ERASMUS+ KA103 (PROGRAM ÜLKELERİ) 2019-2021 DÖNEMİ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ (DERS VERME – EĞİTİM ALMA) BAŞVURU DUYURUSU

ERASMUS+ KA103 (PROGRAM ÜLKELERİ) 2019-2021 DÖNEMİ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ (DERS VERME – EĞİTİM ALMA) BAŞVURU DUYURUSU

ERASMUS+ KA103 (PROGRAM ÜLKELERİ) 2019-2021 DÖNEMİ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ (DERS VERME – EĞİTİM ALMA) BAŞVURU DUYURUSU

Değerli personelimiz

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü Erasmus+ KA103 (Program Ülkeleri) Personel Hareketliliği ilanına çıkmış bulunmaktadır.

 

Korona virüs salgını dolayısı ile tarihler ileri bir zamanda açıklanacaktır.

 

Başvuru Şartları

 • Sivas Cumhuriyet Üniversitesi personeli olmak
 • Merkezî yabancı dil sınavlarından (veya eşdeğer sınavlardan)
 • Akademik personel için en az 60 puana sahip olmak
 • İdari personel için en az 50 puana sahip olmak
 • Yabancı dil birim/bölümlerinde görev yapan akademik personel için en az 80 puana sahip olmak

 

1.        Ders verme hareketliliği:

 • Yükseköğretim kurumlarında çalışan öğretim elemanlarının program ülkelerinde bulunan anlaşmalı yükseköğretim kurumunda ders vermesine olanak sağlar.
 • Hareketliliği gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları arasında Erasmus+ Anlaşması olması zorunludur.
 • Hareketlilik kapsamında en az 8 saat ders verilmesi ve öğretim planının en az 2 iş gününe göre düzenlenmesi gerekmektedir.
 • Hareketlilikten yalnızca anlaşmada belirtilen alanlarda çalışan akademik personel yararlanabilir.

2.        Eğitim alma hareketliliği:

 • Yükseköğretim kurumunda çalışan akademik ve idari personelin program ülkelerindeki kurum veya kuruluşlardan birinde eğitim almasına olanak sağlar.
 • Hareketliliği gerçekleştirecek kurumlar arasında Erasmus+ Anlaşması zorunluluğu yoktur.
 • Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Erasmus+ Yükseköğretim Programı Yönergesine göre eğitim alma faaliyetine yalnızca öğretim üyesi dışındaki akademik kadrolarda ve idari kadrolarda görev yapan personel başvurabilir.
   

Değerlendirme Ölçütleri

Erasmus+ KA103 Projesi Personel Değerlendirme Kriterleri Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Erasmus+ Yükseköğretim Programı Yönergesi çerçevesinde koordinatörlüğümüz tarafından aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri

Değerlendirme Kriterleri Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Erasmus+ Yükseköğretim Programı Yönergesi çerçevesinde koordinatörlüğümüz tarafından aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

 Akademik personel için değerlendirme ölçütleri:

ÖlçütErasmus Puanı
Yabancı dil sınavı (YDS veya eşdeğer sınav) notu%25
İlk defa Erasmus+ Personel Hareketliliğinden yararlanacak olmak+25 puan
Erasmus+ birim/bölüm koordinatörlüğü görevini yürütmek*+7,5 puan
Son bir yılda gelen Erasmus+ öğrencisine lisansüstü tez danışmanlığı yapmış olmak+5 puan 
Son bir yılda gelen Erasmus+ öğrencisine staj danışmanlığı yapmış olmak+5 puan
Son bir yılda Erasmus+ (KA103) anlaşması yapmış olmak+10 puan
Son yayınlanan akademik teşvik puanlarına (atp) göre teşvik hak etmiş olmak30-49 atp +5
50-74 atp +7,5
75-100 atp +10
Engellilik (belgelendirildiği takdirde)+10 puan
Gazilik veya şehit/gazi eş veya çocuğu olmak+10 puan
Mücbir sebepler ve belirtilen feragat süreleri dışında hakkından vazgeçmiş olmak (tek sefere mahsus olmak üzere)-20 puan
Bir yıl önce hareketlilikten yararlanmış olmak-15 puan
İki yıl önce hareketlilikten yararlanmış olmak-10 puan

*İlan tarihinden bir ay öncesine kadar yürütülen koordinatörlükler geçerli olacaktır. İlan tarihinden önceki bir ay içerisinde yapılan değişiklikler kabul edilmeyecektir. 

