ERASMUS+ KA103 (PROGRAM ÜLKELERİ) 2018-2020 VE 2019-2021 DÖNEMLERİ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ (DERS VERME – EĞİTİM ALMA) BAŞVURUSU

ERASMUS+ KA103 (PROGRAM ÜLKELERİ) 2018-2020 VE 2019-2021 DÖNEMLERİ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ (DERS VERME – EĞİTİM ALMA) BAŞVURUSU

ERASMUS+ KA103 (PROGRAM ÜLKELERİ) 2018-2020 VE 2019-2021 DÖNEMLERİ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ (DERS VERME – EĞİTİM ALMA) BAŞVURUSU

Değerli personelimiz

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü Erasmus+ KA103 (Program Ülkeleri) Personel Hareketliliği ilanına çıkmış bulunmaktadır.

 

Hareketlilikten yararlanmak isteyenler ofis internet sayfasındaki (https://erasmus.cumhuriyet.edu.tr/tr/) Online Başvuru menüsünden 22.06.2020 (08.00) – 07.07.2020 (24.00) tarihleri arasında başvurularını yapabilirler.

 

ÖNEMLİ: COVID-19 pandemi sürecinden dolayı Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK), uluslararası değişim programlarının fiziksel olarak gerçekleştirilmesini geçici olarak durdurma kararı almıştır. Bu nedenle, başvurular çevrimiçi olarak alınacak ve adaylar belirlenecektir. Ancak hareketliliklerin fiziksel olarak gerçekleştirilmesi YÖK’ün ve Ulusal ajansın bu konudaki kararına göre belirlenecektir. İlan sonucunda kazanılan hak saklı kalacak ve YÖK’ün onay verdiği ileri bir zamanda gerçekleştirilebilecektir. Hareketlilik hakkı kazanacak kişilerin herhangi bir işlem yapmadan, ikinci bir duyuruyu beklemesi önemle rica olunur.

 

Başvuru Şartları

 • Sivas Cumhuriyet Üniversitesi personeli olmak
 • Merkezî yabancı dil sınavlarından (veya eşdeğer sınavlardan)
 • Akademik personel için en az 60 puana sahip olmak
 • İdari personel için en az 50 puana sahip olmak
 • Yabancı dil birim/bölümlerinde görev yapan akademik personel için en az 80 puana sahip olmak

 

1.        Ders verme hareketliliği:

 • Yükseköğretim kurumlarında çalışan öğretim elemanlarının program ülkelerinde bulunan anlaşmalı yükseköğretim kurumunda ders vermesine olanak sağlar.
 • Hareketliliği gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları arasında Erasmus+ Anlaşması olması zorunludur.
 • Hareketlilik kapsamında en az 8 saat ders verilmesi ve öğretim planının en az 2 iş gününe göre düzenlenmesi gerekmektedir.
 • Hareketlilikten yalnızca anlaşmada belirtilen alanlarda çalışan akademik personel yararlanabilir.

2.        Eğitim alma hareketliliği:

 • Yükseköğretim kurumunda çalışan akademik ve idari personelin program ülkelerindeki kurum veya kuruluşlardan birinde eğitim almasına olanak sağlar.
 • Hareketliliği gerçekleştirecek kurumlar arasında Erasmus+ Anlaşması zorunluluğu yoktur.
 • Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Erasmus+ Yükseköğretim Programı Yönergesine göre eğitim alma faaliyetine yalnızca öğretim üyesi dışındaki akademik kadrolarda ve idari kadrolarda görev yapan personel başvurabilir.

 

Değerlendirme Ölçütleri

Erasmus+ KA103 Projesi Personel Değerlendirme Kriterleri Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Erasmus+ Yükseköğretim Programı Yönergesi çerçevesinde koordinatörlüğümüz tarafından aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri

Değerlendirme Kriterleri Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Erasmus+ Yükseköğretim Programı Yönergesi çerçevesinde koordinatörlüğümüz tarafından aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

 Akademik personel için değerlendirme ölçütleri:

ÖlçütErasmus Puanı
Yabancı dil sınavı (YDS veya eşdeğer sınav) notu%25
İlk defa Erasmus+ Personel Hareketliliğinden yararlanacak olmak+25 puan
Erasmus+ birim/bölüm koordinatörlüğü görevini yürütmek*+7,5 puan
Son bir yılda gelen Erasmus+ öğrencisine lisansüstü tez danışmanlığı yapmış olmak+5 puan 
Son bir yılda gelen Erasmus+ öğrencisine staj danışmanlığı yapmış olmak+5 puan
Son bir yılda Erasmus+ (KA103) anlaşması yapmış olmak+10 puan
Son yayınlanan akademik teşvik puanlarına (atp) göre teşvik hak etmiş olmak30-49 atp +5
50-74 atp +7,5
75-100 atp +10
Engellilik (belgelendirildiği takdirde)+10 puan
Gazilik veya şehit/gazi eş veya çocuğu olmak+10 puan
Mücbir sebepler ve belirtilen feragat süreleri dışında hakkından vazgeçmiş olmak (tek sefere mahsus olmak üzere)-20 puan
Bir yıl önce hareketlilikten yararlanmış olmak-15 puan
İki yıl önce hareketlilikten yararlanmış olmak-10 puan

*İlan tarihinden bir ay öncesine kadar yürütülen koordinatörlükler geçerli olacaktır. İlan tarihinden önceki bir ay içerisinde yapılan değişiklikler kabul edilmeyecektir. 

