For incoming mobilities, please click on the button.

ESC Avrupa Dayanışma Programı Başvuru Sonuçları

Değerli Katılımcılar

ESC Avrupa Dayanışma Programı başvuru sonuçları belli olmuştur. Hak kazanan kişilerin programa katılıp katılmayacaklarına dair beyanlarını (e-posta) 25 Mart 2021 tarihine kadar youthcumhuriyet@hotmail.com adresine göndermeleri gerekmektedir. Bu tarihe kadar herhangi bir bildirimde bulunmayan adayların hakları geçersiz sayılacak ve bir sonraki ESC başvurularında eksi puan uygulanacaktır. Haklarından belirtilen tarihe kadar feragat eden adaylara herhangi bir yaptırım uygulanmayacak katılım hakkı yedek listedeki aday(lar)a verilecektir.

Sonuçlar: 20210310-AySVuox-esc-sonuclar