Erasmus+ Ka107 (ortak Ülkeler) 2018-2020 Dönemi̇ Personel Hareketli̇li̇ği̇ Başvurusu

Erasmus+ Ka107 (ortak Ülkeler) 2018-2020 Dönemi̇ Personel Hareketli̇li̇ği̇ Başvurusu

Erasmus+ Ka107 (ortak Ülkeler) 2018-2020 Dönemi̇ Personel Hareketli̇li̇ği̇ Başvurusu

Değerli öğretim elemanlarımız ve idari personelimiz,

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü Erasmus+ KA107 (Ortak Ülkeler) Personel Hareketliliği ilanına çıkmış bulunmaktadır.

 

Hareketlilikten yararlanmak isteyenler Erasmus+ internet sayfamızdaki (erasmus.cumhuriyet.edu.tr) Online Başvuru menüsünden 23.12.2019 (00:00) – 07.01.2020 (23:59) tarihleri arasında başvurularını yapabilirler.

 

Başvuru Şartları

 • Sivas Cumhuriyet Üniversitesi personeli olmak
 • Merkezî yabancı dil sınavlarından (veya eşdeğer sınavdan)
 • Akademik personel için en az 60 puana sahip olmak
 • Yabancı dil birim/bölümlerinde görev yapan akademik personel için en az 80 puana sahip olmak
 • İdari personel için en az 50 puana sahip olmak

 

1.        Ders verme hareketliliği:

 • Yükseköğretim kurumlarında çalışan öğretim elemanlarının ortak ülkelerde bulunan anlaşmalı yükseköğretim kurumunda ders vermesine olanak sağlar.
 • Hareketliliği gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları arasında ikili anlaşma olması zorunludur.
 • Hareketlilik kapsamında en az 8 saat ders verilmesi ve öğretim planının en az 5 iş gününe göre düzenlenmesi gerekmektedir.
 • Hareketlilikten yalnızca anlaşmada belirtilen alanlarda çalışan akademik personel yararlanabilir.
 • Başvuru şartlarını karşılayan personeller istedikleri takdirde faaliyetten hibesiz olarak yararlanabilirler.

2.        Eğitim alma hareketliliği:

 • Yükseköğretim kurumunda çalışan akademik ve idari personelin ortak ülkelerden birindeki yükseköğretim kurumunda eğitim almasına olanak sağlar.
 • Hareketliliği gerçekleştirecek Yükseköğretim Kurumları arasında erasmus anlaşması bulunma zorunluluğu yoktur.
 • Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Erasmus+ Yükseköğretim Programı Yönergesine göre eğitim alma faaliyetine yalnızca öğretim üyesi dışındaki akademik kadrolarda ve idari kadrolarda görev yapan personel başvurabilir.
 • Başvuru şartlarını karşılayan personeller istedikleri takdirde faaliyetten hibesiz olarak yararlanabilirler.
   

Değerlendirme Ölçütleri

Değerlendirme Kriterleri Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Erasmus+ Yükseköğretim Programı Yönergesi çerçevesinde koordinatörlüğümüz tarafından aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

 

Akademik personel için değerlendirme ölçütleri:

ÖlçütErasmus Puanı
Yabancı dil sınavı (YDS veya eşdeğer sınav) notu%25
İlk defa Erasmus+ Personel Hareketliliğinden yararlanacak olmak+25 puan
Erasmus+ birim/bölüm koordinatörlüğü görevini yürütmek*+7,5 puan
Son bir yılda gelen Erasmus+ öğrencisine lisansüstü tez danışmanlığı yapmış olmak+5 puan 
Son bir yılda gelen Erasmus+ öğrencisine staj danışmanlığı yapmış olmak+5 puan
Son yayınlanan akademik teşvik puanlarına (atp) göre teşvik hak etmiş olmak30-49 atp +5
50-74 atp +7,5
75-100 atp +10
Engellilik (belgelendirildiği takdirde)+10 puan
Gazilik veya şehit/gazi eş veya çocuğu olmak+10 puan
Mücbir sebepler ve belirtilen feragat süreleri dışında hakkından vazgeçmiş olmak (tek sefere mahsus olmak üzere)-20 puan
Bir yıl önce hareketlilikten yararlanmış olmak-15 puan
İki yıl önce hareketlilikten yararlanmış olmak-10 puan

*İlan tarihinden bir ay öncesine kadar yürütülen koordinatörlükler geçerli olacaktır. İlan tarihinden önceki bir ay içerisinde yapılan değişiklikler kabul edilmeyecektir. 

