KA107 (ORTAK ÜLKELER) 2019 PROJESİ PERSONEL İLANI ARALIK

KA107 (ORTAK ÜLKELER) 2019 PROJESİ PERSONEL İLANI ARALIK

KA107 (ORTAK ÜLKELER) 2019 PROJESİ PERSONEL İLANI ARALIK

Değerli Personelimiz

 

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü Erasmus+ KA107 (Ortak Ülkeler) Personel Hareketliliği ilanına çıkmış bulunmaktadır.

 Hareketlilikten yararlanmak isteyenler Erasmus+ internet sayfamızdaki (erasmus.cumhuriyet.edu.tr) Online Başvuru menüsünden 10.01.2022 (00.00) – 24.01.2022 (23.59) tarihleri arasında başvurularını yapabilirler.

 

Başvuru Şartları

 • Sivas Cumhuriyet Üniversitesi personeli olmak
 • Merkezi yabancı dil sınavlarından (veya ÖSYM’nin denk kabul ettiği herhangi bir sınavdan)
 • Akademik personel için en az 55 puana sahip olmak
 • Yabancı dil birim/bölümlerinde görev yapan akademik personel için en az 90 puana sahip olmak
 • İdari personel için en az 50 puana sahip olmak

 

1.        Ders verme hareketliliği:

 • Yükseköğretim kurumlarında çalışan öğretim elemanlarının ortak ülkelerde bulunan anlaşmalı yükseköğretim kurumunda ders vermesine olanak sağlar.
 • Hareketliliği gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları arasında Erasmus anlaşması olması zorunludur.
 • Hareketlilik kapsamında en az 8 saat ders verilmesi ve öğretim planının en az 5 iş gününe göre düzenlenmesi gerekmektedir.
 • Hareketlilikten yalnızca anlaşmada belirtilen alanlarda çalışan akademik personel yararlanabilir.
 • Başvuru şartlarını karşılayan personeller istedikleri takdirde faaliyetten hibesiz olarak yararlanabilirler.

 

2.        Eğitim alma hareketliliği:

 • Yükseköğretim kurumunda çalışan akademik ve idari personelin ortak ülkelerden birindeki yükseköğretim kurumunda eğitim almasına olanak sağlar.
 • Hareketliliği gerçekleştirecek Yükseköğretim Kurumları arasında Erasmus anlaşması bulunma zorunluluğu yoktur.
 • Öğretim üyeleri ders verme hareketliliği ile birlikte eğitim alma hareketliliğine de başvuru yapabilir. 
 • Eğitim Alma planının en az 5 iş gününe göre düzenlenmesi gerekmektedir.
 • Başvuru şartlarını karşılayan personeller istedikleri takdirde faaliyetten hibesiz olarak yararlanabilirler.
   

Değerlendirme Ölçütleri

Değerlendirme Kriterleri Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Erasmus+ Yükseköğretim Programı Yönergesi çerçevesinde koordinatörlüğümüz tarafından aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

 

Akademik personel için değerlendirme ölçütleri:

Ölçüt

Erasmus Puanı

Yabancı dil sınavı (YDS veya eşdeğer sınav) notu

%25

İlk defa Erasmus+ Personel Hareketliliğinden yararlanacak olmak

+25 puan

Erasmus+ birim/bölüm koordinatörlüğü görevini yürütmek

 • İlan tarihinden önceki 1 yıl içerisinde yapılan değişiklikler kabul edilmeyecektir.

