For incoming mobilities, please click on the button.

Uluslararasılaşma Stratejisi

Üniversitemiz, “Gelenekten Geleceğe” sloganımızda belirtildiği gibi kültürel geçmişimizi modern çağın gereklilikleri ve gelişmeleri ile birleştirerek küresel gelişime katkıda bulunmak amacıyla başta üniversiteler olmak üzere bilimsel araştırma kurumları ile nitelikli ve kaliteli ortaklıklar kurmayı hedefler. Uluslararasılaşmanın eğitim-öğretim, araştırma, toplumsal katkı ve öğrenci deneyiminin kalitesini artırdığı ilkesi ile çok kültürlü öğrenci deneyimi yaratmayı, öğrenci ve personel hareketliliğini, uluslararası araştırma-geliştirme faaliyetlerini, uluslararası iş birliklerini destekler. Bu hedefe ulaşmak için Üniversitede uluslararası bir insan kaynağı ve öğrenci yapısı ile çok uluslu araştırma ve geliştirme faaliyetleri gerçekleştirmeyi amaçlar.

Üniversite bu hedeflerini gerçekleştirmek üzere, Yükseköğretimde Uluslararasılaşma Strateji Belgesi ve SCÜ Stratejik Planı doğrultusunda uluslararasılaşmaya yönelik aşağıdaki politikaları benimsemektedir.

Politikamızın temel hedefleri şunlardır:

 • Çok dilli ve çok kültürlü bir eğitim yapısını oluşturmak ve teşkilatlanmasını harekete geçirmek.
 • Eğitim ve öğretim programlarımızı küresel standartları göz önüne alarak oluşturmak.
 • Uluslararası projeler hakkında öğrenci ve personellerimizi bilgilendirmek ve uluslararası projelerde yer alan kişilere ek teşvikler sunmak.
 • Yabancı dil bilen ve yabancı dilde ders verebilen öğretim üyesi sayısını artırmak
 • Erasmus+ gibi uluslararası hareketlilik projeleri yürüterek tüm personelimize uluslararası odak ve farkındalık kazandırmak.
 • Farklı ülkelerden kurumlarla irtibata geçerek uluslararası ikili anlaşma sayılarımızı artırmak ve ortak programlar yürütmek.
 • Uluslararası proje çeşitliliğini artırmak.
 • Uluslararası kaynak fırsatlarına erişim kapasitemizi artırmak.
 • Uluslararası öğrenci ve personel sayımızı artırmak, öğretim üyelerimizin farklı ülkelerde doktora yapmasına imkân sağlamak.
 • Dünyanın her kesimindeki yükseköğretim kurumları ve araştırma merkezleri ile sahip olunan iletişim ve ortaklıkları daha ileriye taşımak.
 • Hem yabancı hem de Türk öğrencilerin ihtiyaçlarına ve beklentilerine karşılık verebilen uluslararası seviyede bir öğrenme ve yaşam tecrübesi sunmak.
 • Öğrencilerimizin küresel gelişime uyum ve katkı sağlayabilecek vizyona ve vasıflara sahip yetkin bireyler olarak yetişmelerini sağlamak.
 • Öğrencilerimizin uluslararası ölçekte aktivitelere aktif katılımını desteklemek.
 • Farklı kültür ve değerlere sahip bireylerin bir arada bulunabildiği, milli değerlerin farkındalığına ve uluslararası vizyona sahip bir kampüs ortamı oluşturabilmek için yabancı ve Türk öğrencilerin kaynaşmasını sağlamak.
 • Tarihi ve kültürel ortaklıklara sahip olduğumuz ülkeler ve bu ülkelerdeki yükseköğretim kurumları ile ilişkilerimizi korumak ve güçlendirmek.
 • Performans ve izleme raporları ile uluslararası birimlerimizde değerlendirme, raporlama ve iyileştirme çalışmaları yürütmek.

 

BÖLGESEL HEDEFLER

ORTA DOĞU VE KUZEY AFRİKA

Ana Hedef: Kültürel ve tarihi ortaklıkların ortak akademik çalışmalara yansımasına zemin hazırlamak ve bu ortaklıkların bilincinde olan insan kaynağı oluşturmak.

Partner Ülkeler: Ürdün, Filistin, Fas, Tunus, Cezayir

Hedef Alanlar: Dil, Edebiyat, Tarih, İlahiyat

 

DOĞU AVRUPA

Ana Hedef: Ülkemizin bölge ile ilişkilerinin en önemli dinamiklerinden olan Turizm ve İnşaat Mühendisliği alanında bu dinamiklere ve bölgede konuşulan dillere hakim karşılıklı insan kaynağı ve iletişim ağı oluşturmak

Partner Ülkeler: Rusya, Ukrayna

Hedef Alanlar: Turizm, İnşaat Mühendisliği,

 

BALKANLAR

Ana Hedef: Bölge ile kültürel ve tarihi ortaklıklar konusunda bilinçli insan kaynağı oluşturmak ve bölgedeki partner kurumların Avrupa fonlarından faydalanmasına katkıda bulunmak.

