.02.2024 tarihine kadar katılım beyanı veya feragat dilekçesini çevrim içi olarak teslim etmesi gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde ilgili formlardan birini doldurmayan adaylar haklarını kaybederler.

Ayrıntılar için ÖNEMLİ TARİHLER bölümünü inceleyiniz.

Personel Ders Verme Hareketliliği kapsamında hak kazanan personelin aday gösterme işlemi (nominasyon) Koordinatörlüğümüz tarafından yapılacaktır. Ders Verme Hareketliliğinden hak kazanan personelin aday gösterme işlemi yapılmadan herhangi bir işlem yapmaması önem arz etmektedir.

Personel Hareketliliklerinden Sorumlu Ofis Personeli

Yasemin KAN

Giden Yönlü Personel Hareketlilikleri

Bu değerlendirme sonuçlarında yedek statüsünde bulunanların, sonuçların açıklanmasını takip eden bir yıl içerisinde başka bir ilandan hareketliliğe hak kazanması durumunda ilgili personele bu ilandan katılımcı olarak hak verilmeyecektir.

ASIL (Ek Kontenjan) statü ile hak kazanan adaylar, Abdullah Gül Üniversitesi ve Ankara Yıldırım Beyazı Üniversitesi tarafından koordine edilen 2022-1-TR01-KA131-HED-000059267, 2022-1-TR01-KA131-HED-000064914, 2023-1-TR01-KA131-HED-000139808 ve 2023-1-TR01-KA131-HED-000147173 numaralı Erasmus+ Ulusal Hareketlilik Konsorsiyumu Projeleri kapsamında hareketliliklerini gerçekleştirecektir. Ek kontenjan ile asıl statüsünde bulunan adaylar ilanda belirtilen kontenjandan bağımsız olarak ilgili konsorsiyum projeleri çerçevesinde 30.06.2024 tarihine kadar hareketlilik gerçekleştirmek üzere Seçim Komisyonu Kararı ile hak kazanmıştır. İlgili koordinatör üniversiteler hareketlilik ve belgeler ile ilgili farklı uygulamaya sahip olabilir (ek belge talep etme, sağlık sigortası zorunluluğu vb.). Adayın uygulama süreci hakkında bilgi edinmesi gerekmektedir.

01.01.2024 tarihinde “ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ İLANI (2022, 2023)” başlığı ile yayınlanan 2022, 2023 KA131 Personel Eğitim Alma Hareketliliği (AB Üye Ülkeler ve Programla İlişkili Ülkeler) ilanına yapılan başvuruları değerlendirmek amacıyla 05.12.2022 tarih ve 236837 sayılı yazı ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü tarafından atanan üyelerin üçünden oluşan Erasmus+ Seçim Komisyonu Uluslararası İlişkiler Ofisi Başkanı Prof. Dr. Ali AKSU başkanlığında 09.02.2024 tarihinde saat 14.00’da toplanmış ve ekli listede yer alan Personel Hareketliliği Değerlendirme Sonuçlarının uygun olduğuna karar vermiştir.

“Bu başvuruların değerlendirilmesi ve nihai karar aşamasında tüm başvuru sahipleri ile Seçim Komisyonu üyelerinin tarafsızlığını etkileyebilecek herhangi bir kişisel ilişki bulunmamaktadır. Karar şeffaflık kurallarına uygun bir şekilde verilmiştir.”

İŞ AKIŞI

DİKKAT!

Tüm belgelerin Türkiye Ulusal Ajansı Erasmus+ Başvuru Portaline yüklenmesi gerekmektedir. Koordinatörlüğümüz tarafından ek belge talep edilebilir. Ayrıntılar için ilgili personel ile iletişime geçebilirsiniz.

 1. Önemli tarihler bölümünde belirtilen süre içerisinde hareketlilik gerçekleştirilecekse katılım beyanı formunun, gerçekleştirilmeyecekse feragat dilekçesi formunun doldurulması,
 2. Adayın görev yaptığı birimden Yönetim Kurulu Kararı ile Rektörlük oluru alınması,
 3. Hareketlilik Anlaşmasının (Mobility Agreement) doldurulup imzalandıktan sonra ilgili personele teslim edilmesi,
 4. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Cumhuriyet Üniversitesi Şubesinden Vadesiz AVRO (€) hesabının açılması ve IBAN bilgisinin ilgili personele iletilmesi,
 5. Hibe sözleşmesinin (Grant Agreement) imzalanması gerekmektedir.
 1. Karşı kurumdan alınmış imzalı ve mühürlü/kaşeli Katılım Sertifikasının,
 2. Katılımcı seyahat hibesi almış ise seyahat biletlerinin,
 3. Pasaport giriş-çıkış kayıtlarının,
 4. Katılımcının yapılan ödemeyi aldığına dair ilgili banka dekontunun (bu işlem hareketlilik öncesi de yapılabilir) teslim edilmesi gerekmektedir.

