2019-2022 ERASMUS+ KA103 (PROGRAM ÜLKELERİ) PERSONEL HAREKETLİLİĞİ İLE 2019 TÜRKİYE KONSORSİYUMU: AVRUPA’YA AÇILAN YEDİ KAPI PROJELERİ BAŞVURUSU

2019-2022 ERASMUS+ KA103 (PROGRAM ÜLKELERİ) PERSONEL HAREKETLİLİĞİ İLE 2019 TÜRKİYE KONSORSİYUMU: AVRUPA’YA AÇILAN YEDİ KAPI PROJELERİ BAŞVURUSU

2019-2022 ERASMUS+ KA103 (PROGRAM ÜLKELERİ) PERSONEL HAREKETLİLİĞİ İLE 2019 TÜRKİYE KONSORSİYUMU: AVRUPA’YA AÇILAN YEDİ KAPI PROJELERİ BAŞVURUSU

 

Değerli öğretim elemanlarımız ve idari personelimiz,

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü Erasmus+ KA103 (Program Ülkeleri) Personel Hareketliliği ilanına çıkmış bulunmaktadır.

 

Hareketlilikten yararlanmak isteyenler Erasmus+ internet sayfamızdaki (erasmusplus.cumhuriyet.edu.tr) Online Başvuru menüsünden 13.12.2021(08.00) – 27.12.2021 (18.00) tarihleri arasında başvurularını yapabilirler.

 

Başvuru Şartları

 • Sivas Cumhuriyet Üniversitesi personeli olmak
 • Merkezî yabancı dil sınavlarından (veya eşdeğer sınavdan)
 • Akademik personel için en az 55 puana sahip olmak
 • Yabancı dil birim/bölümlerinde görev yapan akademik personel için en az 75 puana sahip olmak
 • İdari personel için en az 45 puana sahip olmak

 

1.        Ders verme hareketliliği:

 • Yükseköğretim kurumlarında çalışan öğretim elemanlarının program ülkelerinde bulunan anlaşmalı yükseköğretim kurumunda ders vermesine olanak sağlar.
 • Hareketliliği gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları arasında ikili anlaşma olması zorunludur.
 • Hareketlilik kapsamında en az 8 saat ders verilmesi ve öğretim planının en az 2 iş gününe göre düzenlenmesi gerekmektedir.
 • Hareketlilikten yalnızca anlaşmada belirtilen alanlarda çalışan akademik personel yararlanabilir.
 • Başvuru şartlarını karşılayan personeller istedikleri takdirde faaliyetten hibesiz olarak yararlanabilirler.

2.        Eğitim alma hareketliliği:

 • Yükseköğretim kurumunda çalışan akademik ve idari personelin program ülkelerindeki kurum veya kuruluşlardan birinde eğitim almasına olanak sağlar.
 • Hareketliliği gerçekleştirecek kurumlar arasında ikili anlaşma zorunluluğu yoktur.
 • Covid-19 nedeni ile Üniversitemizin öğretim üyesi akademik kadrolarında yer alan personelimiz ders verme hareketliliği ile birlikte eğitim alma hareketliliğine de başvuru yapabilir. 
 • Başvuru şartlarını karşılayan personeller istedikleri takdirde faaliyetten hibesiz olarak yararlanabilirler.
   

Değerlendirme Ölçütleri

Değerlendirme Kriterleri Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Erasmus+ Yükseköğretim Programı Yönergesi çerçevesinde koordinatörlüğümüz tarafından aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

 

Akademik personel için değerlendirme ölçütleri:
ÖlçütErasmus Puanı
  Yabancı dil sınavı (YDS veya eşdeğer sınav) notu%25
İlk defa Erasmus+ Personel Hareketliliğinden yararlanacak olmak+25 puan

Erasmus+ birim/bölüm koordinatörlüğü görevini yürütmek

 • Yılda tek sefere mahsus olmak üzere alınabilir
 • İlan tarihinden 1 yıl öncesine kadar yürütülen koordinatörlükler geçerli olacaktır. İlan tarihinden önceki 1 yıl içerisinde yapılan değişiklikler kabul edilmeyecektir.

 

+5 puan

 

Engellilik 

 • Belgelendirildiği takdirde
+5 puan
Gazilik veya şehit/gazi eş veya çocuğu olmak+10 puan

 Mücbir sebepler ve belirtilen feragat süreleri dışında hakkından vazgeçmiş olmak 

(Tek sefere mahsus olmak üzere)

   -20 puan
 0 - 1 yıl içerisinde gerçekleştirilmiş/hak kazanılmış her bir hareketlilik için

-15 puan

 1 - 2 yıl içerisinde gerçekleştirilmiş/ hak kazanılmış her bir hareketlilik için

-10 puan

 2 - 3 yıl içerisinde gerçekleştirilmiş/hak kazanılmış her bir hareketlilik için

-5 puan

Akademik birimlere gelen Erasmus öğrencilerine staj/tez danışmanlığı yapmış olmak

+5 / +5 puan

Akademik teşvikten 30 - 49 aralığında puan almış olmak

+5 puan

Akademik teşvikten 50 - 74 aralığında puan almış olmak

+ 7.5 puan

Akademik teşvikten 75 - 100 aralığında puan almış olmak

+10 puan

 

İdari personel için değerlendirme ölçütleri:
ÖlçütErasmus Puanı

Yabancı dil sınavı (YDS veya eşdeğer sınav) notu 

İdari Personel için belirtilen dil baraj puanının altındaki puanlar değerlendirmeye katılmayacaktır.