Partner Ülkeler: Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ, Kosova

Hedef Alanlar: Dil, Mühendislik, Temel Bilimler

 

GÜNEY ASYA

Ana Hedef: Bilim ve Teknoloji alanında yetişmiş insan kaynakları potansiyelinden yararlanabilmek ve turist potansiyelini ülkemize çekmek için bölgede görünürlüğün artırılması.

Partner Ülkeler: Nepal, Hindistan, Pakistan

Hedef Alanlar: Yazılım, Mühendislik, Turizm, İşletme

 

ORTA ASYA

Ana Hedef: Türk Dili konuşan ülkeler arasındaki işbirliğine Türk Kültür Sanat ve Tarih mirasının korunması, bu ülkelerdeki ortak kurumların uluslararası hareketlilik projeleri ile Bologna sürecine entegrasyonuna öncülük ederek kurumların güçlü yönlerinin Avrupa çapında görünürlüğünün artırılması. Moğolistan özelinde bölgenin Çin ve Rusya ile olan güçlü ticaret hacmi ve deneyiminden Uluslararası Ticaret ve iş birlikleri bağlamında faydalanmak.

Partner Ülkeler: Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Moğolistan

Hedef Alanlar: Dil, İlahiyat, Sağlık Bilimleri, Uluslararası Ticaret

 

SAHRA ALTI AFRİKA

Ana Hedef: Afrika’nın sağlık alanında yetişmiş insan kaynağına ve teknik alt yapıya sahip olmasına öncülük etmek ve kıtanın ekonomik ve ticari potansiyeli konusunda bilgi sahibi insan kaynağı oluşturmak.

Partner Ülkeler: Gana, Sudan, Somali

Hedef Alanlar: Sağlık Bilimleri, Mühendislik

 

LATİN AMERİKA VE KARAYİPLER

Ana Hedef: Erasmus başta olmak üzere uluslararası hareketlilik projeleri kapsamında gerçekleştirilen öğrenci ve personel hareketlilikleri ile bölgede Türk dili ve kültürünün bilinirliğinin artırılmasına öncülük etmek, bölgenin Avrupa ve Dünya ülkeleri ile entegrasyonuna katkı sağlamak, Küba özelinde Tıp ve kanser araştırmaları alanında ülkenin ulaştığı yüksek seviyeden faydalanmak bölgenin turizm potansiyeline akademik ve uygulama desteği sağlamak.

Partner Ülkeler: Küba, Kolombiya, Peru

Hedef Alanlar: Sağlık Bilimleri, Turizm, İşletmecilik, Mühendislik

 

ASYA – PASİFİK

Ana Hedef: Ülkemizin “Asya-Pasifik bölgesine açılım planından hareketle iktisadi ve idari bilimler alanında bölgenin dinamiklerine hakim insan kaynağı potansiyeli oluşturmak. Bölgenin teknoloji alanında elde ettiği gelişmişlik düzeyinden öğrenci ve personel hareketlilikleri vasıtası ile faydalanmak.

Partner Ülkeler: Endonezya, Güney Kore, Çin, Malezya, Tayland

Hedef Alanlar: İktisadi İdari Bilimler, Mühendislik, Bilişim Sistemleri

Since its foundation in 1974, Sivas Cumhuriyet University has been placing a special emphasis on internationalization of higher education, which is an essential part of the university’s academical and institutional development plan. Erasmus acts as the basic means of our internationalization process.

With our international vision of being a leading global institution, enhanced by world-wide and high-value partnerships formed by means of common objectives coherent with Bologna process and global identity mission and sustainable world class education and research in coordination with the goals of our country, we aim to not only utilize from but also contribute to the rapid global development, combining our rich traditional and cultural background with the necessities and advancements of the modern era as mentioned in our motto “From Tradition to the Future”.

To fulfil this vision, our main priorities are:

 • to create a multilingual and multicultural structure of education.
 • to develop a strong international focus and awareness in all our staff by carrying out international mobility programmes
 • to increase our capacity to access international research and application funding opportunities
 • to increase and support international student recruitment
 • to further develop and enhance partnerships and networks in the wider international world
 • to offer a learning and living experience that explicitly meets the needs and expectations of international as well as domestic students from all cycles
 • to prepare our students to thrive in and contribute to an increasingly interdependent world as global-minded competent individuals.
 • to support and lead our students to initiate and participate in internationally-scoped activities
 • to facilitate integration of international and domestic students and staff in order to create a campus with an international point of view, where people with different cultural backgrounds and values can meet.
 • to enhance and strenghten the relations of our university with the countries which we have a common cultural and historical background

REGIONAL TARGETS

EUROPEAN COUNTRIES

To be one of the active main figures of modernization in terms of higher education in Europe via regular student and staff mobilities and long term partnerships and to act as the main bridge between Europe and Asia

Partner Countries: EU Members

Target Areas: Languages, Engineering, Basic Sciences

 

MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA

To prepare the ground for the reflection of cultural and historical partnerships to common academic studies and to create human resources that are aware of these partnerships.