İsteğe bağlı olarak hareketliliğinizi gerçekleştirirken yapmış olduğunuz öğretim veya öğrenim faaliyetlerinin görsellerini Koordinatörlüğümüz ile paylaşabilirsiniz. Paylaşmış olduğunuz görseller sosyal medya hesaplarımız ve ağ sitemizde yayınlanmak üzere kullanılacaktır.

ÖNEMLİ TARİHLER

TARİH İŞLEM
09.02.2024 Değerlendirme Sonuçlarının ilanı [1]
16.02.2024 17.00 Değerlendirme Sonuçlarına İtiraz Dilekçesi Teslimi için Son Tarih [2]
16.02.2024 17.00 Katılım Beyannamesi ve Feragat Dilekçesi Teslimi için Son Tarih [3]
16.04.2024 17.00 Davet Mektubunun Teslimi için Son Tarih [4]
30.06.2024 Abdullah Gül Üniversitesi ile Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi koordinatörlüğündeki Konsorsiyum Projeleri için Hareketliliğin tamamlanması gereken en geç tarih [5]
30.09.2024 Hareketliliğin tamamlanması gereken en geç tarih [5]
 1. Değerlendirme Sonuçları Koordinatörlüğümüzün internet sitesi (https://erasmus.cumhuriyet.edu.tr) üzerinden ilan edilecektir.
 2. Adaylar sonuçların açıklanmasından itibaren 7 gün içerisinde değerlendirme sonuçlarına itiraz edebilirler. İtiraz dilekçesi çevrimiçi (online) alınacaktır. Elden itiraz dilekçesi alınmayacaktır. İtiraz dilekçesinin teslimi ile ilgili ayrıntılar daha sonra duyurulacaktır.
 3. Katılımcılar, Erasmus+ kapsamında hak kazandıkları hareketlilikleri gerçekleştireceğine dair katılım beyannamesi veya haklarından vazgeçmek istediklerine dair feragat dilekçesi teslim etmek zorundadır. Bu belgeler sonuçların açıklanmasından itibaren 7 gün içerisinde teslim edilmelidir. Süresi içerisinde belge teslimi yapmayan adaylara T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının (Türkiye Ulusal Ajansı) yayınlamış olduğu Erasmus+ Yükseköğretim Kurumları için El Kitabı, T.C. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Yönergesi ile Erasmus Programı Yönergesinde belirtilen hükümler çerçevesinde yaptırımlar uygulanır.
 4. Belirtilen tarihe kadar davet mektubu teslim edilmediği takdirde söz konusu personel hakkını kaybedecek ve yedeklere hak tanınacaktır. (Örnek davet yazısı için tıklayınız. Bu belge örnek olarak kullanılabilir ancak ilgili alanların değiştirilmesi gerekmektedir.)
 5. Bu tarihe kadar Türkiye’ye dönmüş ve tüm evrakları teslim etmiş olma zorunluluğu bulunmaktadır.

FORMLAR & DİLEKÇELER

Tüm formlar elektronik olarak ağ sitemizden düzenlenmelidir.

Avrupa Komisyonunun almış olduğu “Kağıtsız Erasmus+” kararı gereği fiziksel olarak evrak teslim alınmamaktadır. Yalnızca dijital olarak hazırlanması mümkün olmayan evraklar fiziksel olarak teslim alınacaktır.

Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü ile iletişim

Tüm sorularınızı aşağıda bağlantısı bulunan İLETİŞİM FORMU üzerinden sorabilirsiniz. Personel hareketliliği ile ilgili sorularınızı formdaki ilgili birimi seçerek ilgili personele yöneltebilirsiniz. Koordinatörlüğümüz ile iletişim bu form aracılığıyla kurulmalıdır. Koordinatörlüğümüzün e-posta adresine gönderilen iletiler dikkate alınmayacaktır.
Davet mektuplarınızı ve diğer taranmış belgeleri de yine bu form vasıtası ile ilgili personele gönderebilirsiniz.

* Bu sayfadaki veri ile ilan metninin PDF sürümü arasında bir uyuşmazlık olması durumunda PDF sürümü esas alınır.