%10

İlk defa Erasmus+ Personel Hareketliliğinden yararlanacak olmak+25 puan

Engellilik 

Belgelendirildiği takdirde 

+5 puan
Gazilik veya şehit/gazi eş veya çocuğu olmak+10 puan

Mücbir sebepler ve belirtilen feragat süreleri dışında hakkından vazgeçmiş olmak

Tek sefere mahsus olmak üzere

-20 puan
 0 - 1 yıl içerisinde gerçekleştirilmiş/ hak kazanılmış her bir hareketlilik için-15 puan
 1 - 2 yıl içerisinde gerçekleştirilmiş/ hak kazanılmış her bir hareketlilik için-10 puan
 2 -  3  yıl içerisinde gerçekleştirilmiş/ hak kazanılmış her bir hareketlilik için-5 puan
Sivas Cumhuriyet Üniversitesindeki Kıdem Yılı

%30

 

*Puan eşitliği durumunda Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde çalışma yılı esas alınır.

 

Değerlendirme, Erasmus+ Yükseköğretim Kurumları için El Kitabına uygun olarak Rektörlük tarafından görevlendirilen bir seçim komisyonu tarafından şeffaf ve tarafsız şekilde yapılacak olup sonuçlar üniversitemizin ve koordinatörlüğümüzün internet sayfasında duyurulacaktır. Komisyon üyeleri program kuralları gereği bu değişim programından yararlanmayacaktır.

 

Program hakkında ayrıntılı bilgiyi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Ofisi, Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü internet sayfasındaki (erasmus.cumhuriyet.edu.tr) Giden Personel başlığından edinebilirsiniz.

 

Kontenjan

Ders Verme HareketliliğiEğitim Alma Hareketliliği

7

20

 

*Koordinatörlüğümüz mevcut hibe ile daha fazla personelimizin hareketlilikten yararlanmasını sağlamak amacıyla Erasmus+ personel hareketliliği kapsamında hibe ödemesi yapılacak süreyi 4 iş günü olarak sınırlandırmıştır.

Bireysel Destek

Ülke grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Hibe miktarı

(Günlük)

1. Grup Program ÜlkeleriBirleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç

153 €

2. Grup Program ÜlkeleriAlmanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan

136 €

3. Grup Program ÜlkeleriBulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Sırbistan Slovakya, Slovenya Türkiye

119 €

Seyahat Gideri Desteği

Elde edilen “km” değeri

Hibe miktarı (Avro)

10-99 Km arası

20

100 - 499 km arası

180

500 - 1999 km arası

275

2000 - 2999 km arası

360

3000 - 3999 km arası

530

4000 - 7999 km arası

820

8000 km ve üzeri

1.500

 

               Başvuru sırasında istenen belgeler:

 • Yabancı Dil belgesi (Başvuru sırasında elektronik olarak forma eklenecek)

 

Hareketlilik sonrasında istenen belgeler

 • Davet mektubu (Hak kazandıktan sonra karşı kurumdan alınacak)
 • Euro hesap numarasını gösterir belge (Hak kazandıktan sonra)
 • Görevlendirme iznine dair Yönetim Kurulu kararı (Hak kazandıktan sonra)
 • Eğitim/Öğretim Planı (Teaching/Training Agreement) (Hak kazandıktan sonra)
 • Hibe sözleşmesi (Hak kazandıktan sonra)

 

Önemli Tarihler

27.12.2021 (18.00) – Başvuru sürecinin son günü ve saati

31.12.2021 Sonuçların ilan edilmesi

07.01.2022 - Kazandığı haktan vazgeçmek isteyen personelin feragat dilekçesini vermesi gereken son tarih

04.02.2022 – Hak elde eden personelin davet mektubu ve eğitim/öğretim planını koordinatörlüğe teslim etmesi için son tarih (Belirtilen tarihe kadar davet mektubu teslim edilmediği takdirde söz konusu personel hakkını kaybedecek ve yedeklere hak tanınacaktır.)

13.05.2022 – Hareketliliğin tamamlanması gereken en geç tarih

 

Bu içerik 22 Kasım 2021 - 11:08 tarihinde oluşturuldu  3722 defa incelendi