ERASMUS+ ORTAK ÜLKELER (KA107) 2019 - 2022 DÖNEMİ ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ DUYURUSU

ERASMUS+ ORTAK ÜLKELER (KA107) 2019 - 2022 DÖNEMİ ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ DUYURUSU

ERASMUS+ ORTAK ÜLKELER (KA107) 2019 - 2022 DÖNEMİ ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ DUYURUSU

BAŞVURU ŞARTLARI:

 • Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora ve tıpta ihtisas öğrencisi olmak,
 • Ön lisans ve lisans öğrencileri için en az 2.20; yüksek lisans ve doktora için en az 2.50 Genel Not Ortalamasına sahip olmak,
 • SCÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi Yabancı Dil Sınavı veya ÖSYM tarafından kabul gören yabancı dil sınavlarından geçerli bir nota sahip olmak,
 • Tıp ve Diş Hekimliği ihtisas öğrencileri TUS ve DUS Merkezi Sınav Sonuç Belgesi sunmalıdır.
 • Öğrenci, mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce faaliyetlerden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam süre 12 ayı geçmemelidir.

 

 

SEÇİM KRİTERLERİ:

 • Genel Not Ortalamasının %50’si ve Yabancı Dil Puanının %50’si alınarak Erasmus+ Genel Başarı Puanı (100 üzerinden) belirlenecektir.
 • Hareketliliğe hak kazanmak için yabancı dil sınavından (SCÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi Yabancı Dil Sınavı veya ÖSYM tarafından geçerli sayılan yabancı dil sınavları) en az 50 puan almak gerekir.
 • İngilizce sınavına giren İngiliz Dili ve Edebiyatı ile İngilizce Öğretmenliği öğrencileri için baraj puanı 70; Alman Dili ve Edebiyatı, Fransız Dili ve Edebiyatı, Mütercim-Tercümanlık öğrencileri içinse 60 puandır. 
 • Almanca sınavına giren Alman Dili ve Edebiyatı öğrencileri için baraj puanı 70, diğer bölüm öğrencileri içinse 50 puandır.
 • Fransızca sınavına giren Fransız Dili ve Edebiyatı öğrencileri için baraj puanı 70, Mütercim-Tercümanlık öğrencileri için 60, diğer bölüm öğrencileri içinse 50 puandır.
 • Şehit ve Gazi yakınları (belgelendirdiği takdirde) için +15 puan,
 • Engelli Öğrenciler (engelliliğinin belgelenmesi kaydıyla) için +10 puan, (Engelli öğrenciler için ek hibe imkânı bulunmaktadır.)
 • Daha önce gerçekleştirilen her bir Erasmus+ hareketliliği için -10 puan,
 • Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılacaklar için -10 puan,
 • Erasmus+ hareketliliğine hak kazanıp belirtilen feragat süreçleri dışında bu hakkından vazgeçenler için -10 puan uygulanacaktır.
 • Seçim kriterlerini sağlayan her öğrenci hareketlilikten hibesiz olarak faydalanabilir. 
   

KONTENJAN:

 

Ülke

Hareketlili

Türü

KontenjanSüreSeyahat Hibesi

Bireysel Destek

(Aylık)

Anlaşmalı ÜniversitelerAnlaşmalı Bölümler
AzerbaycanStaj110 hafta275 €700 €

- Bakü Devlet Üniversitesi

- Azerbaycan Diller Üniversitesi

Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Mühendislik, İletişim, İİBF, Eğitim, Dil- Edebiyat
BosnaStaj110 hafta275 €700 €Uluslararası Saraybosna ÜniversitesiMühendislik, İktisat, Sosyal Bilimler, Dilbilim ve Edebiyat
CezayirStaj110 hafta360 €700 €University of Algiers 2Tarih ve arkeoloji, Arapça, İngilizce, Fransızca, Türkçe
RusyaÖğrenim15 ay275-360-530 €700 €

- Dostoyevsky Omsk State University

- Russian Timiryazev State Agrarian University

- Moscow State Linguistic University

- Peter the Great Saint Petersburg Polytechnic University

Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Mühendislik, İletişim, İİBF, Güzel Sanatlar, Dilbilim ve Edebiyat, Sağlık Bilimleri
TunusÖğrenim45 ay360 €700 €Tunus ÜniversitesiDilbilim ve Edebiyat, Matematik, Fizik, Mühendislik, Sosyoloji, Psikoloji
İranÖğrenim15 ay275 € 700 €Tebriz ÜniversitesiSpor, Yabancı Diller (İngilizce - Fransızca), Eğitim, Veterinerlik, İstatistik, Matematik, Biyoloji, Elektronik ve Otomasyon, Sosyoloji ve Kültür çalışmaları, Hukuk
İranStaj110 hafta275 €700 €
UkraynaÖğrenim25 ay275 €700 €

- Taras Shevchenko Ntional University of Kyiv

- Odessa National I.I Mechnikov University

Dilbilim ve Edebiyat, Mühendislik, İktisat, Yer Bilimleri, Sosyal Bilimler

 

İktisat, Yer Bilimleri, Tarih, Arkeoloji, Yabancı Diller, Felsefe

*Azerbaycan Üniversitelerinin Türkçe birimlerine başvurmak isteyenler için yabancı dil şartı aranmayacaktır.

 

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER:

 • Değerlendirme Erasmus+ Genel Başarı Puanı sıralamasına göre yapılacaktır. Aynı bölümlerde yığılma olması durumunda yine başarı puanı göz önünde bulundurularak kontenjan farklı bölümlere dağıtılacaktır.
 • Başvurular online olarak http://erasmus.cumhuriyet.edu.tr adresinden alınacaktır.

 

ÖNEMLİ TARİHLER:

17.08.2020 (08.00) - 02.09.2020 (23.59) - Online başvuru süresi

COVID SURECINE GORE ILERLEYEN TARIHLERDE AÇIKLANACAKTIR – Seçildiği hâlde hareketliliğe katılmaktan vazgeçen öğrencinin feragat dilekçesini ofise vermesi gereken son tarih

COVID SURECINE GORE ILERLEYEN TARIHLERDE AÇIKLANACAKTIR – Staj hareketliliğine hak kazanan öğrencinin davet mektubunu ofise teslim etmesi için son tarih (Belirtilen tarihe kadar davet mektubu teslim edilmediği takdirde aday öğrenci hakkını kaybedecek ve yedeklere hak tanınacaktır.)

COVID SURECINE GORE ILERLEYEN TARIHLERDE AÇIKLANACAKTIR – Hareketliliğin tamamlanması gereken en geç tarih

Bu içerik 22 Temmuz 2020 tarihinde oluşturuldu ve  en son 05 Ağustos 2020 tarihinde güncellendi  1857 defa incelendi