ERASMUS+ KA107 (ORTAK ÜLKELER) 2018-2021 DÖNEMİ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURUSU

ERASMUS+ KA107 (ORTAK ÜLKELER) 2018-2021 DÖNEMİ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURUSU

ERASMUS+ KA107 (ORTAK ÜLKELER) 2018-2021 DÖNEMİ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURUSU

Değerli öğretim elemanlarımız ve idari personelimiz,

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü Erasmus+ KA107 (Ortak Ülkeler) Personel Hareketliliği ilanına çıkmış bulunmaktadır.

 

01.07.2021 – Hareketliliğin tamamlanması gereken en geç tarihtir. Bu tarih proje bitiş tarihine göre düzenlenmiş olup, uzatılması kesinlikle mümkün değildir. Bu nedenle, belirtilen tarihte hareketliliğin bitirilmesi gerektiği göz önüne alınarak başvuru yapılması önemlidir. 

 

 

Hareketlilikten yararlanmak isteyenler Erasmus+ internet sayfamızdaki (erasmus.cumhuriyet.edu.tr) Online Başvuru menüsünden 01.04.2021 (00:00) – 16.04.2021 (23:59) tarihleri arasında başvurularını yapabilirler.

Başvuru Şartları

 • Sivas Cumhuriyet Üniversitesi personeli olmak
 • Merkezî yabancı dil sınavlarından (veya eşdeğer sınavdan)
 • Akademik personel için en az 55 puana sahip olmak
 • Yabancı dil birim/bölümlerinde görev yapan akademik personel için en az 80 puana sahip olmak
 • İdari personel için en az 50 puana sahip olmak

 

1.        Ders verme hareketliliği:

 • Yükseköğretim kurumlarında çalışan öğretim elemanlarının ortak ülkelerde bulunan anlaşmalı yükseköğretim kurumunda ders vermesine olanak sağlar.
 • Hareketliliği gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları arasında ikili anlaşma olması zorunludur.
 • Hareketlilik kapsamında en az 8 saat ders verilmesi ve öğretim planının en az 5 iş gününe göre düzenlenmesi gerekmektedir.
 • Hareketlilikten yalnızca anlaşmada belirtilen alanlarda çalışan akademik personel yararlanabilir.
 • Başvuru şartlarını karşılayan personeller istedikleri takdirde faaliyetten hibesiz olarak yararlanabilirler.

2.        Eğitim alma hareketliliği:

 • Yükseköğretim kurumunda çalışan akademik ve idari personelin ortak ülkelerden birindeki yükseköğretim kurumunda eğitim almasına olanak sağlar.
 • Hareketliliği gerçekleştirecek Yükseköğretim Kurumları arasında erasmus anlaşması bulunma zorunluluğu yoktur.
 • Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Erasmus+ Yükseköğretim Programı Yönergesine göre eğitim alma faaliyetine yalnızca öğretim üyesi dışındaki akademik kadrolarda ve idari kadrolarda görev yapan personel başvurabilir.
 • Başvuru şartlarını karşılayan personeller istedikleri takdirde faaliyetten hibesiz olarak yararlanabilirler.

 

Değerlendirme Ölçütleri

Değerlendirme Kriterleri Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Erasmus+ Yükseköğretim Programı Yönergesi çerçevesinde koordinatörlüğümüz tarafından aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

 

Akademik personel için değerlendirme ölçütleri:

Ölçüt

Erasmus Puanı

Yabancı dil sınavı (YDS veya eşdeğer sınav) notu

%25

İlk defa Erasmus+ Personel Hareketliliğinden yararlanacak olmak

+25 puan

Erasmus+ birim/bölüm koordinatörlüğü görevini yürütmek

 • Yılda tek sefere mahsus olmak üzere alınabilir
 • İlan tarihinden 1 yıl öncesine kadar yürütülen koordinatörlükler geçerli olacaktır. İlan tarihinden önceki 1 yıl içerisinde yapılan değişiklikler kabul edilmeyecektir.

+5 puan

Son bir yılda Erasmus+ (KA103) anlaşması yapmış olmak

 • Sadece KA103 ilanları için geçerlidir.

+5 puan

Engellilik  

 • Belgelendirildiği takdirde

+5 puan

Gazilik veya şehit/gazi eş veya çocuğu olmak

+10 puan

Mücbir sebepler ve belirtilen feragat süreleri dışında hakkından vazgeçmiş olmak 

 • Tek sefere mahsus olmak üzere

-20 puan

 0 - 1 yıl içerisinde gerçekleştirilmiş / hak kazanılmış her bir hareketlilik için

-15 puan

 1 - 2 yıl içerisinde gerçekleştirilmiş / hak kazanılmış  her bir hareketlilik için

-10 puan

 2 - 3 yıl içerisinde gerçekleştirilmiş / hak kazanılmış her bir hareketlilik için

-5 puan

Akademik birimlere gelen Erasmus öğrencilerine staj/tez danışmanlığı yapmış olmak

+10 puan

Akademik teşvikten 30 - 45 aralığında puan almış olmak

+5 puan

Akademik teşvikten 45 - 75 aralığında puan almış olmak

+ 7.5 puan

Akademik teşvikten 75 - 100 aralığında puan almış olmak

+10 puan

 

İdari personel için değerlendirme ölçütleri:

Ölçüt

Erasmus Puanı

Yabancı dil sınavı (YDS veya eşdeğer sınav) notu 

 • İdari Personel için belirtilen dil baraj puanının altındaki puanlar değerlendirmeye katılmayacaktır.

