2019, 2020 ve TÜRKİYE KONSORSİYUMU: AVRUPA’YA AÇILAN YEDİ KAPI PROJELERİ ERASMUS+ PROGRAM ÜLKELERİ (KA103) ÖĞRENİM VE STAJ HAREKETLİLİĞİ DUYURUSU

2019, 2020 ve TÜRKİYE KONSORSİYUMU: AVRUPA’YA AÇILAN YEDİ KAPI PROJELERİ ERASMUS+ PROGRAM ÜLKELERİ (KA103) ÖĞRENİM VE STAJ HAREKETLİLİĞİ DUYURUSU

2019, 2020 ve TÜRKİYE KONSORSİYUMU: AVRUPA’YA AÇILAN YEDİ KAPI PROJELERİ ERASMUS+ PROGRAM ÜLKELERİ (KA103) ÖĞRENİM VE STAJ HAREKETLİLİĞİ DUYURUSU

BAŞVURU ŞARTLARI:

 • Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora ve tıpta ihtisas kademelerinden birinde tam zamanlı öğrenci olmak
 • Ön lisans ve lisans öğrencileri için en az 2.20; yüksek lisans ve doktora için en az 2.50 Genel Not Ortalamasına sahip olmak
 • SCÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi Yabancı Dil Sınavı veya ÖSYM tarafından kabul gören yabancı dil sınavlarından geçerli bir nota sahip olmak
 • Tıp ve Diş Hekimliği ihtisas öğrencileri TUS ve DUS Merkezi Sınav Sonuç Belgesi sunmalıdır.
 • Öğrenci, mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce faaliyetlerden yararlanmışsa yeni faaliyetle beraber toplam süre 12 ayı geçmemelidir.

 

 

SEÇİM KRİTERLERİ:

 • Genel Not Ortalamasının %50’si ve Yabancı Dil Puanının %50’si alınarak Erasmus+ Genel Başarı Puanı (100 üzerinden) belirlenecektir.
 • Hareketliliğe hak kazanmak için yabancı dil sınavından (SCÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi Yabancı Dil Sınavı veya ÖSYM tarafından geçerli sayılan yabancı dil sınavları) en az 55 puan almak gerekir. SCÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi Yabancı Dil Sınavı geçerlilik süresi 2 yıldır.
 • İngilizce sınavına giren İngiliz Dili ve Edebiyatı ile İngilizce Öğretmenliği öğrencileri için baraj puanı 70; Alman Dili ve Edebiyatı, Fransız Dili ve Edebiyatı, Mütercim-Tercümanlık öğrencileri içinse 60 puandır. 
 • Almanca sınavına giren Alman Dili ve Edebiyatı öğrencileri için baraj puanı 65, diğer bölüm öğrencileri içinse 55 puandır.
 • Fransızca sınavına giren Fransız Dili ve Edebiyatı öğrencileri için baraj puanı 65, Mütercim-Tercümanlık öğrencileri için 60, diğer bölüm öğrencileri içinse 55 puandır.
 • Arapça sınavına giren İlahiyat Fakültesi öğrencileri için baraj 50 puandır
 • Şehit ve Gazi yakınları (belgelendirdiği takdirde) için +10 puan,
 • Engelli Öğrenciler (engelliliğinin belgelenmesi kaydıyla) için +10 puan, (Engelli öğrenciler için ek hibe imkânı bulunmaktadır.)
 • Daha önce gerçekleştirilen her bir Erasmus+ hareketliliği için -10 puan,
 • Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılacaklar için -10 puan,
 • Erasmus+ hareketliliğine hak kazanıp belirtilen feragat süreçleri dışında bu hakkından vazgeçenler için -10 puan uygulanacaktır.
 • Seçim kriterlerini sağlayan her öğrenci hareketlilikten hibesiz olarak faydalanabilir. Staj hareketliliğinden hibesiz yararlanmak için yabancı dil barajı 50’dir.

 

 

 

 

KONTENJANLAR:

BirimÖğrenimStaj
Diş Hekimliği Fakültesi21
Eczacılık Fakültesi31
Edebiyat Fakültesi379
Eğitim Fakültesi185
Fen Bilimleri Enstitüsü11
Fen Fakültesi21
İktisadi ve İdari Bil. Fak.51
İlahiyat Fakültesi011
İletişim Fakültesi21
Meslek Yüksekokulları ve Yüksekokullar11
Mimarlık Fakültesi31
Mühendislik Fakültesi62
Sağlık Bilimleri Enstitüsü11
Sağlık Bilimleri Fakültesi21
Sosyal Bilimler Enstitüsü32
Teknoloji Fakültesi31
Tıp Fakültesi25
Turizm Fakültesi21
Veteriner Fakültesi21
Toplam9547
 • Kontenjanlar ilgili birimlerin anlaşma sayıları, ortalama başvuru sayıları ve geçmiş Erasmus+ hareketliliği performanslarına göre dağıtılmıştır.
 • Birimler için belirlenen kontenjan dâhilinde başvuru olmaması veya seçilen öğrencilerin vazgeçmeleri durumunda açıkta kalan kontenjanlar, diğer birimlere aktarılacaktır.

 

HİBELER:

Ülke türleriHareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Hibe

Öğrenim

Aylık Hibe

Staj

1. ve 2. Grup Program ÜlkeleriBirleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan500 Avro600 Avro
3. Grup Program ÜlkeleriBulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye, Sırbistan300 Avro400 Avro
 • Öğrenim hareketliliği 3-12 ay , staj hareketliliği ise 2-6 ay süreli hibelendirilecektir.

 

 

 

BAŞVURULAR:

 • Başvurular online olarak https://erasmus.cumhuriyet.edu.tradresinden alınacaktır.
 • Yabancı dil sınavının sonucu gösterir belge online başvuruda sunulmalıdır.

 

 

 

ÖNEMLİ TARİHLER:

17.02.2020 (00.00) - 03.03.2020 (23.59) - Online başvuru süresi

11.03.2020 – Yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih

22.03.2020 (17.00) – Seçildiği hâlde hareketliliğe katılmaktan vazgeçen öğrencinin feragat dilekçesini ofise vermesi gereken son tarih (Feragat bildiriminde bulunmayan öğrencilerin daha sonraki Erasmus+ başvurularında “-10” puan uygulanır.)

22.03.2020 (17.00) – Katılım beyannamesi vermek için son tarih. (Katılım beyannamesi buradan indirilebilir)

31.05.2020 (17.00) – Staj hareketliliğine hak kazanan öğrencinin davet mektubunu ofise teslim etmesi için son tarih (Belirtilen tarihe kadar davet mektubu teslim edilmediği takdirde aday öğrenci hakkını kaybedecektir.)

30.10.2021 – Hareketliliğin tamamlanması gereken en geç tarih

 

Bu içerik 28 Ocak 2020 tarihinde oluşturuldu ve  en son 29 Ocak 2020 tarihinde güncellendi  3948 defa incelendi