For incoming mobilities, please click on the button.

İçerme ve Çeşitlilik Stratejisi

 • Tüm akademik ve idari personel için zorunlu içerme ve çeşitlilik eğitimleri geliştirmek ve uygulamak.
 • Kampüste yeterince temsil edilmeyen gruplar için öğrenci kulüpleri gibi ilgi grupları oluşturmak ve desteklemek.
 • Tüm öğrenciler için kültürel yeterlilik ve duyarlılık eğitimi geliştirmek ve sunmak.
 • Ayrımcılık ve önyargıyı ele almaya yönelik politika ve prosedürler geliştirmek ve uygulamak.
 • Ayrımcılık, önyargı ve rahatsız edici olayları bildirmek ve ele almak için bir sistem oluşturmak.
 • Engelli öğrenci ve personelin karşılaştığı sorunların farkında olmak için CENGEL ile düzenli toplantılar düzenlemek.
 • Eğitim, programlama ve etkinlikler yoluyla içerme ve çeşitliliğe değer veren ve teşvik eden bir kampüs kültürünü teşvik etmek.
 • Yeterince temsil edilmeyen gruplara eğitim ve iş fırsatları sağlamak için sivil toplum kuruluşlarıyla ortaklık kurmak.
 • İçerme ve çeşitlilik stratejisinin etkililiğini düzenli olarak gözden geçirip değerlendirmek ve gerektiğinde düzeltmeler yapmak.
 • Develop and implement mandatory diversity and inclusion training for all staff and faculty members.
 • Create and support affinity groups, such as student clubs, for underrepresented groups on campus.
 • Develop and offer cultural competency and sensitivity training for all students.
 • Develop and implement policies and procedures to address discrimination and bias.
 • Create a system for reporting and addressing incidents of discrimination, bias, and harassment.
 • Organize regular meetings with CENGEL to be aware of the problems faced by students and staff with disabilities
 • Foster a campus culture that values and promotes diversity and inclusion through education, programming, and events.
 • Partner with community organizations to provide educational and job opportunities for underrepresented groups.
 • Review and evaluate the effectiveness of the diversity and inclusion strategy on a regular basis, and make adjustments as necessary.