For incoming mobilities, please click on the button.

Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Karma Yoğun Program (BIP) İlanı (2023 KA131)

İLAN BİLGİLERİ

İLAN ADI: ERASMUS+ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ KARMA YOĞUN PROGRAM (BIP) İLANI

EYLEM TÜRÜ: KA131 (AB Üye Ülkeleri ve Programla İlişkili Üçüncü Ülkeler)

PROJE TÜRÜ: TEK YARARLANICILI PROJELER

PROJE YILI: 2023 YILI

PROJE NO: 2023-1-TR01-KA131-HED-000118709, 2023-1-TR01-KA131-HED-000120746, 2023-1-TR01-KA131-HED-000139808, 2023-1-TR01-KA131-HED-000147173

İLAN TARİHİ: 11.01.2024

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü Erasmus+ KA131 (AB Üye Ülkeleri ve Programla İlişkili Üçüncü Ülkeler) Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Karma Yoğun Program (BIP) ilanına çıkmış bulunmaktadır.

Başvurular TURNAPortal üzerinden Dijital Türkiye (e-Devlet) şifresi ile ÖNEMLİ TARİHLER başlığı altında belirtilen tarihler arasında https://turnaportal.ua.gov.tr adresi üzerinden alınacaktır.

Başvuru kılavuzu ilgili duyurunun ekinde mevcuttur. İlan metni ve başvuru kılavuzuna uygun başvuru yapılmaması halinde başvurular geçersiz sayılmaktadır.

Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Karma Yoğun Program başvuruları 31.01.2024 – 14.02.2024 tarihleri arasında alınacaktır. 

Yabancı dil yazılı sınavı 24.02.2024 tarihinde, sözlü sınav ise 01.03.2024 tarihinde yapılacaktır. 

 

Ayrıntılar için ilan metnini inceleyiniz.

Ağırlıklı genel not ortalaması oluşmamış olan Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin bir önceki öğrenim kademesindeki mezuniyet not ortalaması sistem tarafından otomatik olarak eklenecektir. Bu durumda olan öğrencilerin Transkript belgesi alanına bir önceki öğrenim kademesinin mezuniyet transkriptini yüklemeleri gerekmektedir (mezuniyet transkriptinde adayın mezun olduğu ibaresi ve mezuniyet not ortalamasının bulunması gerekmektedir). Transkript dosyasının taşıması gereken şartlar başvuru belgeleri kısmında belirtilmiştir.

Lisans öğrencilerinin ağırlıklı genel not ortalaması başvuru bitiş tarihine kadar oluşacağından bu durum lisans öğrencileri için geçerli değildir.

Herhangi bir geçerli yabancı dil puanı olmayan ve Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek olan Erasmus+ Yabancı Dil Sınavına girmek isteyen adayların başvuru esnasında “Üniversite Yabancı Dil Sınavına Girmek İstiyorum.” seçeneğini işaretlemesi ve hangi yabancı dilden sınava gireceğini belirtmesi gerekmektedir. Yalnızca bir dilden sınava girilebilir. İlgili seçenekleri işaretlemeyen adaylar Erasmus+ Yabancı Dil Sınavına giremez.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından Türkiye Bursları bursu (YTB Bursu) alan yabancı uyruklu öğrencilerin başvuru esnasında YTB bursiyeri beyan dilekçesini ibraz etmesi gerekmektedir. Başvuru sırasında ilgili dilekçeyi ibraz etmeyen öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Karma Yoğun Program / Blended Intensive Programme (BIP) Nedir?

Karma Yoğun Programlar (BIP), çevrimiçi iş birliği dâhil yenilikçi eğitim ve öğretim yöntemlerinin kullanıldığı kısa ve yoğun eğitim programlarıdır. Bu programlar çok uluslu ve çok disiplinli grupların Birleşmiş Milletlerin sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle bağlantılı sorunlara ya da bölgeler, şehirler veya firmalar tarafından tanımlanan diğer sosyal sorunlara çözüm üretmek üzere birlikte çalıştığı sorun ve çözüm odaklı öğrenmeyi içerebilir. Karma yoğun programlar katılımcı yükseköğretim kurumları tarafından hâlihazırda sunulan derslere ve eğitimlere kıyasla katma değer sağlamalıdır. Çok yıllı olabilir. BIP’ler, fiziksel hareketliliği çevrimiçi eğitimle birleştiren yeni ve daha esnek hareketlilik formatıyla, farklı kültürel, sosyal ve ekonomik geçmişe sahip, her çalışma alanından ve öğrenim kademesinden öğrencilere ulaşmayı amaçlamaktadır.

