For incoming mobilities, please click on the button.

Selection Committee

Erasmus+ Institutional Coordinator

Selection Committee

Prof. Dr. Ali AKSU
Başkan

Prof. Dr. Nilüfer TOPSAKAL
Üye

Prof. Dr. Ayten ATEŞ
Üye

Doç. Dr. Selçuk BUYRUKOĞLU
Üye

Dr. Öğr. Üyesi Selçuk Yasin YILDIZ
Üye

Dr. Öğr. Üyesi Nurperihan TOSUN
Üye

Dr. Öğr. Üyesi Zehra GÜNDAR
Üye

Dr. Öğr. Üyesi Kübra OKUMUŞ DAĞDELER
Yedek Üye

Arş. Gör. Dr. Taha Tuna KAYA
Yedek Üye

Arş. Gör. Dr. Yasin GÖRMEZ
Yedek Üye