ERASMUS+ KA107 (ORTAK ÜLKELER) 2018-2021 DÖNEMİ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURUSU

ERASMUS+ KA107 (ORTAK ÜLKELER) 2018-2021 DÖNEMİ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURUSU

ERASMUS+ KA107 (ORTAK ÜLKELER) 2018-2021 DÖNEMİ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURUSU

 

 

Değerli öğretim elemanlarımız ve idari personelimiz,

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü Erasmus+ KA107 (Ortak Ülkeler) Personel Hareketliliği ilanına çıkmış bulunmaktadır.

 

Hareketlilikten yararlanmak isteyenler Erasmus+ internet sayfamızdaki (erasmus.cumhuriyet.edu.tr) Online Başvuru menüsünden 10.12.2020 (00:00) – 25.12.2020 (23:59) tarihleri arasında başvurularını yapabilirler.

 

Başvuru Şartları

 • Sivas Cumhuriyet Üniversitesi personeli olmak
 • Merkezî yabancı dil sınavlarından (veya eşdeğer sınavdan)
 • Akademik personel için en az 60 puana sahip olmak
 • Yabancı dil birim/bölümlerinde görev yapan akademik personel için en az 80 puana sahip olmak
 • İdari personel için en az 50 puana sahip olmak

 

1.        Ders verme hareketliliği:

 • Yükseköğretim kurumlarında çalışan öğretim elemanlarının ortak ülkelerde bulunan anlaşmalı yükseköğretim kurumunda ders vermesine olanak sağlar.
 • Hareketliliği gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları arasında ikili anlaşma olması zorunludur.
 • Hareketlilik kapsamında en az 8 saat ders verilmesi ve öğretim planının en az 5 iş gününe göre düzenlenmesi gerekmektedir.
 • Hareketlilikten yalnızca anlaşmada belirtilen alanlarda çalışan akademik personel yararlanabilir.
 • Başvuru şartlarını karşılayan personeller istedikleri takdirde faaliyetten hibesiz olarak yararlanabilirler.

2.        Eğitim alma hareketliliği:

 • Yükseköğretim kurumunda çalışan akademik ve idari personelin ortak ülkelerden birindeki yükseköğretim kurumunda eğitim almasına olanak sağlar.
 • Hareketliliği gerçekleştirecek Yükseköğretim Kurumları arasında erasmus anlaşması bulunma zorunluluğu yoktur.
 • Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Erasmus+ Yükseköğretim Programı Yönergesine göre eğitim alma faaliyetine yalnızca öğretim üyesi dışındaki akademik kadrolarda ve idari kadrolarda görev yapan personel başvurabilir.
 • Başvuru şartlarını karşılayan personeller istedikleri takdirde faaliyetten hibesiz olarak yararlanabilirler.
   

Değerlendirme Ölçütleri

Değerlendirme Kriterleri Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Erasmus+ Yükseköğretim Programı Yönergesi çerçevesinde koordinatörlüğümüz tarafından aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

 

Akademik personel için değerlendirme ölçütleri:

Ölçüt

Erasmus Puanı

Yabancı dil sınavı (YDS veya eşdeğer sınav) notu

%25

İlk defa Erasmus+ Personel Hareketliliğinden yararlanacak olmak

+25 puan

Erasmus+ birim/bölüm koordinatörlüğü görevini yürütmek ve son 1 yıl içerisinde öğrenci hareketliliği gerçekleştirmiş olmak* 

 • Yılda tek sefere mahsus olmak üzere
 • İlan tarihinden bir ay öncesine kadar yürütülen koordinatörlükler geçerli olacaktır. İlan tarihinden önceki bir ay içerisinde yapılan değişiklikler kabul edilmeyecektir.

+5 puan

Engellilik  

 • Belgelendirildiği takdirde

+5 puan

Gazilik veya şehit/gazi eş veya çocuğu olmak

+10 puan

Mücbir sebepler ve belirtilen feragat süreleri dışında hakkından vazgeçmiş olmak 

 • Tek sefere mahsus olmak üzere

-20 puan

İki yıl önce hareketlilikten yararlanmış olmak.

-15 puan

Devam eden Uluslararası ve/veya Erasmus+ projelerinde yer almış olmak. 

 • Belgelendirildiği takdirde
 • Her proje için tek sefere mahsus olmak üzere 
 • Bir ilan döneminde en fazla tek projeden puan alınabilir

+10

 

İdari personel için değerlendirme ölçütleri:

Ölçüt

Erasmus Puanı

Yabancı dil sınavı (YDS veya eşdeğer sınav) notu 

 • İdari Personel için belirtilen dil baraj puanının altındaki puanlar değerlendirmeye katılmayacaktır.

%10

İlk defa Erasmus+ Personel Hareketliliğinden yararlanacak olmak

+25 puan

Engellilik  

 • Belgelendirildiği takdirde

+5 puan

Gazilik veya şehit/gazi eş veya çocuğu olmak

+10 puan

Mücbir sebepler ve belirtilen feragat süreleri dışında hakkından vazgeçmiş olmak 

 • Tek sefere mahsus olmak üzere

-20 puan

İki yıl önce hareketlilikten yararlanmış olmak

-15 puan

Sivas Cumhuriyet Üniversitesindeki Kıdem Yılı

%30

 

 

*Toplam puan eşitliği durumunda programdan daha önce faydalanmamış personele öncelik verilir. Bu durumda da eşitlik olması halinde yabancı dil puanına, bu durumda da eşitlik olması halinde Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde çalışma yılına bakılır.

