For incoming mobilities, please click on the button.

ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ İLANI (2022, 2023 KA171)

İLAN BİLGİLERİ

İLAN ADI: ERASMUS+ PERSONEL DERS VERME VE EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ İLANI

İLAN ALT BAŞLIĞI: KA171 (Programla İlişkili Olmayan Üçüncü Ülkeler) 2022, 2023 PROJELERİ

PROJE TÜRÜ: TEK YARARLANICILI PROJELER

İLAN PROJE NO: 2022-1-TR01-KA171-HED-000069692, 2023-1-TR01-KA171-HED-000163559

İLAN TARİHİ: 16.10.2023

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü Erasmus+ KA171 (Programla İlişkili Olmayan Üçüncü Ülkeler) Personel Hareketliliği ilanına çıkmış bulunmaktadır.

Başvurular 06.11.2023 – 20.11.2023 tarihleri arasında alınacaktır. 

Ayrıntılar için ilan metnini inceleyiniz.

Personel Hareketliliklerinden Sorumlu Ofis Personeli

Yasemin KAN

Giden Yönlü Personel Hareketlilikleri

Personel ders verme hareketliliği Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin, Programla İlişkili Olmayan Üçüncü Ülkedeki bir yükseköğretim kurumunda veya Programla İlişkili Olmayan Üçüncü Ülkedeki bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğrencilere ders vermesine ve ders vermeye ilişkin olarak karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyetler gerçekleştirmesine imkân sağlayan faaliyet alanıdır. İlave olarak, Programla İlişkili Olmayan Üçüncü bir ülkedeki yükseköğretim kurumunun Programla İlişkili Ülkedeki işletmelerden ve Programla İlişkili Ülkedeki yükseköğretim kurumunun Programla İlişkili Olmayan Üçüncü bir ülkedeki işletmelerden ders vermek üzere personel davet etmesi mümkündür.

 • Yükseköğretim kurumlarında çalışan akademik personelin ortak ülkelerde bulunan anlaşmalı yükseköğretim kurumunda ders vermesine olanak sağlar.
 • Hareketliliğin gerçekleştirileceği Yükseköğretim Kurumu ve Üniversitemiz arasında Erasmus+ Kurumlar arası anlaşma (IIA) olması zorunludur.
 • Hareketlilik kapsamında en az 8 saat ders verilmesi ve öğretim planının en az 5 iş gününe göre düzenlenmesi gerekmektedir.
 • Hareketlilikten yalnızca ilanda belirtilen bölümlerde görev yapan akademik personel yararlanabilir. Başvuranın çalışma alanına (mezuniyet alanı, yayın yaptığı alan vb.) bakılmaksızın görev yaptığı birim esas alınır.
 • Başvuru şartlarını karşılayan personel faaliyetten hibesiz olarak yararlanabilir, hareketliliği hibeli olarak gerçekleştirmeye hak kazanan personel ise hibeden feragat edebilir.

Personel eğitim alma hareketliliği Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş herhangi bir personelin, Programla İlişkili Olmayan Üçüncü Ülkelerin birinde bir yükseköğretim kurumunda eğitim almasına veya Programla İlişkili Olmayan Üçüncü Ülkedeki bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş personelin Türkiye’de bir yükseköğretim kurumunda ya da işletmede eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür. Konferans katılımları personel eğitim alma faaliyeti kapsamında uygun faaliyet olarak değerlendirilmemektedir. Personel eğitim alma hareketliliği kapsamında, Türkiye’de yerleşik ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş personelin, eğitim almak üzere Programla İlişkili Olmayan Üçüncü ülkede bir işletmeye gidebilmesi mümkün değildir.

 • Yükseköğretim kurumunda çalışan akademik ve idari personelin Programla İlişkili Olmayan Üçüncü Ülkelerin birinde eğitim almasına olanak sağlar.
 • Öğretim üyeleri de eğitim alma hareketliliğine başvuru yapabilir.
 • Eğitim Alma planının en az 5 iş gününe göre düzenlenmesi gerekmektedir.
 • Başvuru şartlarını karşılayan personel faaliyetten hibesiz olarak yararlanabilir, hareketliliği hibeli olarak gerçekleştirmeye hak kazanan personel ise hibeden feragat edebilir.
 • Sivas Cumhuriyet Üniversitesi personeli (akademik veya idari personel) olmak.
 • Merkezi yabancı dil sınavlarından (veya 06.04.2021 tarihli ÖSYM Uluslararası Yabancı Dil Sınavlarının Eşdeğerlikleri Dökümanında belirtilen bu sınavlara eşdeğer sayılan uluslararası yabancı dil sınavlarından herhangi birinden),
  • Akademik personel için en az 55 puana sahip olmak,
   • Yabancı dil birim/bölümlerinde görev yapan akademik personel için en az 80 puana sahip olmak,
  • İdari personel için en az 50 puana sahip olmak.

Adayların aşağıda belirtilen belgeleri Erasmus+ Başvuru Portaline yüklemesi gerekmektedir. Gerekli belgeleri yüklemeyen, eksik veya hatalı yükleyen adayların başvuruları geçersiz sayılır.

 • Vesikalık fotoğraf (4.5×6 boyutunda son 6 ayda ön cepheden çekilmiş olmalıdır.)
 • Yabancı Dil Belgesi (Başvuru şartları ve değerlendirme ölçütleri başlıkları altında belirtilen özelliklere sahip olmalıdır. Personel Eğitim Alma Hareketliliği (Dil puanı olmayan İdari Personel) kontenjanına yapılan başvurularda yabancı dil belgesi talep edilmemektedir.)
 • Önceliklendirme için yüklenecek diğer belgeler değerlendirme ölçütleri başlığı altında belirtilmiştir. Önceliklendirme için yalnızca beyan yeterli olmayıp durumun resmi olarak belgelendirilmesi gerekmektedir. Önceliklendirme için talepte bulunulmuyor ise yukarıdaki maddeler haricinde bir belge yüklenmesine gerek yoktur.
 • Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 22.02.2022 tarih ve 12994 sayılı yazısı ile T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının (Türkiye Ulusal Ajansı) 06.10.2023 tarih ve 81749 sayılı yazıları gereği Erasmus+ Yükseköğretim Öğrenci ve Personel Hareketliliği ile ilgili süreçlerin Erasmus+ Başvuru Portali (https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr/) üzerinden yürütülmesi gerektiğini hüküm altına aldığından hareketlilik öncesi, süresince ve sonrası talep edilen tüm belgelerin (katılım beyanı, feragat dilekçesi, kabul mektubu/davet yazısı, görevlendirme için Yönetim Kurulu Kararı, kimlik, pasaport, hareketlilik sözleşmesi (mobility agreement), katılım belgesi/sertifikası vb.) Portale yüklenmesi zorunludur.
 1. Değerlendirme Sonuçları Koordinatörlüğümüzün internet sitesi (https://erasmus.cumhuriyet.edu.tr) üzerinden ilan edilecektir.
 2. Adaylar sonuçların açıklanmasından itibaren 7 gün içerisinde değerlendirme sonuçlarına itiraz edebilirler. İtiraz dilekçesi çevrim içi (online) olarak alınacaktır. Elden itiraz dilekçesi alınmayacaktır. İtiraz dilekçesi ilanın değerlendirme sonuçlarının açıklandığı sayfada yayınlanacaktır.
 3. Katılımcılar, Erasmus+ kapsamında hak kazandıkları hareketlilikleri gerçekleştireceğine dair katılım beyannamesi veya haklarından vazgeçmek istediklerine dair feragat dilekçesi teslim etmek zorundadır. Bu belgeler sonuçların açıklanmasından itibaren 7 gün içerisinde çevrim içi (online) olarak teslim edilmelidir. Katılım beyanı ve feragat dilekçesi formları ilanın değerlendirme sonuçlarının açıklandığı sayfada yayınlanacaktır. Süresi içerisinde belge teslimi yapmayan adaylara T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının (Türkiye Ulusal Ajansı) yayınlamış olduğu Erasmus+ Yükseköğretim Kurumları için El Kitabı, T.C. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Yönergesi ile Erasmus Programı Yönergesinde belirtilen hükümler çerçevesinde yaptırımlar uygulanır.
 4. Belirtilen tarihe kadar davet mektubu teslim edilmediği takdirde söz konusu personel hakkını kaybedecek ve yedeklere hak tanınacaktır.
 5. Bu tarihe kadar Türkiye’ye dönmüş ve tüm evrakları teslim etmiş olma zorunluluğu bulunmaktadır.

KONTENJAN [1]

Toplam Kontenjan

 

Ayrıntılı Kontenjan Tablosu

 

Başvuru Alanları Tablosu

K: Kontenjan          İP: İdari Personel

 1. Asıl kontenjan sayısı kadar yedek kontenjan bulunmaktadır.
 2. STA: Personel Ders Verme Hareketliliği kontenjanı. Asgari dil puanı şartı bulunmaktadır.
 3. STT: Personel Eğitim Alma Hareketliliği kontenjanı. Asgari dil puanı şartı bulunmaktadır.
 4. STT İP: Personel Eğitim Alma Hareketliliği kontenjanı (Dil puanı olmayan İdari Personel). Bu kontenjana yalnızca dil puanı olmayan veya kullanmak istemeyen idari personel başvurabilir. Dil puanını kullanmak isteyen idari personel dil puanı zorunlu olan eğitim alma hareketliliği ilanına başvurmalıdır.
 5. Faaliyet günü + seyahat günü.
 6. Bireysel destek hibesi + seyahat desteği (Avro para biriminde).
 7. Başvuru alanları ISCED (International Standard Classification of Education) kodlarına göre sınıflandırılmıştır. Bölüm bazlı ISCED kodu sınıflandırma tablosuna https://erasmus.cumhuriyet.edu.tr/erasmus/isced-codes/ adresinden ulaşılabilir. Başvuru yapabilecek bölümlerin ayrıntılı tablosu EK-1’de yer almaktadır.
 8. Başvuru alanları (ISCED kodları) ilgili bölümlerin YÖKSİS Birim/Bölüm ID’leri ile eşleştirilmektedir. Başvuran adayın görev yaptığı birim Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Personel Bilgi Sisteminden (PBS) otomatik olarak çekilmektedir. Değerlendirmede ilgili adayın kadro yeri veya çalışma alanına bakılmaksızın PBS’den çekilen Üst Birim, Birim ve Alt Birim verisi esas alınmaktadır.
 9. 4. bölgede yer alan Rusya ile 5. bölgede yer alan Nepal ülkelerine ait toplam 3 kontenjan 2022-1-TR01-KA171-HED-000069692 numaralı projeden, diğer ülkelere ait kontenjan ise 2023-1-TR01-KA171-HED-000163559 numaralı projeden hibelendirilmektedir
 10. Başvuruda İngilizce veya ilgili ülkenin resmi dili/dillerinden birine ait geçerli bir yabancı dil sınavı belgesi sunulmalıdır. Yalnızca Personel Eğitim Alma Hareketliliği (Dil Puanı olmayan İdari Personel) kontenjanına başvuran adaylardan yabancı dil belgesi talep edilmemektedir. Geçerli sınavlar Değerlendirme Ölçütleri başlığı altındaki açıklamalarda belirtilmiştir. Ülkelere göre geçerli sayılacak diller Ülkeler tablosunun Dil sütununda belirtilmiştir. Bu tabloda belirtilmeyen diller kabul edilmemektedir. Tabloda ilgili dillerin ISO 639-1 kodları kısaltma olarak kullanılmıştır (EN: İngilizce, FR: Fransızca, ES: İspanyolca, RU: Rusça, KO: Korece, AR: Arapça, FA: Farsça).

Değerlendirme Ölçütleri T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının (Türkiye Ulusal Ajansı) yayınlamış olduğu Erasmus+ Yükseköğretim Kurumları için El Kitabı, T.C. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Yönergesi ile Erasmus Programı Yönergesi çerçevesinde koordinatörlüğümüz tarafından aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Akademik personel için değerlendirme ölçütleri [1]:

İdari personel için değerlendirme ölçütleri [1]:

 • Toplam puan eşitliği durumunda programdan daha önce faydalanmamış personele öncelik verilir. Bu durumda da eşitlik olması halinde sırasıyla yabancı dil puanına, Sivas Cumhuriyet Üniversitesindeki çalışma süresi ve memuriyetteki çalışma süresi fazla olana öncelik verilir.
 1. Seçim kriterlerini sağlayan personel hareketlilikten hibesiz olarak faydalanabilir, hareketliliği hibeli olarak gerçekleştirmeye hak kazanan personel ise hibeden feragat edebilir.
 2. Yabancı Dil Puanının belgelendirilmesi gerekmektedir. Yalnızca puan beyanı yapıp ilgili sınavın belgesini yüklemeyen adayların yabancı dil puanı geçersiz sayılacaktır. Yalnızca merkezi yabancı dil sınavları (YDS, e-YDS, YÖKDİL, KPDS, ÜDS) veya 06.04.2021 tarihli ÖSYM Uluslararası Yabancı Dil Sınavlarının Eşdeğerlikleri Dokümanında belirtilen bu sınavlara eşdeğer sayılan uluslararası yabancı dil sınavları geçerlidir. Asgari dil puanı şartını sağlayan akademik ve idari personel aynı listede değerlendirmeye alınacak, dil puanı olmayan veya asgari şartı sağlamayan idari personel ayrı bir listede (yalnızca STT İP kontenjanına başvurularda geçerlidir) değerlendirilecektir. Dil puanı olmayan veya yetersiz olan idari personel hareketliliği gerçekleştirmeye hak kazanması durumunda yalnızca dil puanı gerektirmeyen ve Türkçe’nin geçerli sayıldığı ülkelere gidebilecektir. Yabancı dil puanı gerektiren ülkelere dil puanı olmayan veya yetersiz olan personel başvursa dahi hak kazanamaz. STT İP kontenjanına başvurulması halinde dil puanı beyan edilse dahi değerlendirmeye alınmaz.
 3. Önceliklendirme için Erasmus+ KA107/171 Personel hareketliliğinin herhangi bir türüne 2014-2020 veya 2021-2027 Erasmus+ programları kapsamında hiç katılmamış olma şartı aranmaktadır.
 4. İlgili puan yalnızca resmi olarak (EBYS üzerinden) Erasmus+ Birim/Bölüm koordinatörü olarak ataması yapılmış olan personele verilmektedir. Atamalar Uluslararası İlişkiler Ofisi Başkanlığı tarafından yapılmakta, ilgili birimler tarafından yalnızca atama önerisi kabul edilmektedir. İlan süreci içerisinde yapılan koordinatör değişiklikleri dikkate alınmayacaktır.
 5. İlgili puan ilanın değerlendirme sonuçlarının açıklanma tarihi itibariyle son 365 gün içerisinde akademik birimlere Erasmus+ programı kapsamında gelen öğrencilere lisansüstü tez danışmanlığı yapmış olan personele danışmanlık yaptığı öğrenci sayısı kadar uygulanacaktır. Ancak bu maddeden en fazla 10 puan alınabilir. Başvuranın ilgili öğrenciye danışmanlık yaptığı resmi olarak (EBYS üzerinden) belgelendirilmesi gerekmektedir.
 6. İlgili puan ilanın değerlendirme sonuçlarının açıklanma tarihi itibariyle son 365 gün içerisinde yapılan anlaşmaları kapsamaktadır. Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan EWP Dashboard sistemi üzerinden her iki tarafın da anlaşmayı onaylaması üzerine sistemde kayıtlı anlaşma tamamlanma tarihi esas alınmaktadır. Anlaşma, Öğrenci Öğrenim Hareketliliği türünü içeriyor olmalıdır. Öğrenci Öğrenim Hareketliliği türünü içermeyen anlaşmalardan önceliklendirme puanı alınamamaktadır. Yapılan anlaşma sayısı kadar puan alınabilir ancak 1 ve 2. grup ülkeler ile yapılan anlaşmalardan en fazla 20, 3. grup ülkeler ile yapılan anlaşmalardan en fazla 10 puan alınabilir.
 7. Bu önceliklendirme türü yalnızca Personel Eğitim Alma Hareketliliği için geçerlidir. Aşağıdaki faaliyetlerden biri ya da birkaçını deneyimleyen eğitim alma hareketlilikleri bu kapsamda sayılır: dijital pazarlama (örn. Sosyal medya yönetimi, web analitiği), dijital grafik, mekanik ve mimari tasarım; uygulama, yazılım ve kod ya da web sitesi geliştirme; bilişim sistem ve ağlarının kurulumu, bakımı ve yönetimi, siber güvenlik, veri analitiği, veri madenciliği ve görselleştirmesi; programlama, robotik ve yapay zekâ eğitimleri. Genel müşteri hizmetleri, talep oluşturma, veri girişi ya da rutin ofis görevleri bu kapsamda sayılmaz. Hareketliliğin DoT kapsamında olduğu belgelendirilmesi gerekmektedir. Davet yazısı/kabul mektubunda hareketliliğin DoT kapsamında olduğu belirtilmeli ve yapılacak faaliyet ile ilgili ayrıntılı bilgiye yer verilmelidir.
 8. T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı tarafından hazırlanan 2021-2025 Ulusal Yapay Zeka Stratejisinin içeriği ve ayrıntılı bilgiye bu adresten erişilebilir: https://cbddo.gov.tr/SharedFolderServer/Genel/File/TR-UlusalYZStratejisi2021-2025.pdf. Hareketliliğin bu kapsamda olduğunun bilgisi ve faaliyet ile ilgili ayrıntılı bilgi davet yazısı/kabul mektubunda belirtilmeli/belgelendirilmelidir.
 9. Önceliklendirme puanının geçerli sayılabilmesi için başvuranın kendisinin veya 1. derece yakınının T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından afetzede yardımı aldığını ilgili makamdan alınan resmi bir yazı ile belgelendirmelidir.
 10. Muharip gaziler ve bunların eş ve çocukları ile harp şehitlerinin eş ve çocuklarının yanı sıra 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15/07/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ Personel Hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir. Durumun şehit/gazilik belgesi ve Dijital Türkiye Portali (e-Devlet Kapısı) üzerinden alınmış güncel tarihli Nüfus Kayıt Örneği (Nüfus Aile) belgesi ile belgelendirilmesi gerekmektedir.
 11. Önceliklendirme için başvuranın 20 Şubat 2019 tarih ve 30692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik”te yer alan Engellilik Sağlık Kurulu raporunu ibraz etmesi gerekir. Engellilere yönelik içerme desteği bulunmaktadır. İçerme desteği engellilik için talep edilecekse engellilik raporu son 3 ay içerisinde alınmış olmalıdır. İçerme desteği talebi başvuru esnasında belirtilmelidir. Başvuru formunda belirtilmeyen içerme desteği talebi başvuru bitiş tarihinden sonra işleme alınamamaktadır.
 12. Herhangi bir mücbir sebep olmaksızın seçildiği halde hareketliliği gerçekleştirmeyen personele bir sonraki başvurusunda tek sefere mahsus olmak üzere uygulanır.
 13. Vatandaşı olduğu ülkeye hareketlilik gerçekleştirecek başvurana uygulanmaktadır. İlgili ülkenin vatandaşı olduğunu beyan etmeyen başvurana asılsız beyandan dolayı ilgili mevzuat çerçevesinde yaptırım uygulanır.
 14. Puan azaltma işlemi ilgili yıllarda gerçekleştirilen her bir Erasmus+ KA107/171 Personel hareketlilikleri için uygulanmaktadır.
 15. Lisans, tezli yüksek lisans ve doktora programlarından mezun olanların mühürlü/onaylı diploma/mezuniyet belgesi veya Dijital Türkiye Portali (e-Devlet Kapısı) üzerinden alınmış güncel tarihli ve kare kodlu (doğrulama süresi sona ermemiş) mezuniyet belgesi ile durumu belgelendirmesi gerekmektedir. Öğrenim seviyesi ile ilgili üç maddenin yalnızca birinden puan alınabilir. Bu durumda başvuranın son öğrenim durumuna bakılır. Bu madde yalnızca Personel Eğitim Alma (Dil puanı olmayan idari personel) kontenjanına yapılan başvurularda değerlendirmeye alınmaktadır. Diğer Personel Eğitim Alma (akademik ve idari personelin asgari dil puanı şartına tabi olduğu kontenjan) kontenjanına başvuran idari personel için bu madde değerlendirmeye alınmaz.

Değerlendirme, T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının (Türkiye Ulusal Ajansı) yayınlamış olduğu Erasmus+ Yükseköğretim Kurumları için El Kitabı, T.C. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Yönergesi ile Erasmus Programı Yönergesine uygun olarak Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü tarafından görevlendirilen bir seçim komisyonu tarafından şeffaf ve objektif olarak yapılacak, değerlendirme sonuçları T.C. Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı (erasmusbasvuru.ua.gov.tr) ve Koordinatörlüğümüzün internet sitesi (erasmus.cumhuriyet.edu.tr) üzerinden ilan edilecektir. Komisyon üyeleri Ulusal Ajans’ın kuralları gereği bu değişim programından yararlanamayacaktır.

Hibe

 

Seyahat Gideri

 • Personel hareketliliği faaliyetinden faydalanan personeline ödenecek seyahat gideri miktarı “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılarak hesap edilmelidir. Mesafe hesaplayıcısına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir:

PROGRAMLA İLİŞKİLİ OLMAYAN ÜLKELER LİSTESİ

Başvuru ekranında başvuran adayın görev yaptığı birim sorulmaktadır. Beyan edilen birime göre başvuru yapılabilecek kurumlar tercih ekranına yansımaktadır. İlgili alanda çalışma alanı veya kadro yeri dikkate alınmaksızın görevlendirilen birimin (Enstitü/Fakülte/MYO/YO değil Bölüm/ABD/BD seçilmelidir) seçilmesi gerekmektedir. Beyan edilen birim ile PBS verisi arasında bir uyumsuzluk saptanması durumunda adayın başvurusu geçersiz sayılır.

Uygulamalı birimlerde öğretim görevlisi olarak görev yapan akademik personelin birimi REKTÖRLÜK olarak seçmesi gerekmektedir. Bu öğretim elemanları yalnızca Personel Eğitim Alma Hareketliliğine başvuru yapabilir.

İdari personelin birimi REKTÖRLÜK olarak seçmesi gerekmektedir. Bu personel yalnızca Personel Eğitim Alma (dil puanını kullanmak isterse) veya Personel Eğitim Alma (Dil Puanı olmayan İdari Personel) Hareketliliğine başvuru yapabilir.

Projede yer alan ortak kurumlarla yapılan anlaşma gereği yalnızca aşağıdaki tabloda belirtilen bölümler hareketlilikten faydalanabilir.

İki hareketlilik türüne aynı anda başvuru yapılamaz. Hem ders verme hem de eğitim alma hareketliliğine başvuru yapıldığında sistem hangi başvurunuza öncelik vermek istediğinizi soracaktır. Bu aşamada önceliklendirdiğiniz başvuru esas alınacak, diğer başvuru dikkate alınmayacak ve geçersiz sayılacaktır. Önceliklendirme sisteminin çalışmaması veya hatalı çalışması durumunda ilk başvuru geçerli, diğer başvurular geçersiz sayılacaktır.

Başvuru ekranında başvuran adayın görev yaptığı birim sorulmaktadır. Beyan edilen birime göre başvuru yapılabilecek kurumlar tercih ekranına yansımaktadır. İlgili kutucukta çalışma alanı veya kadro yeri dikkate alınmaksızın görevlendirilen birimin (Enstitü/Fakülte/MYO/YO değil Bölüm/ABD/BD seçilmelidir) seçilmesi gerekmektedir. Beyan edilen birim ile PBS verisi arasında bir uyumsuzluk saptanması durumunda adayın başvurusu geçersiz sayılır.

Uygulamalı birimlerde öğretim görevlisi olarak görev yapan akademik personelin birimi REKTÖRLÜK olarak seçmesi gerekmektedir. Bu öğretim elemanları yalnızca Personel Eğitim Alma Hareketliliğine başvuru yapabilir.

İdari personelin birimi REKTÖRLÜK olarak seçmesi gerekmektedir. Bu personel yalnızca Personel Eğitim Alma (dil puanını kullanmak isterse) veya Personel Eğitim Alma (Dil Puanı olmayan İdari Personel) Hareketliliğine başvuru yapabilir.

Üniversitemizde Sağlık Bakanlığı adına Asistan (TUS/DUS kapsamında) olarak görev yapan personelin personel bilgisi YÖKSİS üzerinden sorgulanamadığından Portal’den manuel olarak eklenmesi gerekmektedir. Personel bilgilerini eklerken görevin ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ olarak seçilmesi gerekmektedir. İşlem sonrası Koordinatörlüğümüz ile iletişime geçilip personel bilgilerinin onaylatılması gerekmektedir.

DOSYALAR

BAŞVURU

* Bu sayfadaki veri ile ilan metninin PDF sürümü arasında bir uyuşmazlık olması durumunda PDF sürümü esas alınır.