Karma Yoğun Program Hakkında Bilgiler

KOORDİNATÖR KURUM BİLGİLERİ

BIP PROGRAM BİLGİLERİ

 • Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Karma Yoğun Program içeriği bu ilanda yer alan ilgili programın koordinatör kurumu olan UNIVERSITA DEGLI STUDI GABRIELE D’ANNUNZIO DI CHIETI-PESCARA tarafından belirlenmektedir. Üniversitemiz bu ilan kapsamındaki Karma Yoğun Programa ortak kurum olarak dahil olmuştur.
 • Karma Yoğun Programda yukarıda belirtilen alandaki öğrencilerin 5 günlük fiziksel hareketlilik öncesi veya sonrası tamamlayıcı bir sanal hareketlilik faaliyeti gerçekleştirmekle yükümlüdür. Sanal bileşen sonrası final projesi teslim edilmesi gerekmektedir. Faaliyetin tamamlanması sonrası 3 AKTS’lik bir ders denkliği gerçekleştirilir.
 • Kısa dönem öğrenim hareketliliği karma yoğun program Erasmus+ kurumlar arası anlaşmalı koordinatör üniversite tarafından yürütülmektedir.
 • Bu hareketlilik türüne koordinatör üniversite tarafından belirlenen alan ve kademelerde kayıtlı olan öğrenciler başvuru yapabilir.
 • Fiziksel faaliyet süresi 5 gündür. Fiziksel faaliyet öncesi/sonrası tamamlayıcı sanal bileşene katılım zorunludur. Tamamlayıcı sanal bileşen sonrası final projesinin teslim edilmesi gerekmektedir.
 • Tamamlayıcı sanal bileşene hibe ödemesi yapılmamaktadır. Yalnızca fiziksel hareketlilikler hibelendirilmektedir.
 • Faaliyet kapsamında 3 AKTS’lik ders yükü alınması gerekmektedir. Hareketlilik sonrası alınan kredilerin tanınması ve ders denklik işlemlerinin yapılması gerekmektedir.
 • Faaliyetten önceki bir seyahat günü ve faaliyeti takip eden bir seyahat günü için bireysel destek hibesi verilmektedir.
 • Anlaşmalı yükseköğretim kurumunun öğrenciyi herhangi bir aşamada ve herhangi bir sebepten ötürü kabul etmemesi/aday gösterme işlemini reddetmesi durumunda aday herhangi bir hak iddia edemez, Koordinatörlüğümüz bu durumdan sorumlu tutulamaz. Durumun öğrenciden kaynaklı olmadığının ilgili komisyon ve kurullar tarafından tespit edilmesi hallerde bir sonraki başvuruda puan azaltma işlemi uygulanmaz.

İki hareketlilik türüne aynı anda başvuru yapıldığında sistem hangi başvuruya öncelik vermek istediğinizi soracaktır. Bu aşamada önceliklendirdiğiniz başvuruda puan azaltma işlemi uygulanmayacak, diğer başvurunun toplam puanından değerlendirme ölçütleri gereği 10 puan düşülecektir. Önceliklendirme sisteminin çalışmaması veya hatalı çalışması durumunda ilk başvuru önceliklendirilmiş sayılacak, diğer başvurudan 10 puan düşülecektir. Hangi hareketlilik türüne hangi öğrenim kademesinin başvuru yapabileceği ilan metninde yer almaktadır. Başvuru yaparken bu hususa dikkat etmeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

 • Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik programı lisans veya Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı doktora öğrencisi olmak,
 • Lisans öğrencileri için en az 2.20; doktora için en az 2.50 Genel Not Ortalamasına sahip olmak,
 • Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Yabancı Dil Sınavı veya ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Sınavları (YDS, e-YDS, YÖKDİL, KPDS, ÜDS) ve ÖSYM Uluslararası Yabancı Dil Sınavlarının Eşdeğerlikleri Dokümanında belirtilen bu sınavlara eşdeğer sayılan uluslararası yabancı dil sınavlarından herhangi birinden geçerli bir nota sahip olmak,
 • Öğrenci, mevcut öğrenim kademesi (ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora) içerisinde daha önce faaliyetlerden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam hareketlilik süresi 12 ayı geçemez. İki kademenin birleşik olduğu programlar (bütünleşik doktora gibi) ile iki kademenin tek bir kademe içerisinde tamamlandığı (tıp eğitimi gibi) yükseköğretim programlarında toplam faaliyet süresi en fazla 24 aydır.