Partner Countries: Jordan, Palestine, Morocco, Tunisia, Algeria

Target Areas: Language, Literature, History, Theology

 

EAST EUROPE

To create a mutual human resource and communication network that have the command of these dynamics and the languages ​​spoken in the region in the field of Tourism and Civil Engineering, which is one of the most important dynamics of our country’s relations with the region.

Partner Countries: Russia, Ukraine

Target Areas: Tourism, Civil Engineering,

 

BALKANS

To create a conscious human resource on cultural and historical partnerships with the region and to contribute to the benefit of the partner institutions in the region from European funding opportunities.

Partner Countries: Albania, Bosnia and Herzegovina, Montenegro, Kosovo

Target Areas: Language, Engineering, Basic Sciences

 

SOUTH ASIA

Increasing the visibility in the region in order to take advantage of the human resources potential trained in the field of Science and Technology and attract the tourist potential to our country.

Partner Countries: Nepal, India, Pakistan

Target Areas: Software, Engineering, Tourism, Business

 

MIDDLE ASIA

To preserve the cooperation between Turkish-speaking countries and the heritage of Turkish Culture, Art and History, to increase the visibility of the strengths of institutions across Europe by leading the integration of the partner institutions in these countries with the international mobility projects. To benefit from the strong trade volume and experience of the region with China and Russia in the context of International Trade and cooperations

Partner Countries: Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Mongolia

Target Areas: Language, Theology, Health Sciences, International Trade

 

SUB-SAHARAN AFRICA

To lead Africa to have human resources and technical infrastructure trained in the field of health and to create human resources with knowledge of the continent’s economic and commercial potential.

Partner Countries: Ghana, Sudan, Somalia

Target Areas: Health Sciences, Engineering

 

LATIN AMERICA

Main Goal: To lead the awareness of the Turkish language and culture in the region through student and staff mobility within the scope of international mobility projects, especially Erasmus, to contribute to the integration of the region with European and World countries, to benefit from the high level reached by the country in the field of Medicine and cancer research in Cuba. to provide academic and practical support to tourism potential.

Partner Countries: Cuba, Colombia, Peru

Target Areas: Health Sciences, Tourism, Management, Engineering

 

ASIA- PACIFIC

To create a human resource potential that dominates the dynamics of the region in the field of economic and administrative sciences, based on our country’s plan to expand to the Asia-Pacific region. To benefit from the development level of the region in the field of technology through student and staff mobility.

Partner Countries: Indonesia, South Korea, China, Malaysia, Thailand

Target Areas: Economic Administrative Sciences, Engineering, Information Systems

 

The expected impact on participation in the Programme is envisaged in four steps: Individual impact, Institutional Impact, Regional Impact, National Impact

 

The general impacts that our participation will have on individuals (staff and students) who will carry out mobilities are envisaged as Intercultural Awareness acquisition, Language Skills, Increased learning satisfaction and employability potential as well as Creativity and Innovation, Critical Thinking and Problem Solving, Communication and Cooperation and Leadership and Responsibility achievements which defined as 21st century skills.

On the basis of institution, our participation will facilitate and accelerate the integration of our university in the Bologna process, provide international visibility to our institution, and contribute to our multicultural education structure and internationalization strategy.

Our project will provide a “qualified personnel communication network” for the regional market where our university is located on a regional basis, and this will also enable international and intercultural awareness of people who have not been able to participate in mobility in industrial and non-governmental organizations in the regions.

Our project will provide awareness to the administrative institutions and decision makers in the Regions about the International Funding opportunities and encourage institutions to write projects.

Our participation is envisaged to have two different effects on a country basis, universities and country administration. The first effect that is predicted to be created on the basis of universities is the contribution to the internationalization of higher education in terms of increasing the number of foreign students and staff.

The project will increase the visibility of our institution in international stage and will provide international project management information and experience to the other higher education institutions through the dissemination efforts we will implement. It is anticipated that this effect will provide project writing incentives to all institutions, especially the higher education institutions that do not have experience in participating in international mobility projects.

The impacts of our project in the context of country administrative institutions are international reputation and visibility, international employment potential and network, and international academic collaborations.