For incoming mobilities, please click on the button.

ERASMUS+ ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ YEDEK YERLEŞTİRME SONUÇLARI (2022, 2023 KA131)

İLAN BİLGİLERİ

İLAN ADI: ERASMUS+ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM VE STAJ HAREKETLİLİĞİ İLANI

İLAN ALT BAŞLIĞI: 2022 & 2023 YILLARI KA131 (AB Üye Ülkeleri ve Programla İlişkili Üçüncü Ülkeler) PROJELERİ

PROJE TÜRÜ: TEK ve BİRDEN FAZLA (KONSORSİYUM) YARARLANICILI PROJELER

İLAN PROJE NO: 2022-1-TR01-KA131-HED-000057314, 2023-1-TR01-KA131-HED-0000XXXXX, 2022-TR01-KA131-HED-0000064914, 2022-TR01-KA131-HED-0000059267, 2023-TR01-KA131-HED-00000XXXXX

İLAN TARİHİ: 19.12.2022

SORUMLU PERSONEL

Deniz OLGAÇ

Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Sorumlusu

Ayşe CERAN

Öğrenci Staj Hareketliliği Sorumlusu

DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

Yedek yerleştirme sonuçlarına aşağıdaki butonlara tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Hareketliliği gerçekleştirmeye hak kazanan adayların 03.04.2023 saat 17.00’ye kadar katılım beyanı formunu doldurmaları gerekmektedir. Hareketliliği gerçekleştirmekten vazgeçen adayların ise feragat dilekçesini doldurmaları gerekmektedir. İlgili formlar sayfanın altında bulunmaktadır.

Öğrenim hareketliliğine hak kazanan adayların hareketlilik süreleri bir dönem ile sınırlıdır.
Öğrenim hareketliliğinden hak kazanan adayların 03.04.2023 saat 17.00’ye kadar dönem tercihinde bulunması gerekmektedir. Belirtilen tarihe kadar dönem tercihi yapmayan katılımcıların dönem tercihi Koordinatörlüğümüz ve karşı kurumun uygun gördüğü bir dönem olarak belirlenecektir. Dönem tercihi için: https://forms.office.com/r/nz8Eaay8CS

Türkiye ile Avrupa Komisyonu arasında 2023 Yılı Katkı Anlaşması henüz imzalanmamıştır. Bu nedenle, Erasmus+ öğrenci hareketliliği kapsamında yapmış olduğunuz başvuru sonucunda hareketliliğe hibeli ya da hibesiz olarak seçilmeniz kazanılmış bir hak niteliği taşımamaktadır. Hibe alıp almayacağınız veya hibenizin tutarı Avrupa Komisyonu ile imzalanacak anlaşma ve akabinde üniversitenize tahsis edilecek hibe tahsis süreçleri sonuçlandığında kesinleşecek olup, söz konusu anlaşma süreçlerinde yaşanacak gecikmelerden veya aksaklıklardan kaynaklanabilecek maddi veya manevi kayıplardan üniversiteniz veya Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz.

19.12.2022 tarihinde “ERASMUS+ ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ İLANI (2022, 2023 KA131)” başlığı ile yayınlanan 2022 KA131 Öğrenci Öğrenim ve Staj (AB Üye Ülkeleri ve Programla İlişkili Üçüncü Ülkeler) Hareketliliği ilanına yapılan başvuruların yedek yerleştirmelerini değerlendirmek amacıyla 05.12.2022 tarih ve 236837 sayılı yazı ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü tarafından atanan üyelerin üçünden oluşan Erasmus+ Seçim Komisyonu Uluslararası İlişkiler Ofisi Başkanı Prof. Dr. Ali AKSU başkanlığında 31.03.2023 tarihinde saat 09.30’da toplanmış ve ekli listede yer alan Öğrenci Hareketliliği Değerlendirme Sonuçlarının uygun olduğuna karar vermiştir.

Birim bazlı kontenjan dağılımı yapılırken asıl olarak ve yedekten hak kazanan adayların toplam sayısının asgari koşulları sağlayan öğrenci sayılarına oranlarına bakılarak tüm birimlerde bu oranların yüzdesel olarak birbirlerine yakın olmasına dikkat edilmiştir. Bölüm/ABD bazlı kontenjanın dağıtılmasında ise ilgili bölümden alınan başvuru sayısı, bölümde gerçekleştirilmiş hareketlilik sayıları, anlaşma kontenjanları, adayın önceki katılım durumu ve E+YDS (sözlü ve çoktan seçmeli) puanı gibi unsurlar göz önünde bulundurulmuştur.

