For incoming mobilities, please click on the button.

Erasmus+

Erasmus+ Nedir?

Erasmus+ Programı Avrupa Birliğinin eğitim, gençlik ve spor alanlarındaki hibe programıdır. Yurt dışında eğitim, öğretim, staj, profesyonel gelişim, yaygın öğrenme temelli gençlik aktiviteleri ile kurumlar arasındaki işbirliklerini desteklemektedir.

Erasmus+ 2021-2027 yılları arasında uygulanan eğitim, gençlik ve spor alanlarını kapsayan Avrupa Birliğinin hibe programıdır. Erasmus+ Programı ile kişilere, yaş ve eğitim geçmişlerine bakılmaksızın yeni beceriler kazandırılması, onların kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi ve istihdam olanaklarının artırılması amaçlanmaktadır. Erasmus+ Programının 2021-2027 yılları için tüm Avrupa’daki bütçesi 28,4 Milyar Avro’dur.

Erasmus+ Programı kapsamında desteklenen faaliyetler temel olarak 3 Ana Eylem (Key Action, KA) ve 1 Özel Eylem altında toplanmaktadır.

 • KA1: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği
  • Yükseköğretim Öğrenci ve Personeline Yönelik Hareketlilik Projesi
   • KA131: AB Üye Ülkeleri ve Programla İlişkili Üçüncü Ülkeler (Avrupa içi)
    • Öğrenci Hareketliliği
    • Personel Hareketliliği
   • KA171:Programla İlişkili Olmayan Üçüncü Ülkeler (Avrupa dışı)
    • Öğrenci Hareketliliği
    • Personel Hareketliliği
 • KA2: Kurum ve Kuruluşlar arasında İşbirliği
 • KA3: Politika gelişimi ve İşbirliğine Destek
 • Jean Monnet