+5 puan

Engellilik 

 • Belgelendirildiği takdirde

+5 puan

Gazilik veya şehit/gazi eş veya çocuğu olmak

+10 puan

Mücbir sebepler ve belirtilen feragat süreleri dışında hakkından vazgeçmiş olmak 

 • Tek sefere mahsus olmak üzere

-20 puan

 0 - 1 yıl içerisinde gerçekleştirilmiş / hak kazanılmış her bir hareketlilik için

-15 puan

 1 - 2 yıl içerisinde gerçekleştirilmiş / hak kazanılmış her bir hareketlilik için

-10 puan

 2 - 3 yıl içerisinde gerçekleştirilmiş / hak kazanılmış her bir hareketlilik için

-5 puan

Akademik birimlere gelen Erasmus öğrencilerine staj/tez danışmanlığı yapmış olmak

+10 puan

Hareketlilik başvuru tarihi itibari ile son yayınlanan Akademik teşvikten 30 - 49 aralığında puan almış olmak

+5 puan

Hareketlilik başvuru tarihi itibari ile son yayınlanan Akademik teşvikten 50 - 74 aralığında puan almış olmak

+ 7.5 puan

Hareketlilik başvuru tarihi itibari ile son yayınlanan Akademik teşvikten 75 - 100 aralığında puan almış olmak

+10 puan

 

İdari personel için değerlendirme ölçütleri:

Ölçüt

Erasmus Puanı

Yabancı dil sınavı (YDS veya eşdeğer sınav) notu 

 • İdari Personel için belirtilen dil baraj puanının altındaki puanlar değerlendirmeye katılmayacaktır.

%10

İlk defa Erasmus+ Personel Hareketliliğinden yararlanacak olmak

+25 puan

Engellilik 

 • Belgelendirildiği takdirde

+5 puan

Gazilik veya şehit/gazi eş veya çocuğu olmak

+10 puan

Mücbir sebepler ve belirtilen feragat süreleri dışında hakkından vazgeçmiş olmak 

 • Tek sefere mahsus olmak üzere

-20 puan

 0 - 1 yıl içerisinde gerçekleştirilmiş / hak kazanılmış her bir hareketlilik için

-15 puan

 1 - 2 yıl içerisinde gerçekleştirilmiş / hak kazanılmış her bir hareketlilik için

-10 puan

 2 - 3 yıl içerisinde gerçekleştirilmiş / hak kazanılmış her bir hareketlilik için

-5 puan

Sivas Cumhuriyet Üniversitesindeki Kıdem Yılı

%30

 

 • İdari Personel için olan kontenjanlarda dil şartı aranmamaktadır ve mevcut dil puanları değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Dil puanına sahip idari personelin, dil puanı gerektiren ülkelerde hareketlilik gerçekleştirebilmek için Eğitim Alma hareketlilik türüne başvurmaları gerekmektedir

 

*Toplam puan eşitliği durumunda programdan daha önce faydalanmamış personele öncelik verilir. Bu durumda da eşitlik olması halinde yabancı dil puanına, bu durumda da eşitlik olması halinde Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde çalışma yılına bakılır.

 

Değerlendirme, Erasmus+ Ulusal Ajans el kitabına uygun olarak Rektörlük tarafından görevlendirilen bir seçim komisyonu tarafından şeffaf ve objektif olarak yapılacak olup üniversitemizin ve koordinatörlüğümüzün internet sayfasında duyurulacaktır. Komisyon üyeleri Erasmus+ Ulusal Ajans kuralları doğrultusunda bu değişim programından yararlanmayacaktır.

 

Program hakkında ayrıntılı bilgiyi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Ofisi, Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü internet sayfasındaki (erasmus.cumhuriyet.edu.tr) Giden Personel başlığından edinebilirsiniz.