%10

İlk defa Erasmus+ Personel Hareketliliğinden yararlanacak olmak

+25 puan

Engellilik  

 • Belgelendirildiği takdirde

+5 puan

Gazilik veya şehit/gazi eş veya çocuğu olmak

+10 puan

Mücbir sebepler ve belirtilen feragat süreleri dışında hakkından vazgeçmiş olmak 

 • Tek sefere mahsus olmak üzere

-20 puan

 0 - 1 yıl içerisinde gerçekleştirilmiş her bir hareketlilik için

-15 puan

 1 - 2 yıl içerisinde gerçekleştirilmiş her bir hareketlilik için

-10 puan

 0 - 1 yıl içerisinde gerçekleştirilmiş her bir hareketlilik için

-15 puan

Sivas Cumhuriyet Üniversitesindeki Kıdem Yılı

%30

 

 

*Toplam puan eşitliği durumunda programdan daha önce faydalanmamış personele öncelik verilir. Bu durumda da eşitlik olması halinde yabancı dil puanına, bu durumda da eşitlik olması halinde Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde çalışma yılına bakılır.

 

Değerlendirme, Erasmus+ Ulusal Ajans el kitabına uygun olarak Rektörlük tarafından görevlendirilen bir seçim komisyonu tarafından şeffaf ve objektif olarak yapılacak olup üniversitemizin ve koordinatörlüğümüzün internet sayfasında duyurulacaktır. Komisyon üyeleri Erasmus+ Ulusal Ajans kuralları doğrultusunda bu değişim programından yararlanmayacaktır.

 

Program hakkında ayrıntılı bilgiyi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Ofisi, Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü internet sayfasındaki (erasmus.cumhuriyet.edu.tr) Giden Personel başlığından edinebilirsiniz.

 

 

Ülke

Kontenjan

Eğitim Alma

Kontenjan

Ders Verme

Faaliyet Süresi (Gün)

Seyahat

Hibesi

Bireysel

Destek Hibesi

(Günlük)

Anlaşmalı Üniversite ve Alanlar

Rusya

3

2

5 (+1 gün yol hibesi)

Şehre göre 275 € 360 € 530 €

180 €

Dostoyevsky Omsk State University

Matematik, Gazetecilik, Ekonomi, Güzel Sanatlar, Rehberlik, Dilbilim ve Edebiyat, Felsefe

Moscow State Linguistic University

Yabancı Diller

Peter the Great Saint Petersburg Polytechnic University

Mühendislik, İktisat, Beşerî Bilimler

Bosna

1 (İdari)

0

5

275 €

180 €

Internacionalni Univerzitet U Sarajevu 

 

Ekonomi, Edebiyat ve Dilbilim, Mühendislik, Sosyal Bilimler

 

Dzemal Bijedic University of Mostar

 

Yabancı Diller, IIBF, Kimya, Mühendislik, Sosyal ve Davranış Bilimleri

 

 

 

Proje bütçesinden hibe artması durumunda personel hareketliliği için ek kontenjan verilebilir. 

İdari Personel için olan kontenjanlarda dil şartı aranmamaktadır ve mevcut dil puanları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Dil puanına sahip idari personel, dil puanı gerektiren ülkelere başvuru yapması halinde, akademik personel ile birlikte eğitim alma kategorisinde değerlendirilecektir. 

 

Ofise Sunulacak Gerekli Belgeler:

 • Fotoğraf, kimlik belgesi ve yabancı dil belgesi (Başvuru sırasında elektronik olarak forma eklenecek)
 • Davet mektubu (Hak kazandıktan sonra karşı kurumdan alınacak)
 • Euro hesap numarasını gösterir belge (Hak kazandıktan sonra)
 • Görevlendirme iznine dair Yönetim Kurulu kararı (Hak kazandıktan sonra)
 • Eğitim/Öğretim Planı (Teaching/Training Agreement) (Hak kazandıktan sonra)
 • Hibe sözleşmesi (Hak kazandıktan sonra)

 

Önemli Tarihler

16.04.2021 (23.59) – Başvuru sürecinin son günü ve saati

01.05.2021 - Kazandığı haktan vazgeçmek isteyen personelin feragat dilekçesini vermesi gereken son tarih

15.05.2021 – Hak elde eden personelin davet mektubu ve eğitim/öğretim planını koordinatörlüğe teslim etmesi için son tarih (Belirtilen tarihe kadar davet mektubu teslim edilmediği takdirde söz konusu personel hakkını kaybedecek ve yedeklere hak tanınacaktır.)

01.07.2021 – Hareketliliğin tamamlanması gereken en geç tarih

Bu içerik 24 Mart 2021 tarihinde oluşturuldu ve  en son 02 Nisan 2021 tarihinde güncellendi  1025 defa incelendi