ERASMUS+ ORTAK ÜLKELER (KA107) 2019 - 2022 DÖNEMİ ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ DUYURUSU

ERASMUS+ ORTAK ÜLKELER (KA107) 2019 - 2022 DÖNEMİ ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ DUYURUSU

ERASMUS+ ORTAK ÜLKELER (KA107) 2019 - 2022 DÖNEMİ ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ DUYURUSU

ERASMUS+ ORTAK ÜLKELER (KA107) 2019 - 2022 DÖNEMİ ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ DUYURUSU

BAŞVURU ŞARTLARI:

 • Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora ve tıpta ihtisas öğrencisi olmak,
 • Ön lisans ve lisans öğrencileri için en az 2.20; yüksek lisans ve doktora için en az 2.50 Genel Not Ortalamasına sahip olmak,
 • SCÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi Yabancı Dil Sınavı veya ÖSYM tarafından kabul gören yabancı dil sınavlarından geçerli bir nota sahip olmak,
 • Tıp ve Diş Hekimliği ihtisas öğrencileri TUS ve DUS Merkezi Sınav Sonuç Belgesi sunmalıdır.
 • Öğrenci, mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce faaliyetlerden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam süre 12 ayı geçmemelidir.

 

 

SEÇİM KRİTERLERİ:

 • Genel Not Ortalamasının %50’si ve Yabancı Dil Puanının %50’si alınarak Erasmus+ Genel Başarı Puanı (100 üzerinden) belirlenecektir.
 • Hareketliliğe hak kazanmak için yabancı dil sınavından (SCÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi Yabancı Dil Sınavı veya ÖSYM tarafından geçerli sayılan yabancı dil sınavları) en az 50 puan almak gerekir.
 • İngilizce sınavına giren İngiliz Dili ve Edebiyatı,  İngilizce Öğretmenliği ve Mütercim Tercümanlık öğrencileri için baraj puanı 80;          Fransızca sınavına giren, Fransız Dili ve Edebiyatı ve Mütercim-Tercümanlık öğrencileri içinse 70  puandır. 
 • Şehit ve Gazi yakınları (belgelendirdiği takdirde) için +15 puan,
 • Engelli Öğrenciler (engelliliğinin belgelenmesi kaydıyla) için +10 puan, (Engelli öğrenciler için ek hibe imkânı bulunmaktadır.)
 • Daha önce gerçekleştirilen her bir Erasmus+ hareketliliği için -10 puan,
 • Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılacaklar için -10 puan,
 • Erasmus+ hareketliliğine hak kazanıp belirtilen feragat süreçleri dışında bu hakkından vazgeçenler için -10 puan uygulanacaktır.
 • Seçim kriterlerini sağlayan her öğrenci hareketlilikten hibesiz olarak faydalanabilir. 
   

KONTENJAN:

 

Ülke

Hareketlilik

Türü

KontenjanSüreSeyahat Hibesi

Bireysel Destek

(Aylık)

Anlaşmalı ÜniversitelerAnlaşmalı BölümlerGeçerli Yabancı Dil Puanı Türü
CezayirÖğrenim

6 ASİL

3 YEDEK

5 Ay360 €700 €University of Algiers 2Tarih ve arkeoloji, Arapça, İngilizce, Fransızca, Türkçe

İngilizce

Arapça

Fransızca

FasÖğrenim

2 ASİL

1 YEDEK

5 Ay 530€700€

Abdelmalek Essaidi

 

University of Hasan II Casablanca

 Eğitim, Dilbilim ve Edebiyat, Gazetecilik, Biyoloji, Mühendislik, Kimya, Matematik, Fizik, Muhasebe, İktisat, Sosyal ve Beşeri Bilimler

Güzel Sanatlar,  ,  Tıp, Eczacılık, İİBF

İngilizce

Arapça

Fransızca

TunusÖğrenim

3 ASİL

1 YEDEK

5 ay360 €700 €

University of Tunisia

 

Sfax University

Dilbilim ve Edebiyat, Matematik, Fizik, Mühendislik, Sosyoloji, Psikoloji

İngilizce

Arapça

Fransızca

UkraynaÖğrenim

2 ASİL

1 YEDEK

5 ay275 €700 €

- Taras Shevchenko Ntional University of Kyiv

- Odessa National I.I Mechnikov University

Dilbilim ve Edebiyat, Mühendislik, İktisat, Yer Bilimleri, Sosyal Bilimler

 

İktisat, Yer Bilimleri, Tarih, Arkeoloji, Yabancı Diller, Felsefe

İngilizce

Rusça

ÜrdünÖğrenim

5 ASİL

2 YEDEK

5 Ay275€700€

University of Jordan

 

Yarmouk University

 İngiliz Dili ve Edebiyatı, İlahiyat, Matematik, Bilgisayar Mühendisliği, Fizik,Elektirk-Elektronik Mühendisliği

İngilizce

Arapça

BosnaStaj

1 ASİL

1 YEDEK

10 hafta275 €700 €

International University of Sarajevo

 

Dzemal Bijedic University of Mostar

 

TÜM BÖLÜMLERİngilizce
İran*Staj

3 ASİL

1 YEDEK

10 Hafta275€700€University of TabrizTÜM BÖLÜMLER (Sadece Doktora Kademesi Öğrencileri)

Farsça

İngilizce (Bu dillerde yeterli başvuru olmadığı takdirde dil şartı aranmayacaktır)

KaradağStaj

2 ASİL

1 YEDEK

10 Hafta275€700€University of MontenegroTÜM BÖLÜMLERİngilizce

 

*. Program Kuralları gereği Giden yönlü İran hareketlilikleri sadece doktora kademesindeki öğrenciler tarafından gerçekleştirilebilir.

 

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER:

 • Değerlendirme Erasmus+ Genel Başarı Puanı sıralamasına göre yapılacaktır. Eşitlik durumunda hareketlilik hakkı daha önce hareketlilik gerçekleştirmemiş adaya ya da daha önce hareketlilik gerçekleştirilmemiş bölüm öğrencisine bu koşullarda da eşitlik olması halinde Genel Not Ortalaması (GANO)  daha yüksek olan adaya verilecektir.
 • Başvurular online olarak http://erasmus.cumhuriyet.edu.tr adresinden alınacaktır.
 • Erasmus Komisyonu ilan süreci içerisinde ülkelere ek kontenjan sağlama hakkına sahiptir.

 

 

ÖNEMLİ TARİHLER:

04.10.2021 (08.00) - 20.10.2021 (23.59) - Online başvuru süresi

22.10.2021 – Sonuçların açıklanması

05.11.2021 – Hak kazanan öğrencinin Katılım Beyannamesini  ve seçildiği hâlde hareketliliğe katılmaktan vazgeçen öğrencinin feragat dilekçesini koordinatörlüğümüze vermesi gereken son tarih (Bu tarihe kadar katılım beyannamesini ya da feragat dilekçesini koordinatörlüğe iletmeyen aday hakkından feragat etmiş sayılacak ve bir sonraki başvurusunda -10 puan yaptırım uygulanacaktır)

03.12.2021 – Hareketliliğe hak kazanan öğrencinin davet mektubunu ofise teslim etmesi için son tarih (Belirtilen tarihe kadar davet mektubu teslim edilmediği takdirde aday öğrenci hakkını kaybedecek ve yedeklere hak tanınacaktır.)

31.07.2021– Hareketliliğin tamamlanması gereken en geç tarih

 

Bu içerik 13 Eylül 2021 tarihinde oluşturuldu ve  en son 22 Eylül 2021 tarihinde güncellendi  3293 defa incelendi