Ofisimiz

OFİSİMİZ

Prof. Dr. Ali AKSU

Uluslararası İlişkiler Ofisi Başkanı ve Erasmus Kurum Koordinatörü

Öğr.Gör. Emre SEVEN

Erasmus Kurum Koordinatör Yardımcısı

Öğr.Gör. Adem DEMİR

KA107 Gelen Yönlü Hareketlilikler ve ESC Sorumlusu

Araş. Gör. Yasin GÖRMEZ

KA103 ve KA108 Gelen Yönlü Hareketlilikler Sorumlusu

Şef. Yasemin KAN

Giden Personel Sorumlusu

Uğur YUVACI

Gerçekleştirme Görevlisi

Ayşe CERAN

KA107 Giden Öğrenim/Staj Sorumlusu

Deniz OLGAÇ

KA103 Giden Öğrenim Sorumlusu

Dilber BABA

Personel Destek Sorumlusu