Misyon ve Vizyon

Misyon

Üniversitemizin uluslararasılaşma stratejisi ve hedefleri doğrultusunda uluslararası öğrenci ve personel değişim programlarının gerçekleştirilmesini sağlamak ve üniversitemizin uluslararası alanda tanınması için faaliyetler geliştirmek.

Bu kapsamda

Farklı ülkelerdeki yükseköğretim kurumları ile kurumlar arası anlaşmalar imzalamak 

Öğrenci ve personelimizin Erasmus programı hakkında bilgi sahibi olması için tanıtım ve bilgilendirme toplantıları düzenlemek ve birimlerin düzenlediği toplantılara destek sağlamak.

Uluslararası öğrenci ve personel sayısını artırmak üzere stratejiler geliştirmek ve faaliyetlerde bulunmak

Üniversitemizin Bologna sürecine uygun bir eğitim-öğretim modeline sahip olabilmesi için akademik birimler ile işbirliği yapmak

Avrupa Komisyonu’nun sağladığı fon imkanlarından yararlanmak için üniversite adına projeler hazırlamak

Ortak kurumlarımızın katılımıyla Uluslararası tanıtım günleri ve 

Üniversitemizin tanıtımı için ortak ülke ve kurumlarımızın düzenlediği uluslararası etkinliklere düzenli olarak katılım göstermek

Farklı ülkelerde ortak diploma programları düzenlemek için gerekli olan uluslararası bağlantıları sağlamak

 

Vizyon

Üniversitemizin dünyanın her kesiminde kaliteli ortaklıklara, dünya standartlarında bir eğitim öğretim yapısına ve çok kültürlü bir  anlayışa sahip küresel bazda söz sahibi bir üniversite olmasını sağlamak

343 defa incelendi

Menü