ERASMUS+ KA107 (ORTAK ÜLKELER) 2019-2021 DÖNEMİ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURUSU

ERASMUS+ KA107 (ORTAK ÜLKELER) 2019-2021 DÖNEMİ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURUSU

ERASMUS+ KA107 (ORTAK ÜLKELER) 2019-2021 DÖNEMİ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURUSU

Değerli öğretim elemanlarımız ve idari personelimiz,

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü Erasmus+ KA107 (Ortak Ülkeler) Personel Hareketliliği ilanına çıkmış bulunmaktadır.

 

Hareketlilikten yararlanmak isteyenler Erasmus+ internet sayfamızdaki (erasmus.cumhuriyet.edu.tr) Online Başvuru menüsünden 10.08.2020 (00:00) – 26.08.2020 (23:59) tarihleri arasında başvurularını yapabilirler.

 

Başvuru Şartları

 • Sivas Cumhuriyet Üniversitesi personeli olmak
 • Merkezî yabancı dil sınavlarından (veya eşdeğer sınavdan)
 • Akademik personel için en az 55 puana sahip olmak
 • Yabancı dil birim/bölümlerinde görev yapan akademik personel için en az 80 puana sahip olmak
 • İdari personel için en az 50 puana sahip olmak

 

1.        Ders verme hareketliliği:

 • Yükseköğretim kurumlarında çalışan öğretim elemanlarının ortak ülkelerde bulunan anlaşmalı yükseköğretim kurumunda ders vermesine olanak sağlar.
 • Hareketliliği gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları arasında ikili anlaşma olması zorunludur.
 • Hareketlilik kapsamında en az 8 saat ders verilmesi ve öğretim planının en az 5 iş gününe göre düzenlenmesi gerekmektedir.
 • Hareketlilikten yalnızca anlaşmada belirtilen alanlarda çalışan akademik personel yararlanabilir.
 • Başvuru şartlarını karşılayan personeller istedikleri takdirde faaliyetten hibesiz olarak yararlanabilirler.

2.        Eğitim alma hareketliliği:

 • Yükseköğretim kurumunda çalışan akademik ve idari personelin ortak ülkelerden birindeki yükseköğretim kurumunda eğitim almasına olanak sağlar.
 • Hareketliliği gerçekleştirecek Yükseköğretim Kurumları arasında erasmus anlaşması bulunma zorunluluğu yoktur.
 • Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Erasmus+ Yükseköğretim Programı Yönergesine göre eğitim alma faaliyetine yalnızca öğretim üyesi dışındaki akademik ve idari kadrolarda görev yapan personel başvurabilir.
 • Başvuru şartlarını karşılayan personeller istedikleri takdirde faaliyetten hibesiz olarak yararlanabilirler.
   

Değerlendirme Ölçütleri

Değerlendirme Kriterleri Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Erasmus+ Yükseköğretim Programı Yönergesi çerçevesinde koordinatörlüğümüz tarafından aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

 

Akademik personel için değerlendirme ölçütleri:

ÖlçütErasmus Puanı
Yabancı dil sınavı (YDS veya eşdeğer sınav) notu%25
İlk defa Erasmus+ Personel Hareketliliğinden yararlanacak olmak+25 puan
Erasmus+ birim/bölüm koordinatörlüğü görevini yürütmek*+7,5 puan
Son bir yılda gelen Erasmus+ öğrencisine lisansüstü tez danışmanlığı yapmış olmak+5 puan 
Son bir yılda gelen Erasmus+ öğrencisine staj danışmanlığı yapmış olmak+5 puan
Son yayınlanan akademik teşvik puanlarına (atp) göre teşvik hak etmiş olmak**30-49 atp +5
50-74 atp +7,5
75-100 atp +10
Engellilik (belgelendirildiği takdirde)+10 puan
Gazilik veya şehit/gazi eş veya çocuğu olmak+10 puan
Mücbir sebepler ve belirtilen feragat süreleri dışında hakkından vazgeçmiş olmak (tek sefere mahsus olmak üzere)-20 puan
Bir yıl önce hareketlilikten yararlanmış olmak-15 puan
İki yıl önce hareketlilikten yararlanmış olmak-10 puan

 

 

 

*İlan tarihinden bir ay öncesine kadar yürütülen koordinatörlükler geçerli olacaktır. İlan tarihinden önceki bir ay içerisinde yapılan değişiklikler kabul edilmeyecektir ve yılda yalnızca tek sefer yararlanılabilir.

** Bu puan türünden yılda yalnızca tek sefer yararlanılabilir.

 

İdari personel için değerlendirme ölçütleri:

ÖlçütErasmus Puanı
Yabancı dil sınavı (YDS veya eşdeğer sınav) notu (İdari Personel için belirtilen dil baraj puanının altındaki puanlar değerlendirmeye katılmayacaktır)%25
İlk defa Erasmus+ Personel Hareketliliğinden yararlanacak olmak+25 puan
Başvuru yapan her idari personel için+5 puan
Engellilik (belgelendirildiği takdirde)+10 puan
Gazilik veya şehit/gazi eş veya çocuğu olmak+10 puan
Mücbir sebepler ve belirtilen feragat süreleri dışında hakkından vazgeçmiş olmak (tek sefere mahsus olmak üzere)-20 puan
Bir yıl önce hareketlilikten yararlanmış olmak-15 puan
İki yıl önce hareketlilikten yararlanmış olmak-10 puan
Sivas Cumhuriyet Üniversitesindeki Kıdem Yılı%30

 

*Toplam puan eşitliği durumunda programdan daha önce faydalanmamış personele öncelik verilir. Bu durumda da eşitlik olması halinde yabancı dil puanına, bu durumda da eşitlik olması halinde Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde çalışma yılına bakılır.

 

Değerlendirme, Erasmus+ Ulusal Ajans el kitabına uygun olarak Rektörlük tarafından görevlendirilen bir seçim komisyonu tarafından şeffaf ve objektif olarak yapılacak olup üniversitemizin ve koordinatörlüğümüzün internet sayfasında duyurulacaktır. Komisyon üyeleri Erasmus+ Ulusal Ajans kuralları doğrultusunda bu değişim programından yararlanmayacaktır.

 

Program hakkında ayrıntılı bilgiyi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Ofisi, Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü internet sayfasındaki (erasmus.cumhuriyet.edu.tr) Giden Personel başlığından edinebilirsiniz.

 

 • İdari Personel için olan kontenjanlarda dil şartı aranmamaktadır ve mevcut dil puanları değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Dil puanına sahip idari personel, dil puanı gerektiren ülkelere başvuru yapması halinde, akademik personel ile birlikte eğitim alma kategorisinde değerlendirilecektir.

 

Ülke

Kontenjan

Eğitim Alma

Kontenjan

Ders Verme

Faaliyet Süresi (Gün)

Seyahat

Hibesi

Bireysel

Destek Hibesi

(Günlük)

Anlaşmalı Üniversite ve Alanlar
SUDAN115 + 2360180

Sudan University of Science and Tecnology

 

Engineering, Education, Fine Arts, Business and Administrator, Physical Sciences, Languages, Information and Communication, Computer Use, Agriculture, Health, Dental Studies, Medicine, Pharmacy

 

ENDONEZYA115 + 21500180

Universitas Indonesia

 

Medicine, Humanities, Dental Studies, Business and Administration, Nursing and Midwifery, Mathematics, Engineering and Engineering Trades, Pharmacy, Psychology

İRAN

2

(1 İdari personel, 1 akademik personel için)

35 + 1275180

University of Tabriz

 

Sports, Management and Administtration, Languages (English and French), Education and Science, Veterinary, Statistics, Physical Sciences, Matematics, Biological and Related Sciences, Electronics and Automation, Sociology and Cultural Studies, Law

PAKİSTAN115 + 2530180

International ISlamic University Islamabad

 

Biological and related Sciences, Engineering and Engineering Trades, Philosophy and Ethics, Matmematics and Staticstics, Physics, Religion and Theology, Business and Administration, Social and Behaviorual Sciences, Education, Histroy and Archaelogy, Arts, Phychology, Humanities

 

NEPAL115 + 2820180

Pokhara University

 

Travel, tourism and leisure, Engineering and Engineering Trades, Business and Administration, Finance, Banking and insurance, Pharmarcy, Architecure and Construction, Nursing and Midwifery, Computer Use

ÇİN225 + 2820180

Wuhan University

 

Medicine, Pharmacy, Veterinary, Engineering, Humanities

BOSNA-HERSEK1 (İdari Personel için)-5275180

Internacionalni Univerzitet U Sarajevu 

 

Economics, Literature and Linguistics, Engineering, Social and Behaviroual Sciences, 

CEZAYİR125 + 1360180

University of Algeirs 2

 

History and Archaelogy, Literature and Linguistics (Arabic, Turkish, English, French), 

MOĞOLİSTAN-15 + 2820180

Mongolian University of Science and Technology

 

Languages, Business and Administration and Humanties

 

Global Leadership University

 

Medicine, Business and Management, Journalism, Nursing, Information Technology, Language Acquiston

 

KOSOVA

6

(4 İdari 

2 Akademik Personel için)

35275180

University Mitrovica

 

Education, Sports, Economics, Fine Arts, Medicine, Information and Communication Technology, Mathematics, Philosopy and ethics

 

Universiteti Ukshin Hoti (University of Prizren)

 

Education, Economics, Computer Engineering, Literature and Linguisicts, Environmental Sciences

AZERBAYCAN1 (İdari personel için)15 + 1275180

Baku State University

 

Theology, History, Journalism, Mathematics, Literature and Linguistics, Psychology, Philosopy and Ethics, Sociology and Cultural Sciences

 

Azerbaijan University of Language

 

Languages, Literature and Linguistics, Education

 

 

MOLDOVA1 (İdari personel için)15275180

Institutia Invatamint Universitateade Stat Din Comrat 

 

Languages, Economy, Mathematics and Information

TUNUS-15 + 1360180

 

University Tunis

 

Languages and Literature, Geography, Sociology, History, Psychology

 

Proje bütçesinden hibe artması durumunda personel hareketliliği için ek kontenjan verilebilir. 

Belirtilen kontenjanlar asil olup yedek kontenjan bulunmamaktadır. 

 

Ofise Sunulacak Gerekli Belgeler:

 • Fotoğraf, kimlik belgesi ve yabancı dil belgesi (Başvuru sırasında elektronik olarak forma eklenecek)
 • Davet mektubu (Hak kazandıktan sonra karşı kurumdan alınacak)
 • Euro hesap numarasını gösterir belge (Hak kazandıktan sonra)
 • Görevlendirme iznine dair Yönetim Kurulu kararı (Hak kazandıktan sonra)
 • Eğitim/Öğretim Planı (Teaching/Training Agreement) (Hak kazandıktan sonra)
 • Hibe sözleşmesi (Hak kazandıktan sonra)

 

Önemli Tarihler

26.08.2020 (23.59) – Başvuru sürecinin son günü ve saati

26.09.2020 - Kazandığı haktan vazgeçmek isteyen personelin feragat dilekçesini vermesi ya da sonuçlara itirazlar için son tarih

COVID SURECINE GORE ILERLEYEN TARIHLERDE BELIRLENECEKTIR – Hak elde eden personelin davet mektubu ve eğitim/öğretim planını koordinatörlüğe teslim etmesi için son tarih (Belirtilen tarihe kadar davet mektubu teslim edilmediği takdirde söz konusu personel hakkını kaybedecek ve yedeklere hak tanınacaktır.)

COVID SURECINE GORE ILERLEYEN TARIHLERDE BELIRLENECEKTIR – Hareketliliğin tamamlanması gereken en geç tarih

Bu içerik 13 Temmuz 2020 tarihinde oluşturuldu ve  en son 26 Ağustos 2020 tarihinde güncellendi  1179 defa incelendi