AVRUPA DAYANIŞMA PROGRAMI (EUROPEAN SOLIDARITY CORPS) GÖNÜLLÜ ÇAĞRISI

AVRUPA DAYANIŞMA PROGRAMI (EUROPEAN SOLIDARITY CORPS) GÖNÜLLÜ ÇAĞRISI

AVRUPA DAYANIŞMA PROGRAMI (EUROPEAN SOLIDARITY CORPS) GÖNÜLLÜ ÇAĞRISI

Üniversitemizin koordinatörlüğü bünyesinde Avrupa Birliği’nin desteklediği 2020 R2 ve R3 dönemlerinde sunulan Avrupa Dayanışma Programı (European Solidarity Corps/ESC) projeleri Türk Ulusal Ajansı tarafından kabul edilmiştir.

Bu projeler kapsamında 2 ve 6 aylık sürelerde bireysel gönüllük faaliyetleri kapsamında toplam 10 gönüllü Portekiz ve İtalya’ya gönderilecektir. Projeler hakkında genel bilgiler ve başvuru şartları aşağıda belirtilmiştir.

 

Proje AdıGönüllü SayısıTarihlerÜlkeKurum AdıFaaliyet Numarası
Birlikte Daha Güçlüyüz3 Kişi (2 ay)

Temmuz-Ağustos

 

PortekizSOPROA.1. 1
Birlikte Daha Güçlüyüz3 Kişi (2 ay)Eylül- EkimPortekizSOPROA.1. 2
Time2Move2 Kişi (6 ay)Temmuz- AralıkPortekizJUMPINA.1. 3
Time2Move2 Kişi (6 ay)Temmuz- AralıkİtalyaJUMPINA.2. 1

 

Maddi Destek:

            Seyahat: Katılımcılar bir defaya mahsus olmak üzere Portekiz için 530; İtalya için ise 275 Euro yol hibesi alacaklardır.

          Konaklama: Katılımcılar ev sahibi kurumların belirleyecekleri ev, pansiyon ve yurtlarda konaklayacaklardır. Konaklama ücreti ev sahibi kurum tarafından karşılanacaktır.

           Yemek: Yemek hibesi katılımcılara nakit olarak verilecek olup hibe miktarı SCÜ’nün ev sahibi kurumlarla yapacağı anlaşma sonrasında netleştirilecektir. 

           Cep Harçlığı: Katılımcılar proje sürecince kalacakları her gün için 5 Euro cep harçlığı alacaklardır

         

Başvuru Şekli:

Başvurular için son tarih 20 Şubat 2021 olup başvurular geliş sırasına göre değerlendirmeye alınacaktır. Adaylar başvurmak istedikleri projenin faaliyet numarasını, Europass formatında özgeçmiş ve motivasyon mektuplarını youthcumhuriyet@hotmail.com adresine son başvuru tarihinden önce göndermeleri gerekmektedir. Özgeçmiş ve motivasyon mektubunun İngilizce ve PDF formatında olması gerekmektedir. Ev sahibi kurumlar adaylarla web üzerinden veya yüz yüze mülakat yapmak isteyebilirler. Tabloda tahmini faaliyet tarihleri verilmiş olup ev sahibi kurumun uygunluk durumu ve vize süreçlerinden dolayı tarihlerde değişiklik olabilir. Gönüllü seçim sürecinde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi öğrenci ve mezunlarına öncelik verilecektir.  

 

 

Başvuru Şartları:

1- Adaylar 18-30 yaş aralığında olmalıdır.

2- Daha önce uzun dönem EVS ya da ESC yapan gönüllüler bu projelerden yararlanamaz. Kısa dönem gönüllülük yapan adaylar ise başvurabilir.

3- Proje faaliyetleri için yabancı dil şartı aranmaz ancak adayların asgari düzeyde yabancı dil yeterliliklerini ölçmek için pandemi şartlarına göre online veya yüz yüze mülakatlar gerçekleştirilecektir. Mülakat tarihleri https://erasmus.cumhuriyet.edu.tr/tr/ ve instagram (SCU erasmus) sayfamızdan ilerleyen tarihlerde duyurulacaktır.

 

 

 

Bu içerik 29 Ocak 2021 tarihinde oluşturuldu ve  1790 defa incelendi