2019, 2020 ve TÜRKİYE KONSORSİYUMU: AVRUPA’YA AÇILAN YEDİ KAPI PROJELERİ (2019, 2020) ERASMUS+ PROGRAM ÜLKELERİ (KA103) ÖĞRENİM VE STAJ HAREKETLİLİĞİ SONUCLARI

2019, 2020 ve TÜRKİYE KONSORSİYUMU: AVRUPA’YA AÇILAN YEDİ KAPI PROJELERİ (2019, 2020) ERASMUS+ PROGRAM ÜLKELERİ (KA103) ÖĞRENİM VE STAJ HAREKETLİLİĞİ SONUCLARI

2019, 2020 ve TÜRKİYE KONSORSİYUMU: AVRUPA’YA AÇILAN YEDİ KAPI PROJELERİ (2019, 2020) ERASMUS+ PROGRAM ÜLKELERİ (KA103) ÖĞRENİM VE STAJ HAREKETLİLİĞİ SONUCLARI

Öğrenim ve Staj için Sonuçlar ve bunlara ilişkin detaylı puanlandırma tabloları aşağıda eklerle verilmiştir.

ÖNEMLİ TARİHLER: 

07.05.2021 (17.00) – Seçildiği hâlde hareketliliğe katılmaktan vazgeçen öğrencinin feragat dilekçesini ofise vermesi gereken son tarih (Feragat bildiriminde bulunmayan öğrencilerin daha sonraki Erasmus+ başvurularında “-10” puan uygulanır.). Pandemi koşulları nedeni ile dilekce email yolu ile (erasmus@cumhuriyet.edu.tr) ulaştırılabilecektir. 

10.06.2021 (17.00) – Staj hareketliliğine hak kazanan öğrencinin davet mektubunu ofise teslim etmesi için son tarih (Belirtilen tarihe kadar davet mektubu teslim edilmediği takdirde aday öğrenci hakkını kaybedecektir.)

30.07.2022 – Öğrenim Hareketliliğin tamamlanması gereken en geç tarih

31.12.2021 – Staj Hareketliliğinin tamamlanması gereken en geç tarih

 

Birimler için belirlenen kontenjan dâhilinde başvuru olmadığı için, 

Öğrenim için boş kalan

Sağlık Bilimleri Fakültesinden 1, Turizm Fakültesinden 1 ve Sağlık Bilimleri Enstitüsünden 1 kontenjan;

 Spor Bilimleri Fakültesine 1, Mühendislik Fakültesine 1 ve Edebiyat Fakültesine 1 olmak üzere aktarılmıştır.

Staj icin boş kalan

İlahiyat Fakültesinden 1, Turizm Fakültesinden 1, Fen Bilimleri Enstitüsünden 1 ve Eğitim Bilimleri Enstitüsünden 1 kontanjan;

Mühendislik Fakültesine 1, İktisadi İdari Bilimler Fakültesine 1, Tıp Fakültesine 1 ve Diş Hekimliği Fakültesine 1 olmak üzere aktarılmıştır.

 

 

Bu içerik 27 Nisan 2021 tarihinde oluşturuldu ve  2066 defa incelendi