2019 - 2020 Konsorsiyum Kapsamında Ka103 Eğitim Verme/ders Alma Yerleştirme Sonuçları

2019 - 2020 Konsorsiyum Kapsamında Ka103 Eğitim Verme/ders Alma Yerleştirme Sonuçları

2019 - 2020 Konsorsiyum Kapsamında Ka103 Eğitim Verme/ders Alma Yerleştirme Sonuçları

20.12.2019 – İtirazlar için son tarih (İtirazlar Uluslararası İlişkiler Ofisi’ne yazılı olarak yapılacaktır)

27.12.2019 - Kazandığı haktan vazgeçmek isteyen personelin feragat dilekçesini vermesi gereken son tarih

30.01.2020 – Hak elde eden personelin davet mektubu ve eğitim/öğretim planını koordinatörlüğe teslim etmesi için son tarih (Belirtilen tarihe kadar davet mektubu teslim edilmediği takdirde söz konusu personel hakkını kaybedecek ve yedeklere hak tanınacaktır.)

30.06.2020 – Hareketliliğin tamamlanması gereken en geç tarih

yerleştirme sonuçları için tıklayınız.

Bu içerik 18 Aralık 2019 tarihinde oluşturuldu ve  610 defa incelendi