For incoming mobilities, please click on the button.

Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Karma Yoğun Program (BIP) Yedek Yerleştirme Sonuçları (2023 KA131)

İLAN BİLGİLERİ

İLAN ADI: ERASMUS+ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ KARMA YOĞUN PROGRAM (BIP) İLANI

EYLEM TÜRÜ: KA131 (AB Üye Ülkeleri ve Programla İlişkili Üçüncü Ülkeler)

PROJE TÜRÜ: TEK YARARLANICILI PROJELER

PROJE YILI: 2023 YILI

PROJE NO: 2023-1-TR01-KA131-HED-000118709, 2023-1-TR01-KA131-HED-000120746, 2023-1-TR01-KA131-HED-000139808, 2023-1-TR01-KA131-HED-000147173

İLAN TARİHİ: 11.01.2024

SORUMLU PERSONEL

Deniz SÖNMEZ

Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Sorumlusu

DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

11.01.2024  tarihli Erasmus+ Öğrenci Hareketliliği Karma Yoğun Program (BIP) (2023 KA131) ilanının yedek yerleştirme sonuçlarına Türkiye Ulusal Ajansı TUNAPortal üzerinden erişebilirsiniz.

https://turnaportal.ua.gov.tr adresine gidip Dijital Türkiye (e-Devlet) şifreniz ile giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan Başvurularım seçeneğine tıklandığında ilgili ilanın karşısında değerlendirme sonucunuz yer almaktadır.

Hak kazanan adayların 22.05.2024 tarihine kadar katılım beyanı veya feragat dilekçesini çevrim içi olarak teslim etmesi gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde katılım beyanı formunu doldurmayan adaylar haklarını kaybederler.

Ayrıntılar için ÖNEMLİ TARİHLER bölümünü inceleyiniz.

İLAN BİLGİLERİ

11.01.2024 tarihinde “Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Karma Yoğun Program (BIP) İlanı (2023 KA131)” başlığı ile yayınlanan 2023 KA131 Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Karma Yoğun Program (BIP) (AB Üye Ülkeler ve Programla İlişkili Ülkeler) ilanlarına yapılan başvuruların yedek yerleştirme sonuçlarını değerlendirmek amacıyla 05.12.2022 tarih ve 236837 sayılı yazı ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü tarafından atanan üyelerin üçünden oluşan Erasmus+ Seçim Komisyonu Erasmus+ Kurum Koordinatör Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Kübra Okumuş Dağdeler başkanlığında 17.05.2024 tarihinde saat 14.00’da toplanmış ve ekli listede yer alan Öğrenci Hareketliliği Değerlendirme Sonuçlarının uygun olduğuna karar vermiştir.

“Bu başvuruların değerlendirilmesi ve nihai karar aşamasında tüm başvuru sahipleri ile Seçim Komisyonu üyelerinin tarafsızlığını etkileyebilecek herhangi bir kişisel ilişki bulunmamaktadır. Karar şeffaflık kurallarına uygun bir şekilde verilmiştir.”

