For incoming mobilities, please click on the button.

ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ SONUÇLARI (2022, 2023 KA131 Uluslararası Hareketlilik)

İLAN BİLGİLERİ

İLAN ADI: ERASMUS+ PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ İLANI

İLAN ALT BAŞLIĞI: KA131 (AB Üye Ülkeleri ve Programla İlişkili Üçüncü Ülkeler) 2022, 2023 PROJELERİ

PROJE TÜRÜ: TEK YARARLANICILI PROJELER

İLAN PROJE NO: 2022-1-TR01-KA131-HED-000057314, 2023-1-TR01-KA131-HED-000118709

İLAN TARİHİ: 07.08.2023

DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

07.08.2023 tarihli Erasmus+ Personel Hareketliliği (2022, 2023 KA131 – Uluslararası Hareketlilik) ilanının değerlendirme sonuçlarına Türkiye Ulusal Ajansı Erasmus+ Başvuru Portali üzerinden erişebilirsiniz.

https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr adresine gidip Dijital Türkiye (e-Devlet) şifreniz ile giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan Başvurularım seçeneğine tıklandığında ilgili ilanın karşısında değerlendirme sonucunuz yer almaktadır.

Hak kazanan adayların 25.10.2023 tarihine kadar katılım beyanı veya feragat dilekçesini çevrim içi olarak teslim etmesi gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde ilgili formlardan birini doldurmayan adaylar haklarını kaybederler.

Ayrıntılar için ÖNEMLİ TARİHLER bölümünü inceleyiniz.

Personel Hareketliliklerinden Sorumlu Ofis Personeli

Yasemin KAN

Giden Yönlü Personel Hareketlilikleri

Bu değerlendirme sonuçlarında yedek statüsünde bulunanların, sonuçların açıklanmasını takip eden bir yıl içerisinde başka bir ilandan hareketliliğe hak kazanması durumunda ilgili personele bu ilandan katılımcı olarak hak verilmeyecektir.

07.08.2023 tarihinde “ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ İLANI (2022, 2023 KA131 Uluslararası Hareketlilik)” başlığı ile yayınlanan 2022, 2023 KA131 Personel Eğitim Alma Hareketliliği (Programla İlişkili Ülkelerden Programla İlişkili olmayan Üçüncü Ülkelere Personel Hareketliliği) ilanına yapılan başvuruları değerlendirmek amacıyla 05.12.2022 tarih ve 236837 sayılı yazı ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü tarafından atanan üyelerin üçünden oluşan Erasmus+ Seçim Komisyonu Uluslararası İlişkiler Ofisi Başkanı Prof. Dr. Ali AKSU başkanlığında 18.10.2023 tarihinde saat 14.00’da toplanmış ve ekli listede yer alan Personel Hareketliliği Değerlendirme Sonuçlarının uygun olduğuna karar vermiştir.

“Bu başvuruların değerlendirilmesi ve nihai karar aşamasında tüm başvuru sahipleri ile Seçim Komisyonu üyelerinin tarafsızlığını etkileyebilecek herhangi bir kişisel ilişki bulunmamaktadır. Karar şeffaflık kurallarına uygun bir şekilde verilmiştir.”

İŞ AKIŞI

DİKKAT!

Tüm belgelerin Türkiye Ulusal Ajansı Erasmus+ Başvuru Portaline yüklenmesi gerekmektedir. Koordinatörlüğümüz tarafından ek belge talep edilebilir. Ayrıntılar için ilgili personel ile iletişime geçebilirsiniz.

