ERASMUS MENTÖR ÖĞRENCİ MÜLAKAT LİSTESİ

ERASMUS MENTÖR ÖĞRENCİ MÜLAKAT LİSTESİ

ERASMUS MENTÖR ÖĞRENCİ MÜLAKAT LİSTESİ

Önümüzdeki dönemlerde Erasmus programı ile üniversitemizde eğitim görecek yabancı uyruklu öğrencilerimize gönüllü olarak mentörlük yapmak üzere başvuruda bulunan öğrencilerimiz ile 21.02.2020 Cuma günü Uluslararası İlişkiler Ofisi'nde mülakat yapılacaktır. Mülakat mentör havuzuna dahil olmak isteyen öğrencileri tanıma ve İngilizce seviyelerini test etme amacıyla yapılacaktır. Mentör olarak belirlenen öğrenciler ile Uluslararası İlişkiler Ofisi'nin ihtiyaç duyduğu durumlarda iletişime geçilecektir. Mentörler gönüllülük esasına göre görev yapacak olup kendilerine herhangi bir ücret ödenmeyecektir. 

Mülakata girecek öğrencilerin tahmini mülakat saatleri listede belirtilmiştir. Öğrencilerin isimlerinin yanında yazılı olan saatlerde mülakata katılmaları katılamayacak olanların mülakat gününden en az 1 gün önce katılamama gerekçelerini erasmus@cumhuriyet.edu.tr adresine e-posta ile bildirmeleri önemle rica olunur 

Bu içerik 19 Şubat 2020 tarihinde oluşturuldu ve  615 defa incelendi