For incoming mobilities, please click on the button.

Erasmus+ Personel Hareketliliği İlanı (2022, 2023 KA131)

İLAN BİLGİLERİ

İLAN BAŞLIĞI: ERASMUS+ PERSONEL DERS VERME VE EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ İLANI

EYLEM TÜRÜ: KA131 (AB Üye Ülkeleri ve Programla İlişkili Üçüncü Ülkeler)

PROJE TÜRÜ: TEK ve BİRDEN FAZLA (KONSORSİYUM) YARARLANICILI PROJELER

PROJE YILI: 2022, 2023 YILLARI

İLAN PROJE NO: 2022-1-TR01-KA131-HED-000057314, 2022-1-TR01-KA131-HED-000059267, 2022-1-TR01-KA131-HED-000064914,  2023-1-TR01-KA131-HED-000118709,  2023-1-TR01-KA131-HED-000120746, 2023-1-TR01-KA131-HED-000139808, 2023-1-TR01-KA131-HED-000147173

İLAN TARİHİ: 01.01.2024

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü Erasmus+ KA131 (AB Üye Ülkeleri ve Programla İlişkili Üçüncü Ülkeler) Personel Hareketliliği ilanına çıkmış bulunmaktadır.

Başvurular 22.01.2024 – 05.02.2024 tarihleri arasında alınacaktır. 

Ayrıntılar için ilan metnini inceleyiniz.

Personel Hareketliliklerinden Sorumlu Ofis Personeli

Yasemin KAN

Giden Yönlü Personel Hareketlilikleri

İki hareketlilik türüne aynı anda başvuru yapılamaz. Hem ders verme hem de eğitim alma hareketliliğine başvuru yapıldığında sistem hangi başvurunuza öncelik vermek istediğinizi soracaktır. Bu aşamada önceliklendirdiğiniz başvuru esas alınacak, diğer başvuru dikkate alınmayacak ve geçersiz sayılacaktır. Önceliklendirme sisteminin çalışmaması veya hatalı çalışması durumunda ilk başvuru geçerli, diğer başvurular geçersiz sayılacaktır.

Başvuru ekranında başvuran adayın görev yaptığı birim sorulmaktadır. Personel Ders Verme Hareketliliğinde beyan edilen birime göre başvuru yapılabilecek kurumlar tercih ekranına yansımaktadır. İlgili kutucukta çalışma alanı veya kadro yeri dikkate alınmaksızın görevlendirilen birimin (Enstitü/Fakülte/MYO/YO değil BD/ABD/Bölüm seçilmelidir) seçilmesi gerekmektedir. Beyan edilirken öncelikle bilim dalı seçilmelidir. Bilim dalı listede yer almıyorsa ana bilim dalı, bu seçenek de mevcut değilse bölüm seçilmelidir. Beyanda özelden genele doğru işleyiş yer aldığından bu işleme uygun başvurmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Beyan edilen birim ile PBS verisi arasında bir uyumsuzluk saptanması durumunda adayın başvurusu geçersiz sayılır.

Personel Ders Verme Hareketliliği ilanında anlaşmalı kurumlardan oluşan ve ISCED koduna göre adayların ekranına yansıyan tercih listesi çıkacaktır. İlgili ilana başvuracak personelin tercih yapması gerekmektedir. Tercih dışı veya ISCED koduna göre kurumlar arası anlaşma bulunmayan bir kurumda hibeli/hibesiz hareketlilik gerçekleştirilemez.

Personel Eğitim Alma Hareketliliği ilanında tercih alınmayacaktır. İlgili ilana başvurup hak kazanan aday 1, 2 ve 3. grup ülkelerinde belirtilen AB Üye Ülkeleri ve Programla İlişkili Üçüncü Ülkelerde hareketlilik gerçekleştirebilir.

Uygulamalı birimlerde öğretim görevlisi olarak görev yapan akademik personelin birimi REKTÖRLÜK olarak seçmesi gerekmektedir. Bu öğretim elemanları yalnızca Personel Eğitim Alma Hareketliliğine başvuru yapabilir.

İdari personel yalnızca Personel Eğitim Alma Hareketliliğine başvuru yapabilir.

Üniversitemizde Sağlık Bakanlığı adına Asistan (TUS/DUS kapsamında) olarak görev yapan personelin personel bilgisi YÖKSİS üzerinden sorgulanamadığından Portal’den manuel olarak eklenmesi gerekmektedir. Personel bilgilerini eklerken görevin ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ olarak seçilmesi gerekmektedir. İşlem sonrası Koordinatörlüğümüz ile iletişime geçilip personel bilgilerinin onaylatılması gerekmektedir.

DOSYALAR

BAŞVURU

* Bu sayfadaki veri ile ilan metninin PDF sürümü arasında bir uyuşmazlık olması durumunda PDF sürümü esas alınır.