 1. Önemli tarihler bölümünde belirtilen süre içerisinde hareketlilik gerçekleştirilecekse katılım beyanı formunun, gerçekleştirilmeyecekse feragat dilekçesi formunun doldurulması,
 2. Adayın görev yaptığı birimden Yönetim Kurulu Kararı ile Rektörlük oluru alınması,
 3. Hareketlilik Anlaşmasının (Mobility Agreement) doldurulup imzalandıktan sonra ilgili personele teslim edilmesi,
 4. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Cumhuriyet Üniversitesi Şubesinden Vadesiz AVRO (€) hesabının açılması ve IBAN bilgisinin ilgili personele iletilmesi,
 5. Hibe sözleşmesinin (Grant Agreement) imzalanması gerekmektedir.
 1. Karşı kurumdan alınmış imzalı ve mühürlü/kaşeli Katılım Sertifikasının,
 2. Katılımcı seyahat hibesi almış ise seyahat biletlerinin,
 3. Pasaport giriş-çıkış kayıtlarının,
 4. Katılımcının yapılan ödemeyi aldığına dair ilgili banka dekontunun (bu işlem hareketlilik öncesi de yapılabilir) teslim edilmesi gerekmektedir.

İsteğe bağlı olarak hareketliliğinizi gerçekleştirirken yapmış olduğunuz öğretim veya öğrenim faaliyetlerinin görsellerini Koordinatörlüğümüz ile paylaşabilirsiniz. Paylaşmış olduğunuz görseller sosyal medya hesaplarımız ve ağ sitemizde yayınlanmak üzere kullanılacaktır.

ÖNEMLİ TARİHLER

 1. Değerlendirme Sonuçları Koordinatörlüğümüzün internet sitesi (https://erasmus.cumhuriyet.edu.tr) üzerinden ilan edilecektir.
 2. Adaylar sonuçların açıklanmasından itibaren 7 gün içerisinde değerlendirme sonuçlarına itiraz edebilirler. İtiraz dilekçesi çevrimiçi (online) alınacaktır. Elden itiraz dilekçesi alınmayacaktır. İtiraz dilekçesinin teslimi ile ilgili ayrıntılar daha sonra duyurulacaktır.
 3. Katılımcılar, Erasmus+ kapsamında hak kazandıkları hareketlilikleri gerçekleştireceğine dair katılım beyannamesi veya haklarından vazgeçmek istediklerine dair feragat dilekçesi teslim etmek zorundadır. Bu belgeler sonuçların açıklanmasından itibaren 7 gün içerisinde teslim edilmelidir. Süresi içerisinde belge teslimi yapmayan adaylara T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının (Türkiye Ulusal Ajansı) yayınlamış olduğu Erasmus+ Yükseköğretim Kurumları için El Kitabı, T.C. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Yönergesi ile Erasmus Programı Yönergesinde belirtilen hükümler çerçevesinde yaptırımlar uygulanır.
 4. Bu tarihe kadar Türkiye’ye dönmüş ve tüm evrakları teslim etmiş olma zorunluluğu bulunmaktadır.

FORMLAR & DİLEKÇELER

Tüm formlar elektronik olarak ağ sitemizden düzenlenmelidir.

Avrupa Komisyonunun almış olduğu “Kağıtsız Erasmus+” kararı gereği fiziksel olarak evrak teslim alınmamaktadır. Yalnızca dijital olarak hazırlanması mümkün olmayan evraklar fiziksel olarak teslim alınacaktır.

Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü ile iletişim

Tüm sorularınızı aşağıda bağlantısı bulunan İLETİŞİM FORMU üzerinden sorabilirsiniz. Personel hareketliliği ile ilgili sorularınızı formdaki ilgili birimi seçerek ilgili personele yöneltebilirsiniz. Koordinatörlüğümüz ile iletişim bu form aracılığıyla kurulmalıdır. Koordinatörlüğümüzün e-posta adresine gönderilen iletiler dikkate alınmayacaktır.
Davet mektuplarınızı ve diğer taranmış belgeleri de yine bu form vasıtası ile ilgili personele gönderebilirsiniz.

* Bu sayfadaki veri ile ilan metninin PDF sürümü arasında bir uyuşmazlık olması durumunda PDF sürümü esas alınır.