Adayların aşağıda belirtilen belgeleri TURNAPortal’e yüklemesi gerekmektedir. Gerekli belgeleri yüklemeyen, eksik veya hatalı yükleyen adayların başvuruları geçersiz sayılır.

 • Vesikalık fotoğraf (4.5×6 boyutunda son 6 ayda ön cepheden çekilmiş olmalıdır.)
 • Öğrenci Belgesi (Dijital Türkiye Portali (e-Devlet Kapısı) üzerinden alınan güncel (başvuru tarihi itibariyle son 15 gün içinde alınmış) ve karekodlu veya Birim Öğrenci İşlerinden alınan güncel (başvuru tarihi itibariyle son 15 gün içinde alınmış), ıslak imzalı ve mühürlü belgeler kabul edilmektedir. Eski tarihli ve/veya onaysız belgeler kabul edilmemektedir.)
 • Transkript (Dijital Türkiye Portali (e-Devlet Kapısı) üzerinden alınan güncel (başvuru tarihi itibariyle son 15 gün içinde alınmış) ve karekodlu veya Birim Öğrenci İşlerinden alınan güncel (başvuru tarihi itibariyle son 15 gün içinde alınmış), ıslak imzalı ve mühürlü belgeler kabul edilmektedir. Eski tarihli ve/veya onaysız belgeler kabul edilmemektedir. Yüksek lisans ve doktora programlarına kayıtlı öğrencilerin genel not ortalmasının başvuru tarihi itibariyle oluşmaması durumunda bir önceki öğrenim kademesinin mezuniyet transkriptini yüklemeleri gerekmektedir.)
 • YETKİM kaydı yapıldığına dair ekran görüntüsü (SCÜPortal üzerinden YETKİM kaydı yapıldığına dair ekran görüntüsünün sisteme yüklenmesi gerekmektedir. YÖKSİS’te öğrenci kaydı bulunan öğrencilerin Öğrenci İşlemleri üzerinden, TUS/DUS öğrencileri ise Personel İşemleri üzerinden YETKİM kaydını yapmalıdır. Ayrıntılı bilgi YETKİM Kayıt Kılavuzunda bulunmaktadır. Kılavuza Koordinatörlüğümüz ağ sitesinden veya https://erasmus.cumhuriyet.edu.tr/yetkim-kilavuz adresinden erişilebilir.)
 • Yabancı Dil Belgesi (İsteyen adaylar Başvuru Şartları başlığı altında belirtilen geçerli yabancı dil belgelerini yükleyebilirler. Adayın yabancı dil puanı bulunmuyorsa başvuru sırasında “Üniversite tarafından yabancı dil sınavına katılacağım” seçeneği işaretlenmelidir. Adaylar isterse hem yabancı dil belgesi yükleyebilir hem de Ofisimiz tarafından yapılacak sınava girebilir. Bu durumda yüksek puanlı sınav geçerli sayılır.)
 • YTB Beyan Dilekçesi (Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından Türkiye Bursları bursu (YTB Bursu) alan yabancı uyruklu öğrencilerin başvuru esnasında YTB bursiyeri beyan dilekçesini ibraz etmesi gerekmektedir. Başvuru sırasında ilgili dilekçeyi ibraz etmeyen öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.)

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 22.02.2022 tarih ve 12994 sayılı yazısı ile T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının (Türkiye Ulusal Ajansı) 06.10.2023 tarih ve 81749 sayılı yazıları gereği Erasmus+ Yükseköğretim Öğrenci ve Personel Hareketliliği ile ilgili süreçlerin TURNAPortal (https://turnaportal.ua.gov.tr/) üzerinden yürütülmesi gerektiğini hüküm altına aldığından hareketlilik öncesi, süresince ve sonrası talep edilen tüm belgelerin (katılım beyanı, feragat dilekçesi, kabul mektubu/davet yazısı, kimlik, pasaport, öğrenim anlaşması (learning agreement), katılım belgesi/sertifikası vb.) Portale yüklenmesi zorunludur.

Ağırlıklı genel not ortalaması oluşmamış olan Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin bir önceki öğrenim kademesindeki mezuniyet not ortalaması sistem tarafından otomatik olarak eklenecektir. Bu durumda olan öğrencilerin Transkript belgesi alanına bir önceki öğrenim kademesinin mezuniyet transkriptini yüklemeleri gerekmektedir (mezuniyet transkriptinde adayın mezun olduğu ibaresi ve mezuniyet not ortalamasının bulunması gerekmektedir). Transkript dosyasının taşıması gereken şartlar başvuru belgeleri kısmında belirtilmiştir.

