For incoming mobilities, please click on the button.

ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ İLANI 3. YEDEK YERLEŞTİRME SONUÇLARI (2020 KA107)

İLAN BİLGİLERİ

İLAN ADI: ERASMUS+ PERSONEL DERS VERME VE EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ İLANI

İLAN ALT BAŞLIĞI: KA107 (Programla İlişkili Olmayan Üçüncü Ülkeler) 2020 PROJESİ

PROJE TÜRÜ: TEK YARARLANICILI PROJELER

İLAN PROJE NO: 2020-1-TR01-KA107-083114

İLAN TARİHİ: 13.05.2022

KA171 - Avrupa dışı Giden Yönlü Tüm Hareketlilikler Sorumlusu

Öğr. Gör. Adem Demir

Dahili No: 2674
Dış Hat: +90 (346) 487 2674
E-Posta: ademdemir@cumhuriyet.edu.tr

DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

Bu değerlendirme sonuçlarında yedek statüsünde bulunanların, sonuçların açıklanmasını takip eden bir yıl içerisinde başka bir ilandan hareketliliğe hak kazanması durumunda ilgili personele bu ilandan katılımcı olarak hak verilmeyecektir.

İŞ AKIŞI

  1. Önemli tarihler bölümünde belirtilen süre içerisinde hareketlilik gerçekleştirilecekse katılım beyanı formunun, gerçekleştirilmeyecekse feragat dilekçesi formunun doldurulması,
  2. Belirtilen tarihe kadar kabul belgesi/davet mektubunun teslim edilmesi (Belgede hak kazanan adayın adı soyadı, gerçekleştireceği hareketliliğin tarih aralığı, hareketlilik türü (ders verme veya eğitim alma), kurum yetkilisinin imza ve mühür/kaşesinin bulunması gerekmektedir.),
  3. Kabul belgesinin temini sonrası adayın görev yaptığı birimden Yönetim Kurulu Kararı ile Rektörlük oluru alınması,
  4. Hareketlilik Anlaşmasının (Mobility Agreement) doldurulup imzalandıktan sonra ilgili personele teslim edilmesi,
  5. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Cumhuriyet Üniversitesi Şubesinden Vadesiz AVRO (€) hesabının açılması ve IBAN bilgisinin ilgili personele iletilmesi,
  6. Hibe sözleşmesinin (Grant Agreement) imzalanması gerekmektedir.
  1. Karşı kurumdan alınmış imzalı ve mühürlü/kaşeli Katılım Sertifikasının,
  2. Katılımcı seyahat hibesi almış ise seyahat biletlerinin,
  3. Pasaport giriş-çıkış kayıtlarının,
  4. Katılımcının yapılan ödemeyi aldığına dair ilgili banka dekontunun (bu işlem hareketlilik öncesi de yapılabilir) teslim edilmesi gerekmektedir.

İsteğe bağlı olarak hareketliliğinizi gerçekleştirirken yapmış olduğunuz öğretim veya öğrenim faaliyetlerinin görsellerini Koordinatörlüğümüz ile paylaşabilirsiniz. Paylaşmış olduğunuz görseller sosyal medya hesaplarımız ve ağ sitemizde yayınlanmak üzere kullanılacaktır.

ÖNEMLİ TARİHLER

27.01.2023 – Katılım Beyanı veya Feragat Dilekçesi Teslimi için Son Tarih

10.02.2023 – Davet Mektubunun Teslimi için Son Tarih

31.05.2023 – Hareketliliğin tamamlanması gereken en geç tarih

FORMLAR & DİLEKÇELER

Tüm formlar elektronik olarak ağ sitemizden düzenlenmelidir.

Avrupa Komisyonunun almış olduğu “Kağıtsız Erasmus+” kararı gereği fiziksel olarak evrak teslim alınmamaktadır. Yalnızca dijital olarak hazırlanması mümkün olmayan evraklar fiziksel olarak teslim alınacaktır.

Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü ile iletişim

Tüm sorularınızı aşağıda bağlantısı bulunan İLETİŞİM FORMU üzerinden sorabilirsiniz. Personel hareketliliği ile ilgili sorularınızı formdaki ilgili birimi seçerek ilgili personele yöneltebilirsiniz. Koordinatörlüğümüz ile iletişim bu form aracılığıyla kurulmalıdır. Koordinatörlüğümüzün e-posta adresine gönderilen iletiler dikkate alınmayacaktır.
Davet mektuplarınızı ve diğer taranmış belgeleri de yine bu form vasıtası ile ilgili personele gönderebilirsiniz.

* Bu sayfadaki veri ile ilan metninin PDF sürümü arasında bir uyuşmazlık olması durumunda PDF sürümü esas alınır.