Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Ali AKSU (Başkan) 

Prof. Dr. Halil İbrahim ULUSOY (Asıl Üye) 

Prof. Dr. Serkan AKKOYUN (Asıl Üye) 

Doç. Dr. Meral ÖZTÜRK (Asıl Üye) 

Doç. Dr. Miraç Burak GÖNÜLTAŞ (Asıl Üye) 

Dr. Öğr. Üyesi Ömer AYDINLIOĞLU (Asıl Üye) 

Dr. Öğr. Üyesi Hamdi KARAKAŞ (Asıl Üye) 

Öğr. Gör. Adem DEMİR (Yedek Üye) 

Öğr. Gör. Emre SEVEN (Yedek Üye) 

Arş. Gör. Yasin GÖRMEZ (Yedek Üye)

524 defa incelendi

Menü