İŞ AKIŞI

 1. Asıl olarak hak kazanan aday hareketliliğe katılacaksa katılım beyanı, katılmayacaksa feragat dilekçesini ilgili tarihler içerisinde çevrim içi olarak doldurur. Yedek statüsünde bulunan adayların bir işlem yapmasına gerek yoktur.
 2. Hareketliliğe katılacağını beyan eden adaylara ilgili personel tarafından iş akışı hakkında e-posta gönderilir.
 3. Koordinatörlük tarafından öğrencilere yönelik oryantasyon toplantısı düzenlenir. Toplantıya katılım zorunludur, katılmayanlar hakkında ilgili mevzuat uyarınca yaptırım uygulanır.
 4. Staj hareketliliğine hak kazanan adaylar ilgili tarihe kadar staj davet mektubunu iletmelidir. Belirtilen tarihe kadar davet mektubu iletmeyen adaylar haklarından vazgeçmiş sayılır, ilgili mevzuat uyarınca yaptırım uygulanır ve gerekli görülmesi halinde yedeklere hak tanınır.
 5. Öğrenim hareketliliğine hak kazanan adayların karşı kuruma aday gösterme işlemleri (nominasyon) Koordinatörlük tarafından yapılır. Aday gösterme işlemi sonrası karşı kurumun öğrenciyi kabul etmesi halinde ilgili üniversiteden davet mektubu istenir ve katılımcıya gönderilir.
 6. Öğrenim hareketliliği gerçekleştirecek katılımcı gideceği üniversitenin sitesine girerek araştırma yapar ve karşı kurumun akademik takvimi, dersleri, birim koordinatörü, kabul koşulları, gerekli belge ve başvuru şekillerini öğrenir ve ilgili işlemleri tamamlar.
 7. Tüm katılımcıların Avrupa Komisyonu bilgi sistemlerinde kurumsal e-posta adreslerini (ogrencino@cumhuriyet.edu.tr) kullanması zorunludur. Kurumsal e-posta adresi bulunmayan veya şifresini unutan katılımcılar, Bilgi İşlem Daire Başkanlığının sitesinden yeni şifre edinebilir.
 8. Öğrenim hareketliliği gerçekleştirecek olan katılımcı sırasıyla SCÜPortal, YETKİM, OLA, EU|Academy ve ErasmusApp sistemlerine üye olur. Üye olduktan sonra OLA birim koordinatörü yardımıyla doldurulur ve imzalanır. Katılımcı OLA’yı çevrim içi olarak imzaladıktan sonra belge birim koordinatörünün sistemine düşer. Birim koordinatörü OLA’yı kontrol ettikten sonra imzalar veya reddeder. Reddedilen OLA öğrencinin ekranına düşer ve düzeltilmesi istenir. Birim koordinatörü tarafından imzalanan OLA karşı kurumun koordinatörüne gönderilir. Karşı kurumun birim koordinatörünün de imzası sonrası OLA tamamlanmış olur. Karşı kurum OLA sistemini hala kullanmıyorsa LA word dosyası olarak doldurulur ve ıslak imzalı olarak işleme devam edilir.
 9. Staj hareketliliği gerçekleştirecek olan katılımcı sitede bulunan Staj Başvuru Formu (Application Form) ve Staj Anlaşmasını (LA for Traineeship) doldurur. Staj hareketliliğinde OLA bulunmamaktadır. LA for Traineeship belgesi word dosyası olarak doldurulmalıdır. Katılımcının öğrencilik kaydının Avrupa Komisyonu ve Karşı Kuruma bildirilebilmesi için SCÜPortal, YETKİM, EU|Academy ve ErasmusApp sistemlerine kayıt olması gerekir.
 10. Hareketliliğe başlamadan önce tüm katılımcıların EU|Academy sitesine üye olarak yabancı dil becerilerini ölçmek ve sertifika almak için yabancı dil testini çözmeleri tavsiye edilir.
 11. Tamamlanan OLA sonrası Akademik Onay Formu doldurulur ve katılımcı, Erasmus+ birim koordinatörü ile Bölüm Başkanı tarafından imzalanır. İmzalanan belge Koordinatörlüğümüze teslim edilir.
 12. Öğrencinin pasaportu varsa Koordinatörlüğümüzden alacağı hak kazanma/hibe ve vize yazısı ile birlikte bireysel olarak vize başvurusu yapar. Vize başvurusu yapmadan önce katılımcının seyahat sağlık sigortası (staj katılımcıları buna ek olarak kaza ve mesuliyet sigortası) yaptırmaları gerekmektedir. Pasaportu bulunmayan öğrenci pasaport başvurusu yapar ve vize işlemlerini pasaportunu teslim aldıktan sonra başlatır. Vize ücreti katılımcıya aittir.
 13. Vizesini alan öğrenci pasaport ve vizesi ile Koordinatörlüğümüze başvurur ve taahhütname ile hibe sözleşmesini imzalar. Katılımcının Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.’da Vadesiz Avro hesabının olması gerekmektedir. Hesabı olmayan katılımcı hesabını açar ve IBAN Bilgisi Dökümünü Koordinatörlüğümüze teslim eder.  Hibe sözleşmesinin her iki imzası tamamlandıktan sonra mevzuatta ve hibe sözleşmesinde belirtilen süre içerisinde katılımcıya hibenin %80’i yatırılır. Hesabına hibesi yatan katılımcı dekontu Koordinatörlüğe gönderir.
 14. Uçak biletlerinin masrafları katılımcıya aittir. Türkiye Ulusal Ajansı ile Türk Havayolları arasındaki protokole istinaden indirim kodu isteyen öğrenci Koordinatörlüğüme başvurur ve gerekli işlemler sonrası indirim kodunu sistemden kendisi üretebilir.
 15. Katılımcı karşı kuruma vardıktan sonra Varış Belgesini imzalatır ve tarayıp Koordinatörlüğümüze iletir. Bu belgenin Türkiye’ye dönmeden önce ayrılış tarihini de içerecek şekilde yeniden imzalanıp dönüşte Koordinatörlüğümüze teslim edilmesi gerekir.
 1. Daha sonra eklenecek.

İsteğe bağlı olarak hareketliliğinizi gerçekleştirirken yapmış olduğunuz öğretim veya öğrenim faaliyetlerinin görsellerini Koordinatörlüğümüz ile paylaşabilirsiniz. Paylaşmış olduğunuz görseller sosyal medya hesaplarımız ve ağ sitemizde yayınlanmak üzere kullanılacaktır.

ÖNEMLİ TARİHLER

22.05.2024 17.00 – Katılım Beyanı veya Feragat Dilekçesi Teslimi için Son Tarih [2]

1.06.2024 17.00 – Davet Mektubunun Teslimi için Son Tarih (Öğrenci Staj Hareketliliği için geçerlidir) [3]

30.09.2024 – Hareketliliğin tamamlanması gereken en geç tarih [4]

 

AÇIKLAMALAR

 1.  –
 2. Katılımcılar, Erasmus+ kapsamında hak kazandıkları hareketlilikleri gerçekleştireceğine dair katılım beyannamesi veya haklarından vazgeçmek istediklerine dair feragat dilekçesi teslim etmek zorundadır. Bu belgeler sonuçların açıklanmasından itibaren sonuç açıklama sayfasındaki belirtilen tarih ve saate kadar teslim edilmelidir. Süresi içerisinde belge teslimi yapmayan adaylara T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının (Türkiye Ulusal Ajansı) yayınlamış olduğu Erasmus+ Yükseköğretim Kurumları için El Kitabı, T.C. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Yönergesi ile Erasmus Programı Yönergesinde belirtilen hükümler çerçevesinde yaptırımlar uygulanır.
 3. Belirtilen tarihe kadar davet mektubu teslim edilmediği takdirde söz konusu aday hakkını kaybedecek ve yedeklere hak tanınacaktır. (Örnek davet yazısı için tıklayınız. Bu belge örnek olarak kullanılabilir ancak ilgili alanların değiştirilmesi gerekmektedir.)
 4. Bu tarihe kadar Türkiye’ye dönmüş ve tüm evrakları teslim etmiş olma zorunluluğu bulunmaktadır.

FORMLAR & DİLEKÇELER

Tüm formlar elektronik olarak ağ sitemizden düzenlenmelidir.

Avrupa Komisyonunun almış olduğu “Kağıtsız Erasmus+” kararı gereği fiziksel olarak evrak teslim alınmamaktadır. Yalnızca dijital olarak hazırlanması mümkün olmayan evraklar fiziksel olarak teslim alınacaktır.

Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü ile iletişim

Tüm sorularınızı aşağıda bağlantısı bulunan İLETİŞİM FORMU üzerinden sorabilirsiniz. Öğrenci hareketliliği ile ilgili sorularınızı formdaki ilgili birimi seçerek ilgili personele yöneltebilirsiniz. Koordinatörlüğümüz ile iletişim bu form aracılığıyla kurulmalıdır. Koordinatörlüğümüzün e-posta adresine gönderilen iletiler dikkate alınmayacaktır.
Davet mektuplarınızı ve diğer taranmış belgeleri de yine bu form vasıtası ile ilgili personele gönderebilirsiniz.

* Bu sayfadaki veri ile ilan metninin PDF sürümü arasında bir uyuşmazlık olması durumunda PDF sürümü esas alınır.
* Bu sayfadaki veri ile sonuç ilanının PDF sürümü arasında bir uyuşmazlık olması durumunda PDF sürümü esas alınır.
* TURNAPortaldeki veri ile sonuç ilanının PDF sürümü arasında bir uyuşmazlık olması durumunda PDF sürümü esas alınır.