 

Değerlendirme, Erasmus+ Ulusal Ajans el kitabına uygun olarak Rektörlük tarafından görevlendirilen bir seçim komisyonu tarafından şeffaf ve objektif olarak yapılacak olup üniversitemizin ve koordinatörlüğümüzün internet sayfasında duyurulacaktır. Komisyon üyeleri Erasmus+ Ulusal Ajans kuralları doğrultusunda bu değişim programından yararlanmayacaktır.

 

Program hakkında ayrıntılı bilgiyi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Ofisi, Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü internet sayfasındaki (erasmus.cumhuriyet.edu.tr) Giden Personel başlığından edinebilirsiniz.

 

 

 • İdari Personel için olan kontenjanlarda dil şartı aranmamaktadır ve mevcut dil puanları değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Dil puanına sahip idari personel, dil puanı gerektiren ülkelere başvuru yapması halinde, akademik personel ile birlikte eğitim alma kategorisinde değerlendirilecektir. 

 

 

 

Ülke

Kontenjan

Eğitim Alma

Kontenjan

Ders Verme

Faaliyet Süresi (Gün)

Seyahat

Hibesi

Bireysel

Destek Hibesi

(Günlük)

Anlaşmalı Üniversite ve Alanlar

Rusya

1

2

5 (+1 gün yol hibesi)

Şehre göre 275 € 360 € 530 €

180 €

Dostoyevsky Omsk State University

Matematik, Gazetecilik, Ekonomi, Güzel Sanatlar, Rehberlik, Dilbilim ve Edebiyat, Felsefe

 

Russian Timiryazev State Agrarian University

Biyokimya, Gıda, Ekonomi, Veterinerlik, Yer Bilimleri, Beşerî Bilimler, Muhasebe

Moscow State Linguistic University

Yabancı Diller

 

Peter the Great Saint Petersburg Polytechnic University

Mühendislik, İktisat, Beşerî Bilimler

Etiyopya

1

1

5 (+1 gün yol hibesi)

530 €

180 €

Addis Ababa University

İİBF, Mühendislik, İletişim, Sosyal Bilimler, Sağlık Bilimleri, Fen Bilimleri

Fas

2

2

5 (+1 gün yol hibesi)

530 €

180 €

Abdulmalek Essaidi University 

Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Mühendislik, İletişim, İİBF, İlahiyat, Eğitim

Azerbaycan

3 (İdari Personel için)

-

5

275 €

180 €

Baku State University

 

İlahiyat, Tarih, Gazetecilik, Matematik, Edebiyat ve Dilbilim, Psikoloji,Felsefe ve Etik , Sosyal ve Kültürel Bilimler

 

Azerbaijan University of Language

 

Diller, Edebiyat ve Dilbilim,Eğitim

 

Bosna

1

2

5

275 €

180 €

Internacionalni Univerzitet U Sarajevu 

 

Ekonomi, Edebiyat ve Dilbilim, Mühendislik, Sosyal Bilimler

Cezayir

1

1

5 (+1 gün yol hibesi)

360 €

180 €

University of Algeirs 2

 

Tarih ve Arkeoloji, Edebiyat ve Dilbilim (Arapça, Türkçe, İngilizce, Fransızca),

 

Proje bütçesinden hibe artması durumunda personel hareketliliği için ek kontenjan verilebilir. 

 

Ofise Sunulacak Gerekli Belgeler:

 • Fotoğraf, kimlik belgesi ve yabancı dil belgesi (Başvuru sırasında elektronik olarak forma eklenecek)
 • Davet mektubu (Hak kazandıktan sonra karşı kurumdan alınacak)
 • Euro hesap numarasını gösterir belge (Hak kazandıktan sonra)
 • Görevlendirme iznine dair Yönetim Kurulu kararı (Hak kazandıktan sonra)
 • Eğitim/Öğretim Planı (Teaching/Training Agreement) (Hak kazandıktan sonra)
 • Hibe sözleşmesi (Hak kazandıktan sonra)

 

Önemli Tarihler

25.12.2020 (23.59) – Başvuru sürecinin son günü ve saati

15.01.2021 - Kazandığı haktan vazgeçmek isteyen personelin feragat dilekçesini vermesi gereken son tarih

15.02.2021 – Hak elde eden personelin davet mektubu ve eğitim/öğretim planını koordinatörlüğe teslim etmesi için son tarih (Belirtilen tarihe kadar davet mektubu teslim edilmediği takdirde söz konusu personel hakkını kaybedecek ve yedeklere hak tanınacaktır.)

01.05.2021 – Hareketliliğin tamamlanması gereken en geç tarih

 

                                                                                                                                                                                                               

Bu içerik 16 Kasım 2020 tarihinde oluşturuldu ve  1663 defa incelendi