İdari personel için değerlendirme ölçütleri:

ÖlçütErasmus Puanı
Yabancı dil sınavı (YDS veya eşdeğer sınav) notu (İdari Personel için belirtilen dil baraj puanının altındaki puanlar değerlendirmeye katılmayacaktır)%25
İlk defa Erasmus+ Personel Hareketliliğinden yararlanacak olmak+25 puan
Başvuru yapan her idari personel için+5 puan
Engellilik (belgelendirildiği takdirde)+10 puan
Son bir yılda Erasmus+ (KA103) anlaşması yapmış olmak+10 puan
Gazilik veya şehit/gazi eş veya çocuğu olmak+10 puan
Mücbir sebepler ve belirtilen feragat süreleri dışında hakkından vazgeçmiş olmak (tek sefere mahsus olmak üzere)-20 puan
Bir yıl önce hareketlilikten yararlanmış olmak-15 puan
İki yıl önce hareketlilikten yararlanmış olmak-10 puan
Sivas Cumhuriyet Üniversitesindeki Kıdem Yılı%30

 

*Toplam puan eşitliği durumunda programdan daha önce faydalanmamış personele öncelik verilir. Bu durumda da eşitlik olması halinde yabancı dil puanına öncelik verilir.

Değerlendirme, Erasmus+ Ulusal Ajans el kitabına uygun olarak Rektörlük tarafından görevlendirilen bir seçim komisyonu tarafından şeffaf ve objektif olarak yapılacak olup üniversitemizin ve koordinatörlüğümüzün internet sayfasında duyurulacaktır. Komisyon üyeleri Erasmus+ Ulusal Ajans kuralları doğrultusunda bu değişim programından yararlanmayacaktır. 

 

Program hakkında ayrıntılı bilgiyi ofis internet sayfasından (https://erasmus.cumhuriyet.edu.tr/tr/) edinebilirsiniz.

 

Kontenjan

DönemDers Verme HareketliliğiEğitim Alma Hareketliliği
2018 – 202031
2019 – 2021228
Toplam259

 

*Koordinatörlüğümüz mevcut hibe ile daha fazla personelimizin hareketlilikten yararlanmasını sağlamak amacıyla Erasmus+ personel hareketliliği kapsamında hibe ödemesi yapılacak süreyi 4 iş günü olarak sınırlandırmıştır.

Bireysel Destek

Ülke gruplarıHareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Hibe miktarı

(Günlük)

1. Grup Program ÜlkeleriBirleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç153 €
2. Grup Program ÜlkeleriAlmanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan136 €
3. Grup Program ÜlkeleriBulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Sırbistan, Türkiye119 €

 

Seyahat Gideri Desteği

Elde edilen “km” değeriHibe miktarı (Avro)
10-99 Km arası20
100 - 499 km arası180
500 - 1999 km arası275
2000 - 2999 km arası360
3000 - 3999 km arası530
4000 - 7999 km arası820
8000 km ve üzeri1.500

 

Ofise Sunulacak Gerekli Belgeler:

 • Fotoğraf (Başvuru sırasında elektronik olarak forma eklenecek)
 • Kimlik belgesi (Başvuru sırasında elektronik olarak forma eklenecek)
 • Yabancı Dil belgesi (Başvuru sırasında elektronik olarak forma eklenecek)
 • Davet mektubu (Hak kazandıktan sonra karşı kurumdan alınacak)
 • Euro hesap numarasını gösterir belge (Hak kazandıktan sonra)
 • Görevlendirme iznine dair Yönetim Kurulu kararı (Hak kazandıktan sonra)
 • Eğitim/Öğretim Planı (Teaching/Training Agreement) (Hak kazandıktan sonra)
 • Hibe sözleşmesi (Hak kazandıktan sonra)

 

Önemli Tarihler

07.07.2020 (24.00) – Başvuru sürecinin son günü ve saati

14.07.2020 – İtirazlar için son tarih (İtirazlar Uluslararası İlişkiler Ofisi’ne yazılı olarak yapılacaktır)

31.07.2020 - Kazandığı haktan vazgeçmek isteyen personelin feragat dilekçesini vermesi gereken son tarih

COVID Sürecine göre sonradan ilan edilecektir – Hak elde eden personelin davet mektubu ve eğitim/öğretim planını koordinatörlüğe teslim etmesi için son tarih (Belirtilen tarihe kadar davet mektubu teslim edilmediği takdirde söz konusu personel hakkını kaybedecek ve yedeklere hak tanınacaktır.)

COVID Sürecine göre sonradan ilan edilecektir  – Hareketliliğin tamamlanması gereken en geç tarih

 

Bu içerik 01 Haziran 2020 tarihinde oluşturuldu ve  3893 defa incelendi