 

İdari personel için değerlendirme ölçütleri:

ÖlçütErasmus Puanı
Yabancı dil sınavı (YDS veya eşdeğer sınav) notu (İdari Personel için belirtilen dil baraj puanının altındaki puanlar değerlendirmeye katılmayacaktır)%25
İlk defa Erasmus+ Personel Hareketliliğinden yararlanacak olmak+25 puan
Eğitim durumu (mezuniyet)Lisans +5 puan
Lisansüstü +10 puan
Engellilik (belgelendirildiği takdirde)+10 puan
Gazilik veya şehit/gazi eş veya çocuğu olmak+10 puan
Mücbir sebepler ve belirtilen feragat süreleri dışında hakkından vazgeçmiş olmak (tek sefere mahsus olmak üzere)-20 puan
Bir yıl önce hareketlilikten yararlanmış olmak-15 puan
İki yıl önce hareketlilikten yararlanmış olmak-10 puan
Sivas Cumhuriyet Üniversitesindeki Kıdem Yılı%20

 

*Toplam puan eşitliği durumunda programdan daha önce faydalanmamış personele öncelik verilir. Bu durumda da eşitlik olması halinde yabancı dil puanına, bu durumda da eşitlik olması halinde Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde çalışma yılına bakılır.

 

Değerlendirme, Erasmus+ Ulusal Ajans el kitabına uygun olarak Rektörlük tarafından görevlendirilen bir seçim komisyonu tarafından şeffaf ve objektif olarak yapılacak olup üniversitemizin ve koordinatörlüğümüzün internet sayfasında duyurulacaktır. Komisyon üyeleri Erasmus+ Ulusal Ajans kuralları doğrultusunda bu değişim programından yararlanmayacaktır.

 

Program hakkında ayrıntılı bilgiyi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Ofisi, Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü internet sayfasındaki (erasmus.cumhuriyet.edu.tr) Giden Personel başlığından edinebilirsiniz.

 

 

Ülke

Kontenjan

Eğitim Alma

Kontenjan

Ders Verme

Faaliyet Süresi (Gün)

Seyahat

Hibesi

Bireysel

Destek Hibesi

(Günlük)

Anlaşmalı Üniversite ve Alanlar
Rusya255 (+1 gün yol hibesi)Şehre göre 275 € 360 € 530 €180 €

Dostoyevsky Omsk State University

Matematik, Gazetecilik, Ekonomi, Güzel Sanatlar, Rehberlik, Dilbilim ve Edebiyat, Felsefe

Russian Timiryazev State Agrarian University

Biyokimya, Gıda, Ekonomi, Veterinerlik, Yer Bilimleri, Beşerî Bilimler, Muhasebe

Moscow State Linguistic University

Yabancı Diller

Peter the Great Saint Petersburg Polytechnic University

Mühendislik, İktisat, Beşerî Bilimler

Etiyopya235 (+1 gün yol hibesi)530 €180 €

Addis Ababa University

İİBF, Mühendislik, İletişim, Sosyal Bilimler, Sağlık Bilimleri, Fen Bilimleri

Fas-25 (+1 gün yol hibesi)530 €180 €

Abdulmalek Essaidi University 

Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Mühendislik, İletişim, İİBF, İlahiyat, Eğitim

 

Proje bütçesinden hibe artması durumunda personel hareketliliği için ek kontenjan verilebilir. 

 

Ofise Sunulacak Gerekli Belgeler:

 • Fotoğraf, kimlik belgesi ve yabancı dil belgesi (Başvuru sırasında elektronik olarak forma eklenecek)
 • Davet mektubu (Hak kazandıktan sonra karşı kurumdan alınacak)
 • Euro hesap numarasını gösterir belge (Hak kazandıktan sonra)
 • Görevlendirme iznine dair Yönetim Kurulu kararı (Hak kazandıktan sonra)
 • Eğitim/Öğretim Planı (Teaching/Training Agreement) (Hak kazandıktan sonra)
 • Hibe sözleşmesi (Hak kazandıktan sonra)

 

Önemli Tarihler

07.01.2020 (23.59) – Başvuru sürecinin son günü ve saati

15.01.2020 - Kazandığı haktan vazgeçmek isteyen personelin feragat dilekçesini vermesi gereken son tarih

08.02.2020 – Hak elde eden personelin davet mektubu ve eğitim/öğretim planını koordinatörlüğe teslim etmesi için son tarih (Belirtilen tarihe kadar davet mektubu teslim edilmediği takdirde söz konusu personel hakkını kaybedecek ve yedeklere hak tanınacaktır.)

01.06.2020 – Hareketliliğin tamamlanması gereken en geç tarih

Bu içerik 21 Ağustos 2026 - 14:53 tarihinde oluşturuldu ve 02 Aralık 2019 tarihinde yayından kaldırılacaktır  en son 28 Şubat 2020 tarihinde güncellendi  1666 defa incelendi