KA103 Giden Öğrenci

Erasmus+ KA103 Nedir?

Erasmus KA103 Programıyla Öğrenciler program ülkelerinde Erasmus hareketliliği yapıp Avrupa’da bir ülkede eğitim alma ya da staj yapma fırsatı bulurken farklı kültürlerle iç içe olabilirler ve kendi kültürlerini uluslararası bir ortamda paylaşabilirler. Öğrencide aranan şartlar Örgün öğretime devam eden öğrenci olmak, istenilen GNO ve Yabancı Dil yeterliliğine sahip olmak ile sınırlıdır.

Hangi ülkelere gidilebilir?

Erasmus+ KA103 programı ile AB üyesi ülkeler ve AB üyesi olmayan program ülkelerine (Norveç, İzlanda, Lihtenştayn, İsviçre ve Makedonya) öğrenim ve staj hareketliliği için gidilebilir. Üniversitemiz öğrencileri üniversitemizle anlaşması bulunan aşağıdaki ülkelere kontenjan dâhilinde gidebilirler.

Hibe Miktarları Ne Kadardır?

Hayat Pahalılığına göreHareketlilikte misafir olunan ülkeleraylık öğrenci öğrenim hibesi (€)aylık öğrenci staj hibesi(€)
1. Grup Program ÜlkeleriAvusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Norveç, İsveç, Birleşik Krallık500600
2. Grup Program ÜlkeleriBelçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Almanya, Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya, İspanya, Türkiye400500
3.Grup Program ÜlkeleriBulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, Makedonya300400
 • Ödemeler toplam hibenin %80 'i gitmeden önce, %20'si dönünce olmak üzere iki taksitte yapılır.

ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ ÖĞRENCİ SEÇİM KRİTER VE ÖNCELİKLERİ

Değerlendirmeye Alınma Şartları

 • Cumhuriyet Üniversitesi lisans veya lisansüstü programında öğrenci olmak,
 • Lisans öğrencileri için 2.20 GNO,
 • Yüksek lisans ve doktora öğrencileri için 2.50 GNO,
 • Yapılacak olan dil sınavından en az 50 puan (100 üzerinden) almak,
 • Yeterli sayıda AKTS (ECTS) kredi yükü olması (Bir yarıyıl için 30 AKTS)
 • Mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce faaliyetlerden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmeyecek olması gibi hususlar dikkate alınır.

Öğrenci Değerlendirme Kriterleri

 • Başvuran öğrencilerin %50 akademik not ortalaması(GNO) ve %50 yabancı dil düzeyinin etkilediği ağırlıklı ortalamaya göre Erasmus+ puanı oluşturulur.
 • Daha önce Erasmus+ hareketliliğinden faydalanmış öğrencinin Erasmus+ puanından 10 puan düşülür.
 • Bölümlerin anlaşma kontenjanlarına ve daha önceden öğrenci göndermediklerine bağlı olarak kontenjanlar belirlenerek en yüksek puanı alan öğrenciden itibaren kontenjanlar dağıtılarak yerleştirme yapılır.

Erasmus Öğrenim Hareketliliği Belgeleri: http://erasmus.cumhuriyet.edu.tr/ogrenci-belgeler adresinden alabilirsiniz.

 

STAJ HAREKETLİLİĞİ ÖĞRENCİ SEÇİM KRİTER VE ÖNCELİKLERİ

Değerlendirmeye Alınma Şartları

 • Cumhuriyet Üniversitesi lisans veya lisansüstü programında öğrenci olmak,
 • Lisans öğrencileri için 2.20 GNO,
 • Yüksek lisans ve doktora öğrencileri için 2.50 GNO,
 • Yapılacak olan dil sınavından en az 50 puan (100 üzerinden) almak.
 • Mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce faaliyetlerden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmeyecek olması gibi hususlar dikkate alınır.

Öğrenci Değerlendirme Kriterleri

 • Başvuran öğrencilerin %50 akademik not ortalaması(GNO) ve %50 yabancı dil düzeyinin etkilediği ağırlıklı ortalamaya göre Erasmus+ puanı oluşturulur.
 • Daha önce Erasmus+ hareketliliğinden faydalanmış öğrencinin Erasmus+ puanından 10 puan düşülür.
 • Bölümlerin anlaşma kontenjanlarına ve daha önceden öğrenci göndermediklerine bağlı olarak kontenjanlar belirlenerek en yüksek puanı alan öğrenciden itibaren kontenjanlar dağıtılarak yerleştirme yapılır.

Erasmus Staj Hareketliliği Belgeleri: http://erasmus.cumhuriyet.edu.tr/ogrenci-belgeler adresinden alabilirsiniz.

 

16601 defa incelendi

Menü