For incoming mobilities, please click on the button.

Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği Oryantasyon Toplantısı Gerçekleştirildi (2022, 2023 KA131)

19.12.2022 tarihinde yayınlanan ERASMUS+ ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ İLANI başlıklı ilanın değerlendirme sonuçları 14.03.2023 tarihinde yayınlanmıştır. Öğrenci Staj Hareketliliğini gerçekleştirmeye hak kazanan katılımcılara Microsoft Teams üzerinden oryantasyon toplantısı düzenlenmiştir. Toplantıda katılımcıların yapması gereken işlemler hakkında bilgi verildi ve sorular cevaplandırıldı. Toplantı KA131 Giden Yönlü Öğrenci Staj Hareketliliği Sorumlusu Ayşe Ceran ve EWP Sorumlusu Öğr. Gör. Murat Ercan tarafından yönetilmiştir. Katılımcılar toplantının kaydına Teams ekibinden ulaşabilir.