KA103 Giden Personel

Ders Verme Hareketliliği Nedir?

Türkiye’de EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin farklı bir Avrupa ülkesinde EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermesine imkan sağlayan alt faaliyet alanıdır. Ders Verme Hareketliliğinin hedefleri şunlardır:

  • Hareketlilik programına katılamayan öğrencilere farklı Avrupa ülkelerindeki yükseköğretim kurumlarının akademik personelinin bilgi ve deneyiminden faydalanma imkanı vermek
  • Pedagojik yöntemler konusunda uzmanlık ve deneyim değişimini teşvik etmek
  • Yükseköğretim kurumlarını sundukları derslerin çeşit ve içeriğini genişletme ve zenginleştirme konusunda teşvik etmek

Ders Verme Hareketliliği Seçim Kriterleri Nelerdir?

  • Cumhuriyet Üniversitesi personeli olma,
  • Yabancı Dil Yeterliliğine sahip olma,
  • Daha önce hiç Erasmus Hareketliliğinden faydalanmamış personele ve Bölüm Koordinatörlerine öncelik verilmesi

Ders Verme Hareketliliğine Katılabilme Şartları Nedir?

  • EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumunda en az yarı zamanlı personel olunması,
  • Üniversiteler arası anlaşmanın olması,
  • Hem gönderen hem de misafir olunan yükseköğretim kurumu tarafından kabul edilen bir öğretim programının (teaching programme) olması (Öğretim programı taraflarca imzalanmış olmalı ve en azından gerçekleştirilecek programın genel amaç/hedeflerini, içeriğini ve beklenen sonuçlarını içermelidir)

Not: Ders verme hareketliliği sonrasında hibe almaya hak kazanabilmek için misafir olarak gidilen yükseköğretim kurumunda en az 8 ders saati ders vermek gerekmektedir.

Komisyon tarafında Erasmus+ KA103 Avrupa ülkeleri için öğretim üyesi ve personele ödenecek seyahat hibesi miktarları aşağıdaki tabloda verildiği gibi belirlenmiştir:

ÖĞRETİM ÜYESİ HAREKETLİLİĞİ HİBE TABLOSU

Hayat Pahalılığına Göre Ülke GruplarıHareketlilikte Misafir Olunan ÜlkelerGünlük Hibe Miktarları (€)
1.Grup Program ÜlkeleriBirleşik Krallık, Danimarka, Hollanda, İrlanda, İsveç144
2. Grup Program ÜlkeleriAvusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Fransa, İtalya, İzlanda, Kıbrıs Rum Kesimi, Lihtenştayn, Lüksemburg, Macaristan, Norveç, Polonya, Romanya, Türkiye, Yunanistan126
3. Grup Program ÜlkeleriAlmanya, İspanya, Letonya, Makedonya, Malta, Portekiz, Slovak Cumhuriyeti108
4. Grup Program ÜlkeleriEstonya, Hırvatistan, Litvanya, Slovenya90

Personel Yol Desteği

Elde Edilen "Km" DeğeriHibe Miktarı
100-499 km arası180 €
500-1999 km arası275 €
2000-2999 km arası360 €
3000-3999 km arası530 €
4000-7999 km arası820 €
8000 km ve üzeri1.100 €

Akademik Personel “Ders Verme” Hareketliliği Belgeleri ve Akademik–İdari Personel “Eğitim Alma” Hareketliliği Belgeleri  : http://erasmus.cumhuriyet.edu.tr/personel-belgeler adresten alabilirsiniz.

3607 defa incelendi

Menü