Lisans öğrencilerinin ağırlıklı genel not ortalaması başvuru bitiş tarihine kadar oluşacağından bu durum lisans öğrencileri için geçerli değildir.

Herhangi bir geçerli yabancı dil puanı olmayan ve Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek olan Erasmus+ Yabancı Dil Sınavına girmek isteyen adayların başvuru esnasında “Üniversite Yabancı Dil Sınavına Girmek İstiyorum.” seçeneğini işaretlemesi ve hangi yabancı dilden sınava gireceğini belirtmesi gerekmektedir. Yalnızca bir dilden sınava girilebilir. İlgili seçenekleri işaretlemeyen adaylar Erasmus+ Yabancı Dil Sınavına giremez.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından Türkiye Bursları bursu (YTB Bursu) alan yabancı uyruklu öğrencilerin başvuru esnasında YTB bursiyeri beyan dilekçesini ibraz etmesi gerekmektedir. Başvuru sırasında ilgili dilekçeyi ibraz etmeyen öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

KISA DÖNEM HAREKETLİLİKLER

Kısa Dönem Öğrenim Hareketliliği Karma Yoğun Program (BIP) için Başvuru Takvimi

 

Açıklamalar

1 Geçerli bir yabancı dil puanı olan adaylar başvuru esnasında beyan ettikleri takdirde sınava katılmak zorunda değildir. Geçerli bir puanı olup sınava katılmak isteyen adaylar başvuru esnasında beyan etmeleri durumda sınava katılabilirler. Bu durumda puanı yüksek olan sınav dikkate alınır. Yabancı dil sınavına katılacağını beyan edenlerin sınava katılımları zorunludur. Katılacağını beyan edip katılmayanlar hakkında T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının (Türkiye Ulusal Ajansı) yayınlamış olduğu Erasmus+ Yükseköğretim Kurumları için El Kitabı, T.C. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Yönergesi ile Erasmus Programı Yönergesinde belirtilen hükümler çerçevesinde yaptırımlar uygulanır. Geçerli bir yabancı dil puanı olmayan ve asgari puan şartını sağlayamayan adaylar Erasmus+ hareketliliği gerçekleştirmeye hak kazanamazlar. Sınav ile ilgili duyurular (sınav yeri, saati ve sınava giriş belgeleri vb.) Koordinatörlüğümüzün internet sitesi üzerinden duyurulacaktır. Bu duyurular tebliğ niteliğinde olup adaylara herhangi bir tebligat yapılmayacaktır. Adayın ilgili internet sitesini takip etmesi gerekmektedir.

2 Değerlendirme Sonuçları Koordinatörlüğümüzün internet sitesi (https://erasmus.cumhuriyet.edu.tr) üzerinden ilan edilecektir.

3 Adaylar sonuçların açıklanmasından itibaren 7 gün içerisinde değerlendirme sonuçlarına itiraz edebilirler. İtiraz dilekçesi çevrimiçi (online) alınacaktır. Elden itiraz dilekçesi alınmayacaktır. İtiraz dilekçesinin teslimi ile ilgili ayrıntılar daha sonra duyurulacaktır.

4 Katılımcılar, Erasmus+ kapsamında hak kazandıkları hareketlilikleri gerçekleştireceğine dair katılım beyannamesi veya haklarından vazgeçmek istediklerine dair feragat dilekçesi teslim etmek zorundadır. Bu belgeler sonuçların açıklanmasından itibaren 7 gün içerisinde çevrimiçi (online) olarak teslim edilmelidir. Süresi içerisinde belge teslimi yapmayan adaylara T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının (Türkiye Ulusal Ajansı) yayınlamış olduğu Erasmus+ Yükseköğretim Kurumları için El Kitabı, T.C. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Yönergesi ile Erasmus Programı Yönergesinde belirtilen hükümler çerçevesinde yaptırımlar uygulanır.

5 Bu madde staj hareketliliğine hak kazananlar için geçerlidir. (Belirtilen tarihe kadar davet mektubu teslim edilmediği takdirde aday hakkını kaybedecektir.) Örnek davet mektubu için tıklayınız.