Bu başvuruların değerlendirilmesi ve nihai karar aşamasında tüm başvuru sahipleri ile Seçim Komisyonu üyelerinin tarafsızlığını etkileyebilecek herhangi bir kişisel ilişki bulunmamaktadır. Karar şeffaflık kurallarına uygun bir şekilde verilmiştir.

İŞ AKIŞI

 1. Asıl olarak hak kazanan aday hareketliliğe katılacaksa katılım beyanı, katılmayacaksa feragat dilekçesini ilgili tarihler içerisinde çevrim içi olarak doldurur. Yedek statüsünde bulunan adayların bir işlem yapmasına gerek yoktur.
 2. Hareketliliğe katılacağını beyan eden adaylara ilgili personel tarafından iş akışı hakkında e-posta gönderilir.
 3. Koordinatörlük tarafından öğrencilere yönelik oryantasyon toplantısı düzenlenir. Toplantıya katılım zorunludur, katılmayanlar hakkında ilgili mevzuat uyarınca yaptırım uygulanır.
 4. Staj hareketliliğine hak kazanan adaylar ilgili tarihe kadar staj davet mektubunu iletmelidir. Belirtilen tarihe kadar davet mektubu iletmeyen adaylar haklarından vazgeçmiş sayılır, ilgili mevzuat uyarınca yaptırım uygulanır ve gerekli görülmesi halinde yedeklere hak tanınır.
 5. Öğrenim hareketliliğine hak kazanan adayların karşı kuruma aday gösterme işlemleri (nominasyon) Koordinatörlük tarafından yapılır. Aday gösterme işlemi sonrası karşı kurumun öğrenciyi kabul etmesi halinde ilgili üniversiteden davet mektubu istenir ve katılımcıya gönderilir.
 6. Öğrenim hareketliliği gerçekleştirecek katılımcı gideceği üniversitenin sitesine girerek araştırma yapar ve karşı kurumun akademik takvimi, dersleri, birim koordinatörü, kabul koşulları, gerekli belge ve başvuru şekillerini öğrenir ve ilgili işlemleri tamamlar.
 7. Tüm katılımcıların Avrupa Komisyonu bilgi sistemlerinde kurumsal e-posta adreslerini (ogrencino@cumhuriyet.edu.tr) kullanması zorunludur. Kurumsal e-posta adresi bulunmayan veya şifresini unutan katılımcılar, Bilgi İşlem Daire Başkanlığının sitesinden yeni şifre edinebilir.
 8. Öğrenim hareketliliği gerçekleştirecek olan katılımcı sırasıyla SCÜPortal, YETKİM, OLA, EU|Academy ve ErasmusApp sistemlerine üye olur. Üye olduktan sonra OLA birim koordinatörü yardımıyla doldurulur ve imzalanır. Katılımcı OLA’yı çevrim içi olarak imzaladıktan sonra belge birim koordinatörünün sistemine düşer. Birim koordinatörü OLA’yı kontrol ettikten sonra imzalar veya reddeder. Reddedilen OLA öğrencinin ekranına düşer ve düzeltilmesi istenir. Birim koordinatörü tarafından imzalanan OLA karşı kurumun koordinatörüne gönderilir. Karşı kurumun birim koordinatörünün de imzası sonrası OLA tamamlanmış olur. Karşı kurum OLA sistemini hala kullanmıyorsa LA word dosyası olarak doldurulur ve ıslak imzalı olarak işleme devam edilir.
 9. Staj hareketliliği gerçekleştirecek olan katılımcı sitede bulunan Staj Başvuru Formu (Application Form) ve Staj Anlaşmasını (LA for Traineeship) doldurur. Staj hareketliliğinde OLA bulunmamaktadır. LA for Traineeship belgesi word dosyası olarak doldurulmalıdır. Katılımcının öğrencilik kaydının Avrupa Komisyonu ve Karşı Kuruma bildirilebilmesi için SCÜPortal, YETKİM, EU|Academy ve ErasmusApp sistemlerine kayıt olması gerekir.
 10. Hareketliliğe başlamadan önce tüm katılımcıların EU|Academy sitesine üye olarak yabancı dil becerilerini ölçmek ve sertifika almak için yabancı dil testini çözmeleri tavsiye edilir.
 11. Tamamlanan OLA sonrası Akademik Onay Formu doldurulur ve katılımcı, Erasmus+ birim koordinatörü ile Bölüm Başkanı tarafından imzalanır. İmzalanan belge Koordinatörlüğümüze teslim edilir.
 12. Öğrencinin pasaportu varsa Koordinatörlüğümüzden alacağı hak kazanma/hibe ve vize yazısı ile birlikte bireysel olarak vize başvurusu yapar. Vize başvurusu yapmadan önce katılımcının seyahat sağlık sigortası (staj katılımcıları buna ek olarak kaza ve mesuliyet sigortası) yaptırmaları gerekmektedir. Pasaportu bulunmayan öğrenci pasaport başvurusu yapar ve vize işlemlerini pasaportunu teslim aldıktan sonra başlatır. Vize ücreti katılımcıya aittir.
 13. Vizesini alan öğrenci pasaport ve vizesi ile Koordinatörlüğümüze başvurur ve taahhütname ile hibe sözleşmesini imzalar. Katılımcının Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.’da Vadesiz Avro hesabının olması gerekmektedir. Hesabı olmayan katılımcı hesabını açar ve IBAN Bilgisi Dökümünü Koordinatörlüğümüze teslim eder.  Hibe sözleşmesinin her iki imzası tamamlandıktan sonra mevzuatta ve hibe sözleşmesinde belirtilen süre içerisinde katılımcıya hibenin %80’i yatırılır. Hesabına hibesi yatan katılımcı dekontu Koordinatörlüğe gönderir.
 14. Uçak biletlerinin masrafları katılımcıya aittir. Türkiye Ulusal Ajansı ile Türk Havayolları arasındaki protokole istinaden indirim kodu isteyen öğrenci Koordinatörlüğüme başvurur ve gerekli işlemler sonrası indirim kodunu sistemden kendisi üretebilir.
 15. Katılımcı karşı kuruma vardıktan sonra Varış Belgesini imzalatır ve tarayıp Koordinatörlüğümüze iletir. Bu belgenin Türkiye’ye dönmeden önce ayrılış tarihini de içerecek şekilde yeniden imzalanıp dönüşte Koordinatörlüğümüze teslim edilmesi gerekir.
 1. Daha sonra eklenecek.

İsteğe bağlı olarak hareketliliğinizi gerçekleştirirken yapmış olduğunuz öğretim veya öğrenim faaliyetlerinin görsellerini Koordinatörlüğümüz ile paylaşabilirsiniz. Paylaşmış olduğunuz görseller sosyal medya hesaplarımız ve ağ sitemizde yayınlanmak üzere kullanılacaktır.

ÖNEMLİ TARİHLER

03.04.2023 17.00 – Katılım Beyanı veya Feragat Dilekçesi Teslimi için Son Tarih

03.04.2023 17.00 – Öğrenci Öğrenim Hareketliliği için Dönem Tercihi Formunun Doldurulması için Son Tarih

03.04.2023 17.00 – Değerlendirme Sonuçlarına İtiraz Dilekçesi Teslimi için Son Tarih

21.05.2023 17.00 – Davet Mektubunun Teslimi için Son Tarih (Öğrenci Staj Hareketliliği için geçerlidir)

30.09.2024 – Hareketliliğin tamamlanması gereken en geç tarih

FORMLAR & DİLEKÇELER

Tüm formlar elektronik olarak ağ sitemizden düzenlenmelidir.

Avrupa Komisyonunun almış olduğu “Kağıtsız Erasmus+” kararı gereği fiziksel olarak evrak teslim alınmamaktadır. Yalnızca dijital olarak hazırlanması mümkün olmayan evraklar fiziksel olarak teslim alınacaktır.

Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü ile iletişim

Tüm sorularınızı aşağıda bağlantısı bulunan İLETİŞİM FORMU üzerinden sorabilirsiniz. Personel hareketliliği ile ilgili sorularınızı formdaki ilgili birimi seçerek ilgili personele yöneltebilirsiniz. Koordinatörlüğümüz ile iletişim bu form aracılığıyla kurulmalıdır. Koordinatörlüğümüzün e-posta adresine gönderilen iletiler dikkate alınmayacaktır.
Davet mektuplarınızı ve diğer taranmış belgeleri de yine bu form vasıtası ile ilgili personele gönderebilirsiniz.

* Bu sayfadaki veri ile ilan metninin PDF sürümü arasında bir uyuşmazlık olması durumunda PDF sürümü esas alınır.