For incoming mobilities, please click on the button.

ERASMUS+ ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ SONUÇLARI (2022, 2023 KA131)

İLAN BİLGİLERİ

İLAN ADI: ERASMUS+ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM VE STAJ HAREKETLİLİĞİ İLANI

İLAN ALT BAŞLIĞI: 2022 & 2023 YILLARI KA131 (AB Üye Ülkeleri ve Programla İlişkili Üçüncü Ülkeler) PROJELERİ

PROJE TÜRÜ: TEK ve BİRDEN FAZLA (KONSORSİYUM) YARARLANICILI PROJELER

İLAN PROJE NO: 2022-1-TR01-KA131-HED-000057314, 2023-1-TR01-KA131-HED-0000XXXXX, 2022-TR01-KA131-HED-0000064914, 2022-TR01-KA131-HED-0000059267, 2023-TR01-KA131-HED-00000XXXXX

İLAN TARİHİ: 19.12.2022

SORUMLU PERSONEL

Deniz OLGAÇ

Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Sorumlusu

Ayşe CERAN

Öğrenci Staj Hareketliliği Sorumlusu

DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

Değerlendirme sonuçlarının aranabilir tablo sürümüne aşağıda bulunan ilgili başlıklara tıklayarak ulaşabilir, PDF sürümünü ise aşağıdaki butonlara tıklayarak görüntüleyebilirsiniz.

Tablo içinde öğrenci numaranızı yazarak arama yapabilirsiniz.

ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ SONUÇLARI

A:Genel not ortalaması (%50)
B: Yabancı dil puanı (%50)
C: Gazilik veya şehit/gazi eş veya çocuğu olmak (+15p)
D: Engellilik (+10p)
E: 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış olmak (+10p)
F: Daha önce gerçekleştirilen her bir Erasmus+ hareketliliği için puan azaltma işleminin uygulanması (-10p)
G: Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma (-10p)
H: Hareketliliğe hak kazanıp belirtilen feragat süreçleri dışında bu hakkından vazgeçmek (-10p)
I: İki hareketlilik türüne (öğrenim veya staj) aynı anda başvurma (öğrencinin tercih ettiği ikinci hareketlilik türüne azaltma uygulanır) (-10p)
J: Hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus+ hareketliliğine tekrar başvurması halinde uygulanır) (-5p)
K: Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme (öğrencinin Erasmus+ hareketliliğine tekrar başvurması halinde uygulanır) (-5p)
L: Türkiye Ulusal Ajansının 09.03.2023 tarih ve E-62597535-101.05[16]-64409 sayılı yazısı kapsamında afetzede/afetzede yakını olmak (+10p)

* 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hassas olarak nitelendirilen veriler paylaşılmamıştır.
1: Hak kazanamayan adaylar hibesiz olarak hareketlilikten faydalanabilirler.
2: Adayın genel not ortalaması asgari koşulları sağlamamaktadır.
3: Adayın yabancı dil puanı yok, yabancı dil belgesi eksik/geçersiz veya yabancı dil puanı asgari koşulları sağlamamaktadır.
4: Hareketliliğe hibeli olarak seçilen adaylar talep etmeleri halinde maddi destekten feragat edebilirler.
5: Türkiye ile Avrupa Komisyonu arasında 2023 Yılı Katkı Anlaşması henüz imzalanmamıştır. Bu nedenle, Erasmus+ öğrenci hareketliliği kapsamında yapmış olduğunuz başvuru sonucunda hareketliliğe hibeli ya da hibesiz olarak seçilmeniz kazanılmış bir hak niteliği taşımamaktadır. Hibe alıp almayacağınız veya hibenizin tutarı Avrupa Komisyonu ile imzalanacak anlaşma ve akabinde üniversitenize tahsis edilecek hibe tahsis süreçleri sonuçlandığında kesinleşecek olup, söz konusu anlaşma süreçlerinde yaşanacak gecikmelerden veya aksaklıklardan kaynaklanabilecek maddi veya manevi kayıplardan üniversiteniz veya Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz.

6: Adayın asıl statüsünde bir kuruma yerleşmesi hareketliliği kesin olarak gerçekleştireceği anlamı taşımamaktadır. Yanlış tercih, kurumlar arası anlaşma şartları ile ortak kurumun özel şartlarının karşılanmaması, karşı kurumun adayı kabul etmemesi vb. nedenlerden aday hareketliliğini gerçekleştiremeyebilir.