6 Bu tarihe kadar Türkiye’ye dönmüş ve tüm evrakları teslim etmiş olma zorunluluğu bulunmaktadır.

TOPLAM KONTENJAN

Birimlere Göre Kontenjan Dağılımı

KISA DÖNEM ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ KARMA YOĞUN PROGRAM

 • Kontenjan koordinatör üniversite tarafından belirlenen alan ve kademelere göre dağıtılmıştır.
 • Birimler için belirlenen kontenjan dâhilinde başvuru olmaması veya seçilen öğrencilerin vazgeçmeleri durumunda açıkta kalan kontenjanlar, ilanda belirtilen diğer birimlere aktarılabilir.
 • Başvuranın Öğrenci Öğrenim Hareketliliğini kazanması durumunda girmiş olduğu yabancı dil sınavının dili ilgili üniversiteyle yapılmış olan kurumlar arası anlaşmada belirtilen öğretim dillerinden biri olmaması halinde başvuran tercih ettiği üniversiteye kabul edilmez.

Değerlendirme Ölçütleri T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının (Türkiye Ulusal Ajansı) yayınlamış olduğu Erasmus+ Yükseköğretim Kurumları için El Kitabı, T.C. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Yönergesi ile Erasmus Programı Yönergesi çerçevesinde koordinatörlüğümüz tarafından aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Öğrenci için değerlendirme ölçütleri8:

Açıklamalar

1 Genel not ortalaması ve dil puanı 100 puan üzerinden hesaplanmaktadır.

2 4’lük sistemdeki notların 100’lük sisteme çevrilmesinde YÖK Not Dönüşüm tablosu kullanılmaktadır.

3 Genel Not Ortalaması başvuru esnasında YÖKSİS’ten otomatik olarak çekildiğinden ayrıca transkript yükleme zorunluluğu bulunmamaktadır. YÖKSİS’teki verinin güncelliğinden başvuran sorumludur. Verinin güncel olmaması halinde ilgili birimden güncelleştirilmesi gerekmektedir. Üniversite Bilgi Sistemi ile YÖKSİS verisi arasında uyuşmazlık olması durumunda YÖKSİS verisi esas alınır. YÖKSİS verisinin güncellenememesi durumunda ilgili birimden alınan ıslak imzalı ve mühürlü transkript taranarak sisteme yüklendiği takdirde belgedeki GNO esas alınır. Bu durumda ilgili kişinin Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğüne bilgi vermesi gerekmektedir. GNO’nun henüz oluşmaması halinde T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının (Türkiye Ulusal Ajansı) yayınlamış olduğu Erasmus+ Yükseköğretim Kurumları için El Kitabı hükümleri uygulanır.

4 Hareketliliğe hak kazanmak için yabancı dil sınavından (SCÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi Yabancı Dil Sınavı veya ÖSYM tarafından geçerli sayılan yabancı dil sınavları) en az 50 puan almak gerekir. Asgari puan bölümlere göre değişiklik göstermektedir. Ayrıntılı bilgili için Yabancı Dil Sınavı başlığına bakınız. Bu ilana özgü yapılacak olan Dil Sınavı sadece bu ilan için geçerlidir. Sonuçlar başka bir ilanda kullanılamaz.

5 Yabancı dil sınavının diline ve bölüme göre asgari puan koşulları değişiklik göstermektedir. Yabancı dil ve bölüm bazlı asgari puan koşulları için Yabancı Dil Sınavı başlığına bakınız.

6 Önceliklendirme için öğrencinin 20 Şubat 2019 tarih ve 30692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik”te yer alan Engellilik Sağlık Kurulu raporunu ibraz etmesi gerekir. Engelli öğrenciler için ek hibe imkânı bulunmaktadır.

7 Aşağıdaki faaliyetlerden biri ya da birkaçını deneyimleyen stajlar bu kapsamda sayılır: dijital pazarlama (örn. Sosyal medya yönetimi, web analitiği), dijital grafik, mekanik ve mimari tasarım; uygulama, yazılım ve kod ya da web sitesi geliştirme; bilişim sistem ve ağlarının kurulumu, bakımı ve yönetimi, siber güvenlik, veri analitiği, veri madenciliği ve görselleştirmesi; programlama, robotik ve yapay zekâ eğitimleri. Genel müşteri hizmetleri, talep oluşturma, veri girişi ya da rutin ofis görevleri bu kapsamda sayılmaz. Hareketliliğin DoT kapsamında olduğu belgelendirilmesi gerekmektedir.

8 Seçim kriterlerini sağlayan her öğrenci hareketlilikten hibesiz olarak faydalanabilir.

9 Muharip gaziler ve bunların eş ve çocukları ile harp şehitlerinin eş ve çocuklarının yanı sıra 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ öğrenci hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir. Durumun şehit/gazilik belgesi ve Dijital Türkiye Portali (e-Devlet Kapısı) üzerinden alınmış güncel tarihli Nüfus Kayıt Örneği (Nüfus Aile) belgesi ile belgelendirilmesi gerekmektedir.