İdari personel için değerlendirme ölçütleri:

ÖlçütErasmus Puanı
Yabancı dil sınavı (YDS veya eşdeğer sınav) notu (İdari Personel için belirtilen dil baraj puanının altındaki puanlar değerlendirmeye katılmayacaktır)%25
İlk defa Erasmus+ Personel Hareketliliğinden yararlanacak olmak+25 puan
Başvuru yapan her idari personel için+5 puan
Engellilik (belgelendirildiği takdirde)+10 puan
Son bir yılda Erasmus+ (KA103) anlaşması yapmış olmak+10 puan
Gazilik veya şehit/gazi eş veya çocuğu olmak+10 puan
Mücbir sebepler ve belirtilen feragat süreleri dışında hakkından vazgeçmiş olmak (tek sefere mahsus olmak üzere)-20 puan
Bir yıl önce hareketlilikten yararlanmış olmak-15 puan
İki yıl önce hareketlilikten yararlanmış olmak-10 puan
Sivas Cumhuriyet Üniversitesindeki Kıdem Yılı%30

 

*Toplam puan eşitliği durumunda programdan daha önce faydalanmamış personele öncelik verilir. Bu durumda da eşitlik olması halinde yabancı dil puanına öncelik verilir.

Değerlendirme, Erasmus+ Ulusal Ajans el kitabına uygun olarak Rektörlük tarafından görevlendirilen bir seçim komisyonu tarafından şeffaf ve objektif olarak yapılacak olup üniversitemizin ve koordinatörlüğümüzün internet sayfasında duyurulacaktır. Komisyon üyeleri Erasmus+ Ulusal Ajans kuralları doğrultusunda bu değişim programından yararlanmayacaktır. 

 

Program hakkında ayrıntılı bilgiyi ofis internet sayfasından (https://erasmus.cumhuriyet.edu.tr/tr/) edinebilirsiniz.

 

Kontenjan

Ders Verme HareketliliğiEğitim Alma Hareketliliği
228

 

*Koordinatörlüğümüz mevcut hibe ile daha fazla personelimizin hareketlilikten yararlanmasını sağlamak amacıyla Erasmus+ personel hareketliliği kapsamında hibe ödemesi yapılacak süreyi 4 iş günü olarak sınırlandırmıştır.

Bireysel Destek

Ülke gruplarıHareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Hibe miktarı

(Günlük)

1. Grup Program ÜlkeleriBirleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç153 €
2. Grup Program ÜlkeleriAlmanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan136 €
3. Grup Program ÜlkeleriBulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Sırbistan, Türkiye119 €

 

Seyahat Gideri Desteği

Elde edilen “km” değeriHibe miktarı (Avro)
10-99 Km arası20
100 - 499 km arası180
500 - 1999 km arası275
2000 - 2999 km arası360
3000 - 3999 km arası530
4000 - 7999 km arası820
8000 km ve üzeri1.500

 

Ofise Sunulacak Gerekli Belgeler:

 • Kimlik belgesi (Başvuru sırasında elektronik olarak forma eklenecek)
 • Yabancı Dil belgesi (Başvuru sırasında elektronik olarak forma eklenecek)
 • Davet mektubu (Hak kazandıktan sonra karşı kurumdan alınacak)
 • Euro hesap numarasını gösterir belge (Hak kazandıktan sonra)
 • Görevlendirme iznine dair Yönetim Kurulu kararı (Hak kazandıktan sonra)
 • Eğitim/Öğretim Planı (Teaching/Training Agreement) (Hak kazandıktan sonra)
 • Hibe sözleşmesi (Hak kazandıktan sonra)

 

Önemli Tarihler

Korona virüs salgını dolayısı ile tarihler ileri bir zamanda açıklanacaktır.

 

Bu içerik 09 Mart 2020 - 13:22 tarihinde oluşturuldu ve 10 Mart 2020 tarihinde yayından kaldırılacaktır  en son 16 Mart 2020 tarihinde güncellendi  664 defa incelendi