2020 TÜRKİYE KONSORSİYUMU: AVRUPA’YA AÇILAN YEDİ KAPI PROJELERİ, 2020 ERASMUS+ PROGRAM ÜLKELERİ (KA103) STAJ HAREKETLİLİĞİ DUYURUSU (04.10.2021)

2020 TÜRKİYE KONSORSİYUMU: AVRUPA’YA AÇILAN YEDİ KAPI PROJELERİ, 2020 ERASMUS+ PROGRAM ÜLKELERİ (KA103) STAJ HAREKETLİLİĞİ DUYURUSU (04.10.2021)

2020 TÜRKİYE KONSORSİYUMU: AVRUPA’YA AÇILAN YEDİ KAPI PROJELERİ, 2020 ERASMUS+ PROGRAM ÜLKELERİ (KA103) STAJ HAREKETLİLİĞİ DUYURUSU (04.10.2021)

BAŞVURU ŞARTLARI:

 • Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora ve tıpta ihtisas kademelerinden birinde tam zamanlı öğrenci olmak
 • Ön lisans ve lisans öğrencileri için en az 2.20; yüksek lisans ve doktora için en az 2.50 Genel Not Ortalamasına sahip olmak
 • SCÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi Yabancı Dil Sınavı veya ÖSYM tarafından kabul gören yabancı dil sınavlarından geçerli bir nota sahip olmak
 • Tıp ve Diş Hekimliği ihtisas öğrencileri TUS ve DUS Merkezi Sınav Sonuç Belgesi sunmalıdır.
 • Öğrenci, mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce faaliyetlerden yararlanmışsa yeni faaliyetle beraber toplam süre 12 ayı geçmemelidir.

 

 

SEÇİM KRİTERLERİ:

 • Genel Not Ortalamasının %50’si ve Yabancı Dil Puanının %50’si alınarak Erasmus+ Genel Başarı Puanı (100 üzerinden) belirlenecektir.
 • Hareketliliğe hak kazanmak için yabancı dil sınavından (SCÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi Yabancı Dil Sınavı veya ÖSYM tarafından geçerli sayılan yabancı dil sınavları) en az 55 puan almak gerekir. SCÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi Yabancı Dil Sınavı geçerlilik süresi 2 yıldır.
 • İngilizce sınavına giren İngiliz Dili ve Edebiyatı ile İngilizce Öğretmenliği öğrencileri için baraj puanı 70; Alman Dili ve Edebiyatı, Fransız Dili ve Edebiyatı, Mütercim-Tercümanlık öğrencileri içinse 60 puandır. 
 • Almanca sınavına giren Alman Dili ve Edebiyatı öğrencileri için baraj puanı 65, diğer bölüm öğrencileri içinse 55 puandır.
 • Fransızca sınavına giren Fransız Dili ve Edebiyatı öğrencileri için baraj puanı 65, Mütercim-Tercümanlık öğrencileri için 60, diğer bölüm öğrencileri içinse 55 puandır.
 • Şehit ve Gazi yakınları (belgelendirdiği takdirde) için +10 puan,
 • Engelli Öğrenciler (engelliliğinin belgelenmesi kaydıyla) için +10 puan, (Engelli öğrenciler için ek hibe imkânı bulunmaktadır.)
 • Daha önce gerçekleştirilen her bir Erasmus+ hareketliliği için -10 puan,
 • Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılacaklar için -10 puan,
 • Erasmus+ hareketliliğine hak kazanıp belirtilen feragat süreçleri dışında bu hakkından vazgeçenler için -10 puan uygulanacaktır.
 • Seçim kriterlerini sağlayan her öğrenci hareketlilikten hibesiz olarak faydalanabilir. Staj hareketliliğinden hibesiz yararlanmak için yabancı dil barajı 50’dir.

KONTENJANLAR:

Birim

Staj

Diş Hekimliği Fakültesi

2

Eczacılık Fakültesi

2

Edebiyat Fakültesi

5

Eğitim Fakültesi

5

Fen Fakültesi

2

Hukuk Fakültesi

-

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

3

İlahiyat Fakültesi

6

İletişim Fakültesi

2

Mimarlık Güzel Sanatlar ve Güzel Sanatlar Fakültesi

4

Mühendislik Fakültesi

5

Sağlık Bilimleri Fakültesi

3

Spor Bilimleri Fakültesi

2

Teknik Eğitim Fakültesi

-

Teknoloji Fakültesi

2

Tıp Fakültesi

3

Turizm Fakültesi

3

Veteriner Fakültesi

2

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

2

Fen Bilimleri Enstitüsü

2

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

2

Sosyal Bilimler Enstitüsü

2

Meslek Yüksekokulları ve Yüksekokullar

1

Toplam

60

 • Kontenjanlar ilgili birimlerin anlaşma sayıları, ortalama başvuru sayıları ve geçmiş Erasmus+ hareketliliği performanslarına göre dağıtılmıştır.
 • Birimler için belirlenen kontenjan dâhilinde seçilen öğrencilerin vazgeçmeleri durumunda açıkta kalan kontenjanlar kendi fakülte / enstitü / myo yer alan yedeklere aktarılacaktır. Fakülte / enstitü / myo hiç başvuru olmaması durumunda boşta kalan kontenjanlar erasmus yönetim kurulu kararı ile diğer bölümlere aktarılacaktır. 
 • Bütçenin imkân vermesi durumunda, bölümlerden gelen başvuru sayıları, anlaşma sayıları ve geçmiş Erasmus+ hareketliliği performansları da dikkate alınarak bölüm ve birim kontenjanlarında artış yapılabilecektir. 

 

Konsorsiyum Projesi için verilen kontenjan aşağıdaki gibidir.

 

Proje numarası

Staj kontenjanı

2020-1-TR01-KA103-087977

6

 

 

 

HİBELER:

Ülke türleri

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Hibe

Staj

1. ve 2. Grup Program ÜlkeleriBirleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan

600 Avro

3. Grup Program ÜlkeleriBulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye, Sırbistan

400 Avro

 • Staj hareketliliği  2-6 ay süreli hibelendirilecektir

 

 

BAŞVURULAR:

 • Başvurular online olarak https://erasmus.cumhuriyet.edu.tr adresinden alınacaktır.
 • Yabancı dil sınavının sonucu gösterir belge online başvuruda sunulmalıdır. Dil puanının hangi sınav ile alındığı (YÖKDİL, YDS, SCÜ dil sınavı vs.) başvuru açıklama kısmında kesinlikle belirtilmelidir. 

 

 

 

ÖNEMLİ TARİHLER: 

25.10.2021 (00.00) - 09.11.2021 (23.59) - Online başvuru süresi

24.11.2021 (17.00) – Seçildiği hâlde hareketliliğe katılmaktan vazgeçen öğrencinin feragat dilekçesini ofise vermesi gereken son tarih (Feragat bildiriminde bulunmayan öğrencilerin daha sonraki Erasmus+ başvurularında “-10” puan uygulanır.)

31.05.2022 (17.00) – Staj hareketliliğine hak kazanan öğrencinin davet mektubunu ofise teslim etmesi için son tarih (Belirtilen tarihe kadar davet mektubu teslim edilmediği takdirde aday öğrenci hakkını kaybedecektir.)

31.12.2022 – Staj Hareketliliğinin tamamlanması gereken en geç tarih

Bu içerik 04 Ekim 2021 - 10:17 tarihinde oluşturuldu  805 defa incelendi