For incoming mobilities, please click on the button.

ERASMUS+ ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ İLANI (2021, 2022 KA131 ve 2021 YILI KONSORSİYUMLARI)

BAŞVURU ŞARTLARI:

 • Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora ve tıpta ihtisas kademelerinden birinde tam zamanlı öğrenci olmak
 • Ön lisans ve lisans öğrencileri için en az 2.20; yüksek lisans ve doktora için en az 2.50 Genel Not Ortalamasına sahip olmak
 • SCÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi Yabancı Dil Sınavı veya ÖSYM tarafından kabul gören yabancı dil sınavlarından geçerli bir nota sahip olmak
 • Tıp ve Diş Hekimliği ihtisas öğrencileri TUS ve DUS Merkezi Sınav Sonuç Belgesi sunmalıdır.
 • Öğrenci, mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce faaliyetlerden yararlanmışsa yeni faaliyetle beraber toplam süre 12 ayı geçmemelidir.

SEÇİM KRİTERLERİ:

 • Genel Not Ortalamasının %50’si ve Yabancı Dil Puanının %50’si alınarak Erasmus+ Genel Başarı Puanı (100 üzerinden) belirlenecektir.
 • Hareketliliğe hak kazanmak için yabancı dil sınavından (SCÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi Yabancı Dil Sınavı veya ÖSYM tarafından geçerli sayılan yabancı dil sınavları) en az 50 puan almak gerekir. SCÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi Yabancı Dil Sınavı geçerlilik süresi 2 yıldır.
 • İngilizce sınavına giren İngiliz Dili ve Edebiyatı ile İngilizce Öğretmenliği öğrencileri için baraj puanı 70; Mütercim-Tercümanlık öğrencileri için 65; Alman Dili ve Edebiyatı, Fransız Dili ve Edebiyatı öğrencileri içinse 60 puandır. Almanca sınavına giren Alman Dili ve Edebiyatı öğrencileri için baraj puanı 65, diğer bölüm öğrencileri içinse 50 puandır.
 • Fransızca sınavına giren Mütercim-Tercümanlık ve Fransız Dili ve Edebiyatı öğrencileri için baraj puanı 65, diğer bölüm öğrencileri içinse 50 puandır.
 •  Şehit ve Gazi yakınları (belgelendirdiği takdirde) için +15 puan,
 • Engelli Öğrenciler (engelliliğinin belgelenmesi kaydıyla) için +10 puan, (Engelli öğrenciler için ek hibe imkânı bulunmaktadır.)
 • 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında haklarında koruma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere +10 puan,
 • Başvuru esnasında staj yeri kabul mektubu sunma +10 puan,
 • Dijital becerileri geliştirmeye yönelik stajlar önceliklendirilir +5 puan,
 • Daha önce gerçekleştirilen her bir Erasmus+ hareketliliği için -10 puan,
 • Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılacaklar için -10 puan,
 • Erasmus+ hareketliliğine hak kazanıp belirtilen feragat süreçleri dışında bu hakkından vazgeçenler için -10 puan uygulanacaktır.
 • İki hareketlilik türüne (öğrenim veya staj ) aynı anda başvurma (öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır) -10 puan,
 • Seçim kriterlerini sağlayan her öğrenci hareketlilikten hibesiz olarak faydalanabilir.
KONTENJANLAR:
Birim Öğrenim Staj
Diş Hekimliği Fakültesi 1 2
Eczacılık Fakültesi 3 2
Edebiyat Fakültesi 40 10
Eğitim Fakültesi 20 6
Fen Bilimleri Enstitüsü 1 1
Fen Fakültesi 6 1
İktisadi ve İdari Bil. Fak. 5 1
İlahiyat Fakültesi 0 12
İletişim Fakültesi 4 2
Meslek Yüksekokulları ve Yüksekokullar 1 1
Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi 3 1
Mühendislik Fakültesi 7 3
Eğitim Bilimleri Enstitüsü 1 1
Sağlık Bilimleri Enstitüsü 1 1
Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 2
Sosyal Bilimler Enstitüsü 3 2
Teknoloji Fakültesi 3 1
Tıp Fakültesi 0 10
Turizm Fakültesi 3 3
Veteriner Fakültesi 2 1
Spor Bilimleri Fakültesi 2 2
Toplam 110 65
 • Kontenjanlar ilgili birimlerin anlaşma sayıları, ortalama başvuru sayıları ve geçmiş Erasmus+ hareketliliği performanslarına göre dağıtılmıştır.
 • Birimler için belirlenen kontenjan dâhilinde başvuru olmaması veya seçilen öğrencilerin vazgeçmeleri durumunda açıkta kalan kontenjanlar, diğer birimlere aktarılacaktır.

HİBELER:

Ülke türleri Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler Aylık Hibe Öğrenim (Avro) Aylık Hibe Staj (Avro)
 
1. ve 2. Grup Ülkeler Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Malta, Norveç, Portekiz, Yunanistan 600 750
3. Grup       Ülkeler Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye, 450 600
 • Öğrenim hareketliliği 2-12 ay , staj hareketliliği ise 2-6 ay süreli hibelendirilecektir.

BAŞVURULAR:

 • Başvurular online olarak https://erasmus.cumhuriyet.edu.tr  adresinden  alınacaktır.
 • Yabancı dil sınavının sonucunu gösterir belge online başvuruda sunulacak olup, sonuç belgesi başvuru ekranına yüklenmesi gerekmektedir.  ( Ösym tarafından kabul edilen yabancı dil sınavları)
 • Erasmus ofisi tarafından yapılan yabancı dil sınav sonuçlarının sadece sınav notu girilecektir. Her hangi bir belge yüklemesi yapılmayacaktır.

ÖNEMLİ TARİHLER:

01.03.2022 (00.00) – 15.03.2022 (23.59) – Online başvuru süresi

22.03.2022 – Yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih

29.03.2022 (17.00) – Seçildiği hâlde hareketliliğe katılmaktan vazgeçen öğrencinin feragat dilekçesini ofise vermesi gereken son tarih.

29.03.2022 (17.00) – Katılım beyannamesi vermek için son tarih. (Katılım beyannamesi buradan indirilebilir)

30.06.2022 (17.00) – Staj hareketliliğine hak kazanan öğrencinin davet mektubunu ofise teslim etmesi için son tarih (Belirtilen tarihe kadar davet mektubu teslim edilmediği takdirde aday öğrenci hakkını kaybedecektir.)

30.08.2023 – Hareketliliğin tamamlanması gereken en geç tarih