Uluslararasılaşma Stratejimiz

Uluslararasılaşma Stratejimiz

ULUSLARARASILAŞMA STRATEJİSİ

“Dünyanın her kesimindeki ortak üniversitelerimizle yürüttüğümüz hareketlilik projeleri sayesinde kurulan yüksek kaliteli ortaklıklar ve dünya standartlarında sürdürülebilir bir eğitim öğretim ve araştırma seviyesi ile küresel boyutta önde gelen bir kurum olma vizyonu doğrultusunda, “Gelenekten Geleceğe” sloganımızda belirtildiği gibi kültürel geçmişimizi modern çağın gereklilikleri ve gelişmeleri ile birleştirerek küresel gelişime katkıda bulunmak.

Önceliklerimiz

  • Çok dilli ve çok kültürlü bir eğitim yapısı ve teşkilatlanması oluşturmak
  • Erasmus+ gibi uluslararası hareketlilik projeleri yürüterek tüm personelimize uluslararası odak ve farkındalık kazandırmak
  • Uluslararası kaynak fırsatlarına erişim kapasitemizi artırmak
  • Uluslararası öğrenci ve personel sayımızı artırmak
  • Dünyanın her kesimindeki yükseköğretim kurumları ve araştırma merkezleri ile sahip olunan iletişim ve ortaklıkları daha ileriye taşımak
  • Hem yabancı hem de Türk öğrencilerin ihtiyaçlarına ve beklentilerine karşılık verebilen uluslararası seviyede bir öğrenme ve yaşam tecrübesi sunmak
  • Öğrencilerimizin her saniye hızlanan olan küresel gelişime uyum ve katkı sağlayabilecek küresel vizyona ve vasıflara sahip yetkin bireyler olarak yetişmelerini sağlamak
  • Öğrencilerimizin uluslararası ölçekte aktivitelere aktif katılımını desteklemek
  • Farklı kültür ve değerlere sahip bireylerin bir arada bulunabildiği, milli değerlerin farkındalığına ve uluslararası vizyona sahip bir kampüs ortamı oluşturabilmek için yabancı ve Türk öğrencilerin kaynaşmasını sağlamak
  • Tarihi ve kültürel ortaklıklara sahip olduğumuz ülkeler ve bu ülkelerdeki yükseköğretim kurumları ile ilişkilerimizi korumak ve güçlendirmek

BÖLGESEL HEDEFLER

ORTA DOĞU VE KUZEY AFRİKA

Ana Hedef: Kültürel ve tarihi ortaklıkların ortak akademik çalışmalara yansımasına zemin hazırlamak ve bu ortaklıkların bilincinde olan insan kaynağı oluşturmak. 

                       Partner Ülkeler: Ürdün, Filistin, Fas, Tunus, Cezayir

                       Hedef Alanlar    : Dil, Edebiyat, Tarih, İlahiyat

DOĞU AVRUPA

Ana Hedef: Ülkemizin bölge ile ilişkilerinin en önemli dinamiklerinden olan Turizm ve İnşaat Mühendisliği alanında bu dinamiklere ve bölgede konuşulan dillere hakim karşılıklı insan kaynağı ve iletişim ağı oluşturmak

Partner Ülkeler: Rusya, Ukrayna

Hedef Alanlar: Turizm, İnşaat Mühendisliği, 

BALKANLAR

Ana Hedef: Bölge ile kültürel ve tarihi ortaklıklar konusunda bilinçli insan kaynağı oluşturmak ve bölgedeki partner kurumların Avrupa fonlarından faydalanmasına katkıda bulunmak.

                Partner Ülkeler: Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ, Kosova

                Hedef Alanlar: Dil,  Mühendislik,  Temel Bilimler

GÜNEY ASYA

Ana Hedef: Bilim ve Teknoloji alanında yetişmiş insan kaynakları potansiyelinden yararlanabilmek ve turist potansiyelini ülkemize çekmek için bölgede görünürlüğün artırılması.

                       Partner Ülkeler:  Nepal, Hindistan, Pakistan

                       Hedef Alanlar: Yazılım, Mühendislik, Turizm, İşletme

ORTA ASYA

Ana Hedef: Türk Dili konuşan ülkeler arasındaki işbirliğine Türk Kültür Sanat ve Tarih mirasının korunması, bu ülkelerdeki ortak kurumların uluslararası hareketlilik projeleri ile Bologna sürecine entegrasyonuna öncülük ederek kurumların güçlü yönlerinin Avrupa çapında görünürlüğünün artırılması. Moğolistan özelinde bölgenin Çin ve Rusya ile olan güçlü ticaret hacmi ve deneyiminden Uluslararası Ticaret ve işbirlikleri bağlamında faydalanmak.

Partner Ülkeler : Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Moğolistan

Hedef Alanlar: Dil, İlahiyat, Sağlık Bilimleri, Uluslararası Ticaret

SAHRA ALTI AFRİKA

Ana Hedef: Afrika’nın sağlık alanında yetişmiş insan kaynağına ve teknik alt yapıya sahip olmasına öncülük etmek ve kıtanın ekonomik ve ticari potansiyeli konusunda bilgi sahibi insan kaynağı oluşturmak.

Partner Ülkeler:                Gana, Sudan, Somali

Hedef Alanlar: Sağlık Bilimleri, Mühendislik

LATİN AMERİKA VE KARAYİPLER

Ana Hedef:  Erasmus başta olmak üzere uluslararası hareketlilik projeleri kapsamında gerçekleştirilen öğrenci ve personel hareketlilikleri ile bölgede Türk dili ve kültürünün bilinirliğinin artırılmasına öncülük etmek, bölgenin Avrupa ve Dünya ülkeleri ile entegrasyonuna katkı sağlamak, Küba özelinde Tıp ve kanser araştırmaları alanında ülkenin ulaştığı yüksek seviyeden faydalanmak bölgenin turizm potansiyeline akademik ve uygulama desteği sağlamak. 

Partner Ülkeler: Küba, Kolombiya, Peru

Hedef Alanlar: Sağlık Bilimleri, Turizm, İşletmecilik , Mühendislik

ASYA- PASİFİK

Ana Hedef: Ülkemizin “Asya-Pasifik bölgesine açılım planından hareketle iktisadi ve idari bilimler alanında bölgenin dinamiklerine hakim insan kaynağı potansiyeli oluşturmak. Bölgenin teknoloji alanında elde ettiği gelişmişlik düzeyinden öğrenci ve personel hareketlilikleri vasıtası ile faydalanmak.

Partner Ülkeler: Endonezya, Güney Kore, Çin, Malezya, Tayland

Hedef Alanlar: İktisadi İdari Bilimler, Mühendislik, Bilişim Sistemleri

 

                

 

 

 

 

 

 

 

983 defa incelendi

Menü