2018-2020 Erasmus+ Program Ülkeleri̇ (ka103) Staj Hareketli̇li̇ği̇

2018-2020 Erasmus+ Program Ülkeleri̇ (ka103) Staj Hareketli̇li̇ği̇

2018-2020 Erasmus+ Program Ülkeleri̇ (ka103) Staj Hareketli̇li̇ği̇

2018-2020 ERASMUS+ PROGRAM ÜLKELERİ (KA103) STAJ HAREKETLİLİĞİ DUYURUSU

 

 

BAŞVURU ŞARTLARI:

 • Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora ve tıpta ihtisas öğrencisi olmak,
 • Ön lisans ve lisans öğrencileri için en az 2.20; yüksek lisans ve doktora için en az 2.50 Genel Not Ortalamasına sahip olmak,
 • CÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi Yabancı Dil Sınavı veya ÖSYM tarafından kabul gören yabancı dil sınavlarından geçerli bir nota sahip olmak,
 • Tıp ve Diş Hekimliği ihtisas öğrencileri TUS ve DUS Merkezi Sınav Sonuç Belgesi sunmalıdır.
 • Öğrenci, mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce faaliyetlerden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam süre 12 ayı geçmemelidir.

 

 

SEÇİM KRİTERLERİ:

 • Genel Not Ortalamasının %50’si ve Yabancı Dil Puanının %50’si alınarak Erasmus+ Genel Başarı Puanı (100 üzerinden) belirlenecektir.
 • Hareketliliğe hak kazanmak için yabancı dil sınavından (CÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi Yabancı Dil Sınavı ve ÖSYM tarafından geçerli sayılan yabancı dil sınavları) en az 50 puan almak gerekir. Bu baraj İngiliz Dili ve Edebiyatı ile İngilizce Öğretmenliği öğrencileri için 70; Alman Dili ve Edebiyatı, Fransız Dili ve Edebiyatı, Mütercim-Tercümanlık öğrencileri içinse 60 puandır. Almanca Yabancı Dil Sınavına giren Alman Dili ve Edebiyatı öğrencileri için baraj puanı 70, diğer bölüm öğrencileri için bu baraj 50 puandır.
 • Şehit ve Gazi yakınları (belgelendirdiği takdirde) için +15 puan,
 • Engelli Öğrenciler (engelliliğinin belgelenmesi kaydıyla) için +15 puan, (Engelli öğrenciler için ek hibe imkânı vardır.)
 • Daha önce gerçekleştirilen her bir Erasmus+ hareketliliği için -10 puan,
 • Erasmus+ hareketliliğine hak kazanıp belirtilen feragat süreçleri dışında bu hakkından vazgeçenler için -10 puan uygulanacaktır.
 • Gerekli kriterleri sağlayan öğrenciler hibesiz olarak hareketlilikten faydalanabilir.

 

 

KONTENJAN:

Staj Hareketliliği: 12

 

 

HİBELER:

 

Ülke türleriHareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Öğrenci

Staj Hibesi (€)

1. ve 2. Grup Program ÜlkeleriBirleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan600
3. Grup Program ÜlkeleriBulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye, Sırbistan400

 

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER:

 • Erasmus+ Genel Başarı Puanı sıralamasına göre kontenjan dağılımı yapılacaktır. Aynı bölümlerde yığılma olması durumunda yine başarı puanı göz önünde bulundurularak kontenjan farklı bölümlere dağıtılacaktır.
 • Başvurular online olarak http://erasmus.cumhuriyet.edu.tr adresinden alınacaktır.
 • Islak imzalı/kaşeli transkriptin ve kimlik belgesinin (nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport) elektronik kopyası online başvuruda sunulmalıdır.
 • Hibelendirme maksimum 70 güne kadar yapılacaktır.

 

ÖNEMLİ TARİHLER:

 • Başvurular 06.01.2020 (saat 00.00) ile 20.01.2020 (saat 23.59) tarihleri arasında alınacaktır.
 • Hak kazanıp feragat etmek isteyenler dilekçelerini 27.01.2020 (saat 17.00) tarihine kadar Uluslararası İlişkiler Ofisine teslim etmelidir.
 • 15.02.2020 tarihine kadar hak kazanan adaylar kabul mektuplarını Uluslararası İlişkiler Ofisine teslim etmelidir. Bu tarihe kadar kabul mektubu getirmeyen adayların yerine yedek adaylar yerleşirilecektir
 • 30.05.2020 tarihine kadar hareketlilikler kesinlikle tamamlanmalıdır. Bu tarihten sonra tamamlanacak tüm hareketlilikler geçersiz sayılacaktır.

 

 

Bu içerik 10 Aralık 2019 - 20:58 tarihinde oluşturuldu ve 27 Ocak 2020 tarihinde yayından kaldırılacaktır  en son 06 Ocak 2020 tarihinde güncellendi  3917 defa incelendi