Ofisimiz

OFİSİMİZ

Prof. Dr. Ali AKSU

Uluslararası İlişkiler Ofisi Başkanı ve Erasmus Kurum Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Kübra OKUMUŞ DAĞDELER

Erasmus Kurum Koordinatör Yardimcisi

Öğretim Görevlisi Emre SEVEN

Erasmus Kurum Koordinatör Yardimcisi

Öğretim Görevlisi Younok SHIN

Erasmus KA107 Uzmanı

Öğretim Görevlisi Adem DEMİR

Erasmus KA107 Uzmanı

Araş. Gör. Yasin GÖRMEZ

Kurum KA103 Sorumlusu

Yasemin KAN

Giden Personel Sorumlusu

Uğur YUVACI

Gerçekleştirme Görevlisi

Ayşe CERAN

KA107 giden öğrenim/staj

Deniz OLGAÇ

KA103 giden Öğrenim sorumlusu

Dilber BABA

Personel Destek Sorumlusu