For incoming mobilities, please click on the button.

ERASMUS+ ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ İLANI (2020 KA103, KONSORSİYUMLAR)

DİKKAT!
Başvurular Dijital Türkiye Portali (e-Devlet Kapısı) üzerinden alınacaktır.
Başvuru adresi: https://www.turkiye.gov.tr/abevgpm-erasmus-ve-esc-basvurulari
Başvuru kılavuzu için tıklayınız.

 

E-DEVLET BAŞVURUSU SIRASINDA KARŞILAŞILABİLECEK TEKNİK AKSAKLIKLARIN BİLDİRİMİ

E-devlet başvurusu sırasında yaşanılabilecek teknik aksaklıkların ilgili başvuru sayfasında yer alan “Hata Bildirimi“ sekmesi üzerinden iletilmesi mümkündür. E-devlet başvurusu sırasında teknik aksaklık yaşanması durumunda, Koordinatörlüğümüz tarafından süreç takibinin sağlanabilmesi için yanda belirtilen TEKNİK DESTEK TALEP OLUŞTURMA FORMU formunun doldurulması rica olunur: https://forms.office.com/r/Jty5UmhdC5
BAŞVURU ŞARTLARI:

 • Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora ve tıpta ihtisas kademelerinden birinde tam zamanlı öğrenci olmak
 • Ön lisans ve lisans öğrencileri için en az 2.20; yüksek lisans ve doktora için en az 2.50 Genel Not Ortalamasına sahip olmak
 • SCÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi Yabancı Dil Sınavı veya ÖSYM tarafından kabul gören yabancı dil sınavlarından geçerli bir nota sahip olmak veya 14.05.2022 tarihinde yapılacak olan yabancı dil sınavından geçerli bir puan almak.
 • Tıp ve Diş Hekimliği ihtisas öğrencileri TUS ve DUS Merkezi Sınav Sonuç Belgesi sunmalıdır.
 • Öğrenci, mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce faaliyetlerden yararlanmışsa yeni faaliyetle beraber toplam süre 12 ayı geçmemelidir.

SEÇİM KRİTERLERİ:

 • Genel Not Ortalamasının %50’si ve Yabancı Dil Puanının %50’si alınarak Erasmus+ Genel Başarı Puanı (100 üzerinden) belirlenecektir.
 • Hareketliliğe hak kazanmak için yabancı dil sınavından (SCÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi Yabancı Dil Sınavı veya ÖSYM tarafından geçerli sayılan yabancı dil sınavları) en az 50 puan almak gerekir. SCÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi Yabancı Dil Sınavı geçerlilik süresi 2 yıldır.
 • İngilizce sınavına giren İngiliz Dili ve Edebiyatı ile İngilizce Öğretmenliği öğrencileri için baraj puanı 70; Mütercim-Tercümanlık öğrencileri için 65; Alman Dili ve Edebiyatı, Fransız Dili ve Edebiyatı öğrencileri içinse 60 puandır. diğer bölüm öğrencileri içinse 50 puandır.
 • Şehit ve Gazi yakınları (belgelendirdiği takdirde) için +15 puan,
 • Engelli Öğrenciler (engelliliğinin belgelenmesi kaydıyla) için +10 puan, (Engelli öğrenciler için ek hibe imkânı bulunmaktadır.)
 • Daha önce gerçekleştirilen her bir Erasmus+ hareketliliği için -10 puan,
 • Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılacaklar için -10 puan,
 • Erasmus+ hareketliliğine hak kazanıp belirtilen feragat süreçleri dışında bu hakkından vazgeçenler için -10 puan uygulanacaktır.
 • İki hareketlilik türüne (öğrenim veya staj ) aynı anda başvurma (öğrencinin tercih ettiği ikinci  hareketlilik türüne azaltma uygulanır) -10 puan,
 • Seçim kriterlerini sağlayan her öğrenci hareketlilikten hibesiz olarak faydalanabilir.
KONTENJANLAR: Öğrenim Staj
20 40
 • İngiliz Dili ve Edebiyatı, Mütercim Tercümanlık ve İngilizce Öğretmenliği bölümü öğrencileri bölüm kontenjanları dolu olduğu için öğrenim hareketliliğine başvuru yapamayacak olup, bu bölümdeki öğrenciler sadece staj hareketliliğine başvuru yapabileceklerdir.
 • Kontenjanlar ilgili birimlerin anlaşma sayıları, ortalama başvuru sayıları ve geçmiş Erasmus+ hareketliliği performanslarına göre dağıtılacaktır.

HİBELER:

Ülke türleri Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler Aylık Hibe Öğrenim (Avro) Aylık Hibe Staj (Avro)
1. ve 2. Grup Ülkeler Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Malta, Norveç, Portekiz, Yunanistan 500 600
3. Grup       Ülkeler Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye, 300 400
 • Öğrenim  hareketliliği 2-10 ay, staj hareketliliği ise 2-6 ay süreli hibelendirilecektir.

BAŞVURULAR:

 • Başvurular çevrimiçi olarak Dijital Türkiye Portali (e-Devlet Kapısı) üzerinden alınacaktır. İlgili hizmete şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: https://www.turkiye.gov.tr/abevgpm-erasmus-ve-esc-basvurulari.
 • Yabancı dil sınavının sonucunu gösterir belge online başvuruda sunulacak olup, sonuç belgesi başvuru ekranına yüklenmesi gerekmektedir. (Ösym tarafından kabul edilen yabancı dil sınavları ve 2020 ile 2021 yıllarında Erasmus Ofisi tarafından yapılan yabancı dil sınav sonuçları başvuruda kullanılabilir.)
 • Yabancı dil puanı olmayan öğrenciler Erasmus başvurusu yapabilecek olup bu öğrenciler için 14.05.2022  tarihinde İngilizce sınavı yapılacaktır. (Sınav yeri ve saati başvurular tamamlandıktan sonra açıklanacaktır.)
 • Sınava gireceklerin ayrıca başka bir sınav başvurusu yapmasına gerek yoktur. Dijital Türkiye başvurusunda “sınav puanım yok” butonunu tıklayıp başvurularını tamamlamaları sınav başvurusu için yeterli olacaktır.

ÖNEMLİ TARİHLER:

25.04.2022 (00.00) – 09.05.2022 (23.59) – Online başvuru süresi

14.05.2022 – Yabancı Dil (İngilizce) Sınavı

20.05.2022 – Yerleştirme sonuçları ve yabancı dil sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih

27.05.2022 (17.00) – Seçildiği hâlde hareketliliğe katılmaktan vazgeçen öğrencinin feragat dilekçesini ofise vermesi gereken son tarih.

27.05.2022 (17.00) – Katılım beyannamesi vermek için son tarih.

31.08.2022 (17.00) – Staj hareketliliğine hak kazanan öğrencinin davet mektubunu ofise teslim etmesi için son tarih (Belirtilen tarihe kadar davet mektubu teslim edilmediği takdirde aday öğrenci hakkını kaybedecektir.)

31.05.2023 – Hareketliliğin tamamlanması gereken en geç tarih