 

Ülke

Eğitim Alma Kontenjanı

Ders Verme Kontenjanı

İdari Personel Kontenjanı

Hareketlilik Gün Sayısı (Faaliyet + Seyahat)

HİBE

Bireysel Destek + Seyahat

Anlaşmalı Üniversite ve Bölümler

KOSOVA

2 ASIL

 

2 YEDEK

-

6 ASIL

 

6 YEDEK

5+0

900€ + 275€

University of Mitrovica

 

Universiteti Ukshin Hoti (University of Prizren)

*Tüm Bölümler / Birimler

 

Dil Puanına Sahip Olmayan Personel Sadece University of Prizren  Kurumunda Hareketlilik Gerçekleştirebilir

KIRGIZİSTAN

-

-

2 ASIL

2 YEDEK

5+1

1080€ +530€

Kırgızistan Türk Manas Üniversitesi

*Tüm Bölümler / Birimler

KAZAKİSTAN

-

-

2 ASIL

2 YEDEK

5+1

1080€ +530€

Ahmet Yesevi Üniversitesi

*Tüm Bölümler / Birimler

RUSYA

2 ASIL

 

2 YEDEK

-

-

5+2

Moskova şehrindeki üniversiteler için

1260€ + 275€

 

St. Petersburg şehrindeki üniversite için

1260€ + 360€

Russian Timiryazev State Agrarian University (Moskova)

 

Moscow State Linguistic University (Moskova)

 

Peter the Great Saint Petersburg Polytechnic University (St. Petersburg)

 

*Tüm Bölümler / Birimler

TUNUS

-

1 ASIL

1 YEDEK

-

5+1

1080€ + 360€

University of Tunis

*Dilbilim ve Edebiyat, Matematik, Fizik, Mühendislik, Sosyoloji, Psikoloji

 

University of Sfax

 

*Güzel Sanatlar, Eğitim, İnsani Bilimler, Dil, İşletme, Fen Bilimleri, Sosyal ve Davranış Bilimleri, Mühendislik, Veterinerlik, Sağlık Bilimleri

ÜRDÜN

-

2 ASIL

2 YEDEK

-

5+1

1080€ + 275€

Yarmouk University

 

*İngiliz Dili ve Edebiyatı, İlahiyat, Matematik, Bilgisayar Mühendisliği, Fizik, Elektrik-Elektronik Mühendisliği

FAS

2 ASIL

2 YEDEK

-

-

5+2

1260€ + 530€

Universite Abdelmalek Essaadi

 

Hassan II de Casablanca

*Tüm Bölümler / Birimler

    KARADAĞ

 2 ASIL

2 YEDEK

--          5+0900€ + 275€

University of Montenegro

*Tüm Bölümler / Birimler

MOĞOLİSTAN

2 ASIL

2 YEDEK

-

-

5+2

1260€ + 820€

Mongolian University of Science and Technology

 

GLU University

*Tüm Bölümler / Birimler

ÇİN

1 ASIL

1 YEDEK

-

-

5+2

1260€ + 820€

Wuhan University

*Tüm Bölümler / Birimler

            SUDAN

      1 ASIL

1 YEDEK

            -            -           5+2     1260€ + 360€Sudan University of Science and Technology

 

Önemli Tarihler

24.01.2022 (23.59) – Başvuru sürecinin son günü ve saati

 

28.01.2022 – Sonuçların Açıklanması

 

01.02.2022 - Hak kazanan personelin Online Katılım Beyannamesini doldurması (https://forms.gle/G6srrFNPQqCSfsft8)   ve seçildiği hâlde hareketliliğe katılmaktan vazgeçen personelin feragat dilekçesini koordinatörlüğümüze vermesi gereken son tarih (Bu tarihe kadar katılım beyannamesini ya da feragat dilekçesini koordinatörlüğe iletmeyen aday, hakkından feragat etmiş sayılacak ve bir sonraki başvurusunda -20 puan yaptırım uygulanacaktır)

15.03.2022 – Hareketlilik hakkı kazanan personelin davet mektubunu koordinatörlüğe teslim etmesi için son tarih (Belirtilen tarihe kadar davet mektubu teslim edilmediği takdirde söz konusu personel hakkını kaybedecek ve yedeklere hak tanınacaktır.)

 

27.05.2022 – Hareketliliğin tamamlanması gereken en geç tarih

 

Bu içerik 20 Aralık 2021 - 09:23 tarihinde oluşturuldu  2403 defa incelendi