10 Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir.

10 Önceliklendirme için AFAD’dan afetzede yardımı alındığına dair güncel tarihli resmi belge ile Nüfus Aile Kayıt Örneğinin ibraz edilmesi gerekmektedir.

Değerlendirme, T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının (Türkiye Ulusal Ajansı) yayınlamış olduğu Erasmus+ Yükseköğretim Kurumları için El Kitabı, T.C. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Yönergesi ile Erasmus Programı Yönergesine uygun olarak Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü tarafından görevlendirilen bir seçim komisyonu tarafından şeffaf ve objektif olarak yapılacak, değerlendirme sonuçları TURNAPortal (turnaportal.ua.gov.tr) ve Koordinatörlüğümüzün internet sitesi (https://erasmus.cumhuriyet.edu.tr) üzerinden ilan edilecektir. Komisyon üyeleri Ulusal Ajans’ın kuralları gereği bu değişim programından yararlanamayacaktır.

Program hakkında ayrıntılı bilgi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğünün internet sitesinden (https://erasmus.cumhuriyet.edu.tr) edinilebilir.

Kısa Dönem Hareketliliklerde Ödenecek Hibe Miktarı

 • Kısa Dönem Öğrenim Hareketliliğine başvuran adaylar bu ilan kapsamında yalnızca koordinatör üniversite tarafından belirlenen programın gerçekleştirileceği ülkede faaliyet gerçekleştirilebilir.
 • Kısa dönem öğrenim hareketliliği 5 gün bireysel destek hibesi ile hibelendirilecektir. Hareketlilik süresi son hareketlilik tarihi sonrasını kapsayamaz.
 • Faaliyetten önceki bir seyahat günü ve faaliyeti takip eden bir seyahat günü için bireysel destek hibesi verilmektedir. Seyahat günlerinin hibelendirilebilmesi için seyahatlerin faaliyet başlangıç tarihi öncesi ve faaliyet bitiş tarihi sonrası gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
 • Hibe ödemeleri günlük olarak Erasmus+ Beneficiary Module’un algoritmasına göre hesaplanmakta ve toplam hibenin %80’i ile %20’si olmak üzere iki taksitte ödenmektedir. Ödemeler ile ayrıntılı bilgi Türkiye Ulusal Ajansı Yükseköğretim Kurumları için Uygulama El Kitabı yönergeleri, Avrupa Komisyonu Erasmus+ Program Rehberi ve Yükseköğretim Kurumu ile Öğrenci arasında imzalanan Taahhütname ve Hibe Sözleşmesinde bulunmaktadır.

Erasmus+ başvurusunun değerlendirilebilmesi için dil seviyesinin belirlenmesi gerekmektedir. Dil seviyesinin belirlenmesi amacıyla Uluslararası İlişkiler Ofisi Yabancı Dil Sınavı yapılmaktadır. Bu sınava katılım ücretsizdir. Yapılacak olan dil sınavı yalnızca bu ilan için geçerlidir ve başka bir ilanda kullanılamamaktadır. ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Sınavları (YDS, e-YDS, YÖKDİL, KPDS, ÜDS) ve ÖSYM Uluslararası Yabancı Dil Sınavlarının Eşdeğerlikleri Dokümanında belirtilen bu sınavlara eşdeğer sayılan uluslararası yabancı dil sınavları da geçerlidir. TUS/DUS kapsamındaki öğrenciler TIPDİL sınav puanını kullanabilir. İsteyen adaylar hem geçerli bir yabancı dil belgesi ekleyebilir hem de Ofisimiz tarafından yapılacak sınava girebilir. Bu durumda puanı yüksek olan sınav esas alınır. Sınavın tarihi ve sınav ile ilgili ayrıntılar aşağıda belirtilmiştir.

Sınavın Uygulanma Şekli

Asgari Yabancı Dil Puanları

Yabancı dil sınavının diline ve bölüme göre baraj puanlar aşağıdaki tablolarda belirtilmiştir. Aşağıdaki puanlar hem sözlü sınava girebilmek için yazılı sınavdan alınması gereken asgari puanlar hem de yazılı sınavın %75’i, sözlü sınavın %25’inin toplamından oluşan Erasmus+ Yabancı Dil Puanından alınması gereken asgari puandır. Sözlü sınavdan alınması gereken asgari bir puan bulunmamaktadır.

İngilizce sınav tüm ülkeler, Almanca sınav yalnızca resmi dili Almanca olan ülkeler, Fransızca sınav yalnızca resmi dili Fransızca olan ülkelere gerçekleştirilecek hareketliliklerde geçerlidir. Aday hak kazandıktan sonra hareketlilik gerçekleştirilecek ülkenin resmi dili ile adayın girmiş olduğu sınavın dilinin uyuşmaması halinde (İngilizce hariç) hareketlilik gerçekleştirilemez.

İlave Hibe Desteği

İmkânları kısıtlı olan katılımcılara, hak ettikleri hibeye ek olarak İlave Hibe Desteği sağlanacaktır. Söz konusu hibenin verilebilmesi için, imkânları kısıtlı katılımcı, ekonomik ve sosyal açıdan imkânları kısıtlı olan ve aşağıdaki alt kategorilere uyan birey olarak tanımlanmıştır.

Kredi ve Yurtlar Kurumu bursları ve benzeri burslar, başarı bursu niteliğindeki diğer hibe, yardım ve burslar, tek seferlik yardımlar söz konusu maddi yardım kapsamında kabul edilmez.

Açıklamalar

1 20 Şubat 2019 tarih ve 30692 sayılı RG’de yayımlanan “Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik”te yer alan Engellilik Sağlık Kurulu raporu ile belgelenmiş en az %50 engel oranına sahip engelliler
2 https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2022.pdf

Yukarıdaki kapsama uyan öğrencilere talepleri halinde ve bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla, hareketlilik türüne göre aşağıdaki miktarlarda İlave Hibe Desteği sağlanır:

* Bu durumda staj için ilave destek verilmez.

 

İçerme Desteği

Erasmus+ Programı, imkânı kısıtlı katılımcıların programa katılımını teşvik etmektedir. İmkânı kısıtlı olan kişi, ek finansal destek olmadığı takdirde kişisel fiziksel durumu, zihinsel durumu veya sağlık durumu, projeye/hareketlilik faaliyetine katılmasına izin vermeyen potansiyel katılımcıdır. İçerme desteği ile ilgili ayrıntılı bilgiye Koordinatörlüğümüz ağ sitesi, Türkiye Ulusal Ajansı Yükseköğretim Kurumları için Uygulama El kitabı, Avrupa Komisyonu Erasmus+ Program Rehberi ve InclusiveMobility ağ sitesinden ulaşılabilir.

İlave hibe ve içerme desteği başvuru sırasında talep edilmeli ve ilgili kutucuklar işaretlenmelidir. Başvuru sırasında bu destekler talep edilmemiş ve ilgili belgeler yüklenmemişse daha sonra bu desteklere talep başvurusu yapılamaz, yapılsa dahi kabul edilmez.

Seyahat Desteği

Aşağıdaki durumlarda katılımcılar seyahat masraflarına destek mahiyetinde aşağıdaki ek tutarları alacaklardır:

 • Kısa dönem ve uluslararası hareketliliğe katılan imkânları kısıtlı öğrenci/yeni mezunlar.

 

Yeşil Seyahat

Yeşil seyahat; seyahatin düşük karbon salımlı toplu ulaşım araçlarının kullanılarak gerçekleştirilmesidir. Otobüs, tren, paylaşımlı otomobil kullanımı yeşil seyahat kapsamında yer alır. Yeşil seyahat desteği alınabilmesi için gidişte ve dönüşte yeşil seyahat kullanılması ve seyahatin tamamının yarısından fazlasının yeşil araçlar kullanılarak yapılması gerekmektedir.

Seyahat desteği almayan öğrenci/yeni mezunlara, yeşil seyahati tercih etmeleri durumunda, tek seferlik 50 Avro yeşil seyahat desteği verilir. Ayrıca gereken durumlarda yol için, gün sayısı kadar, azami dört günlük bireysel destek hibesi verilir.

Yeşil seyahat yapılacaksa başvuru sırasında talep edilmeli ve ilgili kutucuklar işaretlenmelidir. Başvuru sırasında bu destekler talep edilmemiş ve ilgili belgeler yüklenmemişse daha sonra bu desteklere talep başvurusu yapılamaz, yapılsa dahi kabul edilmez.

Yükseköğretim kurumu, hareketlilik öncesinde duyurmak ve sözleşmede hüküm altına almak kaydıyla, aşağıdaki durumlarda hibe kesintisi yapar:

 1. Başarısızlık Durumunda Kesinti: Başarısız öğrencilerin, hibe hesabına esas olan toplam gerçekleşen faaliyet gün sayısının %5’inden az olmamak üzere başarısızlık ile orantılı kesinti yapılır. Öğrenci Öğrenim Hareketliliğinde katılımcıların derslerin ¾’ünden başarılı olmaları gerekmektedir. Koordinatörlüğümüz başarısızlık durumunda hibenin ikinci taksiti olan %20’lik ödemeyi gerçekleştirmeme hakkını saklı tutar.
 2. Katılımcı Anketini Doldurmama Durumunda Kesinti: Teknik sebepler haricinde, katılımcı anketini doldurmayan öğrencilere hibe hesabına esas olan toplam gerçekleşen faaliyet gün sayısının %20’si oranında kesinti yapılır. Tüm kesintiler, gerçekleştirilen faaliyet günü sayısı üzerinden yapılır.
 3. Ödenen Hibenin Tamamının İadesi: Hareketliliğe katılımı kanıtlayan belgelerin (katılım sertifikası veya bunun yerine geçebilecek dönüş sonrası transkript (ToR) teslim edilmemesi durumunda hareketlilik geçersiz sayılır ve öğrenciye hibe ödenmez; başlangıçta ödenen hibe tahsil edilir. Katılımcının hibeyi iade etmek istememesi durumunda ilgili mevzuat çerçevesinde işlem yapılır ve hukuki süreç başlatılır.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinin sunucularında barındırılan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi ve Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğünün internet sitelerine (https://international.cumhuriyet.edu.tr ve https://erasmus.cumhuriyet.edu.tr) girilen kişisel verilerin sorumlusu Sivas Cumhuriyet Üniversitesidir. T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının (Türkiye Ulusal Ajansı) sunucularında barındırılan T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) TURNAPortal sistemine (https://turnaportal.ua.gov.tr) girilen verilerin sorumlusu T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığıdır (Türkiye Ulusal Ajansı). Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisinin internet sitesine girilen veriler, kurumun internet sitesinde bulunan KVKK Aydınlatma ve Açık Rıza metni onaylandıktan sonra girilir. T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının (Türkiye Ulusal Ajansı) TURNAPortal’e kaydolurken KVKK kapsamında onay alınmaktadır. T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının (Türkiye Ulusal Ajansı) topladığı ve işlediği verilerden Sivas Cumhuriyet Üniversitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Bu ilan metninde hüküm bulunmayan konularda Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan ilgili çağrı yılına ait Erasmus+ Program Rehberi, T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının (Türkiye Ulusal Ajansı) yayınlamış olduğu ilgili çağrı yılına ait Erasmus+ Yükseköğretim Kurumları için El Kitabı, T.C. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Yönergesi ile Erasmus Programı Yönergesi çerçevesinde işlem yapılır. Kurum ve katılımcı arasında çıkabilecek ve çözülemeyen tüm ihtilafların yegâne çözüm mercii ilgili ulusal kanunun işaret ettiği yetkili mahkemedir.

Ağırlıklı genel not ortalaması oluşmamış olan Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin bir önceki öğrenim kademesindeki mezuniyet not ortalaması sistem tarafından otomatik olarak eklenecektir. Bu durumda olan öğrencilerin Transkript belgesi alanına bir önceki öğrenim kademesinin mezuniyet transkriptini yüklemeleri gerekmektedir (mezuniyet transkriptinde adayın mezun olduğu ibaresi ve mezuniyet not ortalamasının bulunması gerekmektedir). Transkript dosyasının taşıması gereken şartlar başvuru belgeleri kısmında belirtilmiştir.

Lisans öğrencilerinin ağırlıklı genel not ortalaması başvuru bitiş tarihine kadar oluşacağından bu durum lisans öğrencileri için geçerli değildir.

Herhangi bir geçerli yabancı dil puanı olmayan ve Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek olan Erasmus+ Yabancı Dil Sınavına girmek isteyen adayların başvuru esnasında “Üniversite Yabancı Dil Sınavına Girmek İstiyorum.” seçeneğini işaretlemesi ve hangi yabancı dilden sınava gireceğini belirtmesi gerekmektedir. Yalnızca bir dilden sınava girilebilir. İlgili seçenekleri işaretlemeyen adaylar Erasmus+ Yabancı Dil Sınavına giremez.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından Türkiye Bursları bursu (YTB Bursu) alan yabancı uyruklu öğrencilerin başvuru esnasında YTB bursiyeri beyan dilekçesini ibraz etmesi gerekmektedir. Başvuru sırasında ilgili dilekçeyi ibraz etmeyen öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

DOSYALAR

BAŞVURU

* Bu sayfadaki veri ile ilan metninin PDF sürümü arasında bir uyuşmazlık olması durumunda PDF sürümü esas alınır.