! BİRİM VE PUANA GÖRE SIRALANMIŞTIR.
!! Mütercim ve Tercümanlık bölümü iki farklı yabancı dilde eğitim verdiğinden bölümün kontenjanı her iki dile eşit olarak dağıtılmıştır.
!!! Yedek adayların yerleştiği bir kurum bulunmamaktadır. Asıl statüsündeki adayların feragat etmesi halinde yedeklerin durumu Seçim Komisyonu tarafından yeniden değerlendirilecektir.

ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ SONUÇLARI

A: Genel not ortalaması (%50)
B: Yabancı dil puanı (%50)
C: Gazilik veya şehit/gazi eş veya çocuğu olmak (+15p)
D: Engellilik (+10p)
E: 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış olmak (+10p)
F: Başvuru esnasında staj yeri kabul mektubu sunmak (+10p)
G: Dijital becerileri geliştirmeye yönelik staj (DOTs) yapılacağını belgelendirmek (+5p)
H: Daha önce gerçekleştirilen her bir Erasmus+ hareketliliği için puan azaltma işleminin uygulanması (-10p)
I: Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma (-10p)
J: Hareketliliğe hak kazanıp belirtilen feragat süreçleri dışında bu hakkından vazgeçmek (-10p)
K: İki hareketlilik türüne (öğrenim veya staj) aynı anda başvurma (öğrencinin tercih ettiği ikinci hareketlilik türüne azaltma uygulanır) (-10p)
L: Hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus+ hareketliliğine tekrar başvurması halinde uygulanır) (-5p)
M: Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme (öğrencinin Erasmus+ hareketliliğine tekrar başvurması halinde uygulanır) (-5p)
N: Türkiye Ulusal Ajansının 09.03.2023 tarih ve E-62597535-101.05[16]-64409 sayılı yazısı kapsamında afetzede/afetzede yakını olmak (+10p)

* 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hassas olarak nitelendirilen veriler paylaşılmamıştır.
1 Hak kazanamayan adaylar hibesiz olarak hareketlilikten faydalanabilirler.
2 Adayın genel not ortalaması asgari koşulları sağlamamaktadır.
3 Adayın yabancı dil puanı yok, yabancı dil belgesi eksik/geçersiz veya yabancı dil puanı asgari koşulları sağlamamaktadır.
4 Hareketliliğe hibeli olarak seçilen adaylar talep etmeleri halinde maddi destekten feragat edebilirler.
5 Türkiye ile Avrupa Komisyonu arasında 2023 Yılı Katkı Anlaşması henüz imzalanmamıştır. Bu nedenle, Erasmus+ öğrenci hareketliliği kapsamında yapmış olduğunuz başvuru sonucunda hareketliliğe hibeli ya da hibesiz olarak seçilmeniz kazanılmış bir hak niteliği taşımamaktadır. Hibe alıp almayacağınız veya hibenizin tutarı Avrupa Komisyonu ile imzalanacak anlaşma ve akabinde üniversitenize tahsis edilecek hibe tahsis süreçleri sonuçlandığında kesinleşecek olup, söz konusu anlaşma süreçlerinde yaşanacak gecikmelerden veya aksaklıklardan kaynaklanabilecek maddi veya manevi kayıplardan üniversiteniz veya Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz.

! BİRİM VE PUANA GÖRE SIRALANMIŞTIR.
!! Asıl statüsündeki adayların feragat etmesi halinde yedeklerin durumu Seçim Komisyonu tarafından yeniden değerlendirilecektir.

Türkiye ile Avrupa Komisyonu arasında 2023 Yılı Katkı Anlaşması henüz imzalanmamıştır. Bu nedenle, Erasmus+ öğrenci hareketliliği kapsamında yapmış olduğunuz başvuru sonucunda hareketliliğe hibeli ya da hibesiz olarak seçilmeniz kazanılmış bir hak niteliği taşımamaktadır. Hibe alıp almayacağınız veya hibenizin tutarı Avrupa Komisyonu ile imzalanacak anlaşma ve akabinde üniversitenize tahsis edilecek hibe tahsis süreçleri sonuçlandığında kesinleşecek olup, söz konusu anlaşma süreçlerinde yaşanacak gecikmelerden veya aksaklıklardan kaynaklanabilecek maddi veya manevi kayıplardan üniversiteniz veya Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz.

İŞ AKIŞI

 1. Asıl olarak hak kazanan aday hareketliliğe katılacaksa katılım beyanı, katılmayacaksa feragat dilekçesini ilgili tarihler içerisinde çevrim içi olarak doldurur. Yedek statüsünde bulunan adayların bir işlem yapmasına gerek yoktur.
 2. Hareketliliğe katılacağını beyan eden adaylara ilgili personel tarafından iş akışı hakkında e-posta gönderilir.
 3. Koordinatörlük tarafından öğrencilere yönelik oryantasyon toplantısı düzenlenir. Toplantıya katılım zorunludur, katılmayanlar hakkında ilgili mevzuat uyarınca yaptırım uygulanır.
 4. Staj hareketliliğine hak kazanan adaylar ilgili tarihe kadar staj davet mektubunu iletmelidir. Belirtilen tarihe kadar davet mektubu iletmeyen adaylar haklarından vazgeçmiş sayılır, ilgili mevzuat uyarınca yaptırım uygulanır ve gerekli görülmesi halinde yedeklere hak tanınır.
 5. Öğrenim hareketliliğine hak kazanan adayların karşı kuruma aday gösterme işlemleri (nominasyon) Koordinatörlük tarafından yapılır. Aday gösterme işlemi sonrası karşı kurumun öğrenciyi kabul etmesi halinde ilgili üniversiteden davet mektubu istenir ve katılımcıya gönderilir.
 6. Öğrenim hareketliliği gerçekleştirecek katılımcı gideceği üniversitenin sitesine girerek araştırma yapar ve karşı kurumun akademik takvimi, dersleri, birim koordinatörü, kabul koşulları, gerekli belge ve başvuru şekillerini öğrenir ve ilgili işlemleri tamamlar.
 7. Tüm katılımcıların Avrupa Komisyonu bilgi sistemlerinde kurumsal e-posta adreslerini (ogrencino@cumhuriyet.edu.tr) kullanması zorunludur. Kurumsal e-posta adresi bulunmayan veya şifresini unutan katılımcılar, Bilgi İşlem Daire Başkanlığının sitesinden yeni şifre edinebilir.
 8. Öğrenim hareketliliği gerçekleştirecek olan katılımcı sırasıyla SCÜPortal, YETKİM, OLA, EU|Academy ve ErasmusApp sistemlerine üye olur. Üye olduktan sonra OLA birim koordinatörü yardımıyla doldurulur ve imzalanır. Katılımcı OLA’yı çevrim içi olarak imzaladıktan sonra belge birim koordinatörünün sistemine düşer. Birim koordinatörü OLA’yı kontrol ettikten sonra imzalar veya reddeder. Reddedilen OLA öğrencinin ekranına düşer ve düzeltilmesi istenir. Birim koordinatörü tarafından imzalanan OLA karşı kurumun koordinatörüne gönderilir. Karşı kurumun birim koordinatörünün de imzası sonrası OLA tamamlanmış olur. Karşı kurum OLA sistemini hala kullanmıyorsa LA word dosyası olarak doldurulur ve ıslak imzalı olarak işleme devam edilir.
 9. Staj hareketliliği gerçekleştirecek olan katılımcı sitede bulunan Staj Başvuru Formu (Application Form) ve Staj Anlaşmasını (LA for Traineeship) doldurur. Staj hareketliliğinde OLA bulunmamaktadır. LA for Traineeship belgesi word dosyası olarak doldurulmalıdır. Katılımcının öğrencilik kaydının Avrupa Komisyonu ve Karşı Kuruma bildirilebilmesi için SCÜPortal, YETKİM, EU|Academy ve ErasmusApp sistemlerine kayıt olması gerekir.
 10. Hareketliliğe başlamadan önce tüm katılımcıların EU|Academy sitesine üye olarak yabancı dil becerilerini ölçmek ve sertifika almak için yabancı dil testini çözmeleri tavsiye edilir.
 11. Tamamlanan OLA sonrası Akademik Onay Formu doldurulur ve katılımcı, Erasmus+ birim koordinatörü ile Bölüm Başkanı tarafından imzalanır. İmzalanan belge Koordinatörlüğümüze teslim edilir.
 12. Öğrencinin pasaportu varsa Koordinatörlüğümüzden alacağı hak kazanma/hibe ve vize yazısı ile birlikte bireysel olarak vize başvurusu yapar. Vize başvurusu yapmadan önce katılımcının seyahat sağlık sigortası (staj katılımcıları buna ek olarak kaza ve mesuliyet sigortası) yaptırmaları gerekmektedir. Pasaportu bulunmayan öğrenci pasaport başvurusu yapar ve vize işlemlerini pasaportunu teslim aldıktan sonra başlatır. Vize ücreti katılımcıya aittir.
 13. Vizesini alan öğrenci pasaport ve vizesi ile Koordinatörlüğümüze başvurur ve taahhütname ile hibe sözleşmesini imzalar. Katılımcının Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.’da Vadesiz Avro hesabının olması gerekmektedir. Hesabı olmayan katılımcı hesabını açar ve IBAN Bilgisi Dökümünü Koordinatörlüğümüze teslim eder.  Hibe sözleşmesinin her iki imzası tamamlandıktan sonra mevzuatta ve hibe sözleşmesinde belirtilen süre içerisinde katılımcıya hibenin %80’i yatırılır. Hesabına hibesi yatan katılımcı dekontu Koordinatörlüğe gönderir.
 14. Uçak biletlerinin masrafları katılımcıya aittir. Türkiye Ulusal Ajansı ile Türk Havayolları arasındaki protokole istinaden indirim kodu isteyen öğrenci Koordinatörlüğüme başvurur ve gerekli işlemler sonrası indirim kodunu sistemden kendisi üretebilir.
 15. Katılımcı karşı kuruma vardıktan sonra Varış Belgesini imzalatır ve tarayıp Koordinatörlüğümüze iletir. Bu belgenin Türkiye’ye dönmeden önce ayrılış tarihini de içerecek şekilde yeniden imzalanıp dönüşte Koordinatörlüğümüze teslim edilmesi gerekir.
 1. Daha sonra eklenecek.

İsteğe bağlı olarak hareketliliğinizi gerçekleştirirken yapmış olduğunuz öğretim veya öğrenim faaliyetlerinin görsellerini Koordinatörlüğümüz ile paylaşabilirsiniz. Paylaşmış olduğunuz görseller sosyal medya hesaplarımız ve ağ sitemizde yayınlanmak üzere kullanılacaktır.

ÖNEMLİ TARİHLER

21.03.2023 – Katılım Beyanı veya Feragat Dilekçesi Teslimi için Son Tarih

21.03.2023 – Değerlendirme Sonuçlarına İtiraz Dilekçesi Teslimi için Son Tarih

21.05.2023 – Davet Mektubunun Teslimi için Son Tarih (Öğrenci Staj Hareketliliği için geçerlidir)

30.09.2024 – Hareketliliğin tamamlanması gereken en geç tarih

FORMLAR & DİLEKÇELER

Tüm formlar elektronik olarak ağ sitemizden düzenlenmelidir.

Avrupa Komisyonunun almış olduğu “Kağıtsız Erasmus+” kararı gereği fiziksel olarak evrak teslim alınmamaktadır. Yalnızca dijital olarak hazırlanması mümkün olmayan evraklar fiziksel olarak teslim alınacaktır.

Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü ile iletişim

Tüm sorularınızı aşağıda bağlantısı bulunan İLETİŞİM FORMU üzerinden sorabilirsiniz. Personel hareketliliği ile ilgili sorularınızı formdaki ilgili birimi seçerek ilgili personele yöneltebilirsiniz. Koordinatörlüğümüz ile iletişim bu form aracılığıyla kurulmalıdır. Koordinatörlüğümüzün e-posta adresine gönderilen iletiler dikkate alınmayacaktır.
Davet mektuplarınızı ve diğer taranmış belgeleri de yine bu form vasıtası ile ilgili personele gönderebilirsiniz.

* Bu sayfadaki veri ile ilan metninin PDF sürümü arasında bir uyuşmazlık olması durumunda